Muhafazakar (R1 - R2)

Yatırımlarını daha çok düşük riskli yatırım araçlarında değerlendiren müşteri gruplarını temsil eden model portföydür. 15/04/2016 tarihi itibariyle %15 oranında taşıdığımız Orta Vadeli Borç. Ar. Fonu’nu satıp yerine aynı oranda ÖST fon öneriyoruz. TL ve FX bazında risk profilinde yer alan yatırımcılara öneri portföy aşağıdaki gibidir:

TL Varlık Dağılımı​
Mevduat TL (Odeabank) %70
ÖST Fon %30
FX Varlık Dağılımı
Mevduat FX (Odeabank) %100

Ilımlı (R3)

Yatırımlarını orta riskli yatırım araçlarında değerlendiren müşteri gruplarını temsil eden model portföydür. 15/04/2016 tarihi itibariyle %10 oranında taşıdığımız Orta Vadeli Borç. Ar. Fonu’nu satıp yerine aynı oranda ÖST fon öneriyoruz. TL ve FX bazında risk profilinde yer alan yatırımcılara öneri portföy aşağıdaki gibidir:

TL Varlık Dağılımı
Mevduat TL (Odeabank) %60
ÖST Fon %10
B Tipi Değişken Fon %20
Altın/Altın Fonu %10
FX Varlık Dağılımı
Mevduat FX (Odeabank) %100

Agresif (R4 - R5)

Yatırımlarını yüksek riskli yatırım araçlarında değerlendiren müşteri gruplarını temsil eden model portföydür. TL ve FX bazında risk profilinde yer alan yatırımcılara öneri portföy aşağıdaki gibidir:

TL Varlık Dağılımı
Mevduat TL (Odeabank) %50
A Tipi Değişken Fon %20
B Tipi Değişken Fon %20
Altın/Altın Fonu %10
FX Varlık Dağılımı
Mevduat FX (Odeabank) %100

Odeabank Sermaye Piyasası Hizmetleri ve Faaliyetleri için tıklayınız.

Tarih TL Muhafazakar TL Ilımlı TL Agresif Karşılaştırma ölçütü MEVD TL FX Muhafazakar FX Ilımlı FX Agresif Karşılaştırma ölçütü MEVD USD
31.12.2015 100 100 100 100 100 100 100 100
15.04.2016 103,787 104,090 107,006 102,803 100,723 100,723 100,723 100,401
Getiri %3,787 %4,090 %7,006 %2,803 %0,723 %0,723 %0,723 %0,401

*Kur etkisinden arındırılmıştır.

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum, tavsiye ve raporlardaki yazılar, bilgi ve grafikler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiş olup, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İşbu rapordaki yorum ve tavsiyelerden, eksik bilgi ve/veya güncelleme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Odea Bank A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Odea Bank A.Ş. ve çalışanları her zaman, hiçbir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, yorum ve tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış işbu rapor, yorumlar, bilgiler ve tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Odea Bank A.Ş.’nin herhangi bir taahhüdünü yansıtmadığından, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait olacaktır. Odea Bank A.Ş. anılan riskler sonucu oluşabilecek maddi ve/veya manevi doğrudan ya da dolaylı zararlardan kendisinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmadığını, bu rapor içeriğinin ilgilisinin kendi sorumluluğunda değerlendirilmesi gerektiğini açıkça bildirir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu kapsamda, bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler ‘yatırım danışmanlığı’ hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm bu nedenlerle, yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların işbu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgiler Odea Bank A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmakta olup, bu fiyatların, verilerin ve bilgilerin doğrulukları ve uygunlukları Odea Bank A.Ş. ve/veya Odea Bank A.Ş. personeli tarafından ayrıca araştırılmamakta ve taahhüt edilmemektedir.​​​

​​