​​

Trafikte kaza sonucu karşı tarafa verebilebilecek hasarları teminat altına alabilir ve poliçenizi Odeabank aracılığı ile yaptırabilirsiniz.

Teminatlar;

  • Maddi Zararlar Teminatı
  • Sağlık Giderleri Teminatı
  • Sürekli Sakatlık Teminatı
  • Ölüm Teminatı

Trafik Sigortası AXA Sigorta A.Ş ve HDI Sigorta A.Ş tarafından sunulmaktadır.
Odea Bank A.Ş. , AXA Sigorta A.Ş. ve HDI Sigorta A.Ş. acentesidir. ​​​​​