Lütfen test açıklamasını okuyup, teste başlayınız.

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması ve size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Bu testin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren 2 yıldır.

OdeaBank

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması ve size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Bu testin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren 2 yıldır.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapılması zorunlu olmayıp, bu test sonucu dahil olacağınız risk kategorisinden bağımsız olarak bu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirsiniz.

Puan 4 6 5 3 6

1 Yaş Grubunuzu Seçiniz

Puan 3 4 6 6

2 Eğitim Durumunuzu Seçiniz

3 Mesleğiniz/ Ticari Faliyetleriniz :

(Halihazırda yok ise önceki yazılmalı)


Tecrübeniz: Yıl

Puan 5 6 7 8

4 Ne kadar süre için sermaye piyasalarına yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?

Puan 10 15 20 30 40

5 Risk ve getiri tercihiniz nedir?

6 Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

Ürünlere Göre Risk Kategorileri

ÇOK DÜŞÜK RİSKLİ: Repo-Ters Repo gibi Mevduat Benzeri anapara ve faiz riski olmayan para piyasası ürünleri, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan Yatırım Fonları vb.

Puan 0 0 0

Ürün Bilgisi

Puan 0 1 2 3

İşlem Sıklığı

Puan 1 2 3

Hacim Bilgisi (TL)*

DÜŞÜK RİSKLİ: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan Yatırım Fonları vb.

0 0 1
0 1 2 3
1 2 3

ORTA RİSKLİ: Özel Sektör Bono ve Tahvilleri, Eurobond, Dövizli Tahviller, Hisse Senedi, DCD, Para Swapı, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemi (Forward), Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.

0 1 2
0 1 2 3
1 2 3

YÜKSEK RİSKLİ:Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Varant, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları , vb.

0 2 3
0 1 2 3
1 2 3

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ:Diğer Risk Gruplarına Girmeyen Tezgahüstü Türev İşlemler, Çapraz Para Swap’ı, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Serbest Fonlar, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan standart yatırım fonları, vb.

0 3 4
0 1 2 3
1 2 3

* İşlem sıklığı sıfır olan ürünler için hacim bilgisi seçilmez.

Müşterinin,

Adı Soyadı :
Numarası :
İmzası : Tarihi :
OdeaBank

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.


Risk Puanınız:

Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
Test Sonucu Size Uygun Bulunan Ürün ve Hizmetler Uygun Uygun Değil Minimum Maximum
ÇOK DÜŞÜK RİSKLİ: Repo-Ters Repo gibi Mevduat Benzeri anapara ve faiz riski olmayan para piyasası ürünleri, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan Yatırım Fonları vb. 0 20
DÜŞÜK RİSKLİ: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan Yatırım Fonları vb. 21 35
ORTA RİSKLİ: Özel Sektör Bono ve Tahvilleri, Eurobond, Dövizli Tahviller, Hisse Senedi, DCD, Para Swapı, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemi (Forward), Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb. 36 50
YÜKSEK RİSKLİ:Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Varant, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları , vb. 51 75
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ: Diğer Risk Gruplarına Girmeyen Tezgahüstü Türev İşlemler, Çapraz Para Swap’ı, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Serbest Fonlar, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan standart yatırım fonları, vb. 76 100
Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakyor olabilecğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurmumuz sorumlu değildir. Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacğını dikkatinize sunarız.
Çıkan yatırımcı analiz sonucunu kabul etmiyorum ve risk grubum dışında yer alan ürünlere de yatırım yapmak istiyorum. Bu seçeneği tercih etmem durumunda, risk grubum dışında yer alan ürünlerin alım satımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan Odeabank'ı sorumlu tutmayacağımı ve bu işlemlerin "verilen emirleri uygulama amacıyla" gerçekleştirildiğini, ürünlere ilşkin risklerden bilgi sahibi olduğumu ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum.

Müşterinin,

Adı Soyadı :
Numarası :
İmzası :
Tarihi :

Değerlendirenin,

Adı Soyadı :
İmzası :
Tarihi :

Onaylayanın,

Adı Soyadı :
İmzası :
Tarihi :