Ilımlı (R1 - R2 - R3)

Yatırımlarını düşük-orta riskli yatırım araçlarında değerlendiren müşteri gruplarını temsil eden model portföydür. 19/06/2017 tarihi itibariyle TL Ilımlı portföylerimizde Değişken Fon ağırlığımızı arttırıp %10 ağırlığında Altın Fonu’nu çıkartıyoruz. TL risk profilinde yer alan yatırımcılara öneri portföy aşağıdaki gibidir :

TL Varlık Dağılımı​
B Tipi Değişken Fon %65
Özel FoF %35

Agresif (R4 - R5)

Yatırımlarını yüksek riskli yatırım araçlarında değerlendiren müşteri gruplarını temsil eden model portföydür. 19/06/2017 tarihi itibariyle TL Agresif portföylerimizde Değişken Fon ağırlığımızı arttırıp Altın Fonu ağırlığımızı %10’a indiriyoruz. TL risk profilinde yer alan yatırımcılara öneri portföy aşağıdaki gibidir :

TL Varlık Dağılımı
B Tipi Değişken Fon %90
Altın/Altın Fonu %10

Odeabank Sermaye Piyasası Hizmetleri ve Faaliyetleri için tıklayınız.

Tarih TL Ilımlı TL Agresif
02.01.2017 100 100
19.06.2017 107,870 109,457
Getiri %7,870 %9,457
Yıllıklandırılmış Getiri %17,10 %20,55

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum, tavsiye ve raporlardaki yazılar, bilgi ve grafikler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiş olup, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İşbu rapordaki yorum ve tavsiyelerden, eksik bilgi ve/veya güncelleme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Odea Bank A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Odea Bank A.Ş. ve çalışanları her zaman, hiçbir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, yorum ve tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış işbu rapor, yorumlar, bilgiler ve tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Odea Bank A.Ş.’nin herhangi bir taahhüdünü yansıtmadığından, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait olacaktır. Odea Bank A.Ş. anılan riskler sonucu oluşabilecek maddi ve/veya manevi doğrudan ya da dolaylı zararlardan kendisinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmadığını, bu rapor içeriğinin ilgilisinin kendi sorumluluğunda değerlendirilmesi gerektiğini açıkça bildirir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu kapsamda, bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler ‘yatırım danışmanlığı’ hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm bu nedenlerle, yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların işbu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgiler Odea Bank A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmakta olup, bu fiyatların, verilerin ve bilgilerin doğrulukları ve uygunlukları Odea Bank A.Ş. ve/veya Odea Bank A.Ş. personeli tarafından ayrıca araştırılmamakta ve taahhüt edilmemektedir.​​​​​​​​