Çağdaş sanatta çizim ve çizime dayalı stratejilerin önemini yansıtan Çizim Bugün, sanatın en eski disiplinlerine yönelik mevcut formel, estetik ve kavramsal yaklaşımlardaki heyecan verici çeşitliliği ile 30 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında O'Art'da ziyarete açık olacak.

O'Art Program Orman

Kağıt üzerine karakalem / 106 Ø, 2017

AHMET DURU

Ahmet Duru, 1987’de, Sivas’ta doğdu.2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Rölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Plastik Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir. Çalışmalarında genel olarak doğa fotoğraflarından yararlanır. Doğadaki makro ve mikro bakış açılarını farklı anlatım biçimleri ile sunmak ister. Sanatçı sıklıkla doğa gezintilerinde fotoğraflar çekerek, bu gezintiler sürecinde bir yandan da çalışmalarının oluşum sürecini tasarlar. Doğanın oluşumu üzerine varoluş ve kayboluş gibi kavramlardan yola çıkarak, farklı alanlardan beslenen bir dinamikle, karakalem, aquarel, yağlı boya ve çizimleriyle eserlerinde biçimleniyor.

O'Art Program Ben senin duygularına karşılık veremem Osman IV

Kağıt üstüne mürekkep ve kuru kalem boya 80 x 90 cm, 2017

ALİ ELMACI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçı, 2011 yılında “Miras Babadan Oğula Geçer”, 2012’de “Ateşinle Koru Beni” ve 2014 yılında ‘’Onu Öldür Beni Güldür’’ başlıklı kişisel sergileriyle x-ist’te sanatseverlerle buluştu. Elmacı, 2007 yılından bu yana birçok karma sergide yer aldı. Kitle ve iktidar, birey ve toplum, güç ve tahakküm gibi kavramlar üzerinden yola çıkarak eserler üretir. İktidar kendi gerçekliğini, üzerinde olduğu alanı ve haklılaştırma mekanizmalarını üretirken, Elmacı da işlerinde iktidarın dilini kullanarak onun üretimini tekrardan yorumlar, yani olumsuzun altını çizer.

O'Art Program İsimsiz 22

C-print, Mounted on MDF, 90 x 70 cm, 2011

ARSLAN SÜKAN

Arslan Sükan, 1973’te, Ankara’da doğdu. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılından beri New School of Vsual Arts’ta Fotoğraf eğitimini sürdürüyor. Çalışmalarında mimarlık temelinden edindiği mekânsal çözümlemeleri fotoğrafa dönüştürerek boyut kavramına yeni bir perspektif kazandırır. İki boyutlu bir düzlemde derinlik algısıyla oynayan Sükan, belirsiz mekân ve zamanlar yaratarak, günümüz dünyasında gittikçe keskinleşen algı sınırlarının ötesine geçmeyi ve sonsuz olasılıklardan görüntüler yakalamayı amaçlar. Geleneksel teknikleri kullanarak çektiği fotoğrafların negatiflerini taradıktan sonra dijital ortamda müdahalelerde bulunur.

Böylece çalışmalarında zaman ve mekânı algılamada rol oynayan temsil biçimlerinde neyin mevcut neyin inşa edilmiş, yapay bir gerçeklik olduğuna dair soruları canlı tutarak, kurduğu soyut anlatımlarla izleyiciyi sınırsız olasılıkları düşlemeye davet eder. İstanbul ve New York’ta yaşıyor ve çalışıyor.

DAHA FAZLASINI GÖSTER
O'Art Program Salınım

İnteraktif enstalasyon (Şaakül, Özel Yazılım Devreler, Sensör, Ekran), 250 x 250 x 250 cm, 2017

CANDAŞ ŞİŞMAN

1985 yılında, İzmir’de doğdu. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden mezun oldu (2009). Üniversite öğreniminin bir yılını Hollanda’da multimedya tasarımı eğitimi alarak geçirdi (2006-2007). 2011 yılında Deniz Kader ile birlikte sanat ve tasarım alanlarında kolektif işler üreten NOHlab’i kurdu.

2007’den bu yana Prix ARS Electronica Computer Animation/Film/VFX mansiyon ödülü ve Japon Medya Sanatları Festivali Sanat kategorisinde jüri özel ödülünü aldı. Venedik Mimarlık Bienali, TED X, ARS Electronica, Todaysart ve FILE festivali gibi birçok önemli festivale ve sergiye katıldı. Son olarak Venedik Mimarlık Bienali kapsamında Sonicfield-01 isimli ses enstalasyonunu ve İlhan Koman Hulda Festivali kapsamında “FLUX” isimli görsel-işitsel enstalasyonu gerçekleştirdi. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

O'Art Program Rastlantı Otopsileri Serisi

Buluntu obje - Akrilik - Sprey, 17 cm Ø, 2014

CİNS

1984’te, Ankara’da doğdu. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden, 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Katıldığı sergilerde ve ürettiği işlerinde ‘Cins’ takma ismini kullanan sanatçı, temelini lise dönemlerinde attığı grafiti ve sanat geçmişine sahiptir. Almış olduğu grafik tasarımı ve sonrasındaki görsel iletişim tasarımı lisansüstü eğitimiyle beraber üretimleri bugünkü halini almıştır.

Çalışmalarında küçük yaşlarda etkilendiği çizgi film karakterlerinden erken yaşlarda tanıştığı grafiti kültürüne, pop-art’tan sürrealizme kadar uzanan bir yelpazeden beslenmektedir. Daha çok grafik bir görsel dil üzerinde temellendirdiği çalışmalarında, şehir duvarları da dahil olmak üzere birçok medium ve teknik kullanmaktadır. Kendisini, oluşturduğu ve halen kendi içinde evrimleşen ‘organik’ olarak adlandırdığı formlarla ifade etmektedir. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

O'Art Program Evimi Ölçmek

Duratrans baskı (Işıklı kutu), 175 x 50 cm, 2011

ÇAĞRI SARAY

1979’da, İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doçent olarak görevine devam etmektedir. 2000’lerin başından itibaren desen, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı mediumlarla ürettiği çalışmalar bellek, kimlik, mekân kavramları üzerine kuruludur.

Bugün ise, işlerinin odaklandığı alan kimlik kavramıyla doğrudan ilişkili. Buradaki kimlik kavramı dışarı kapalı ve sosyal gerçeklikten ayrıksı olmaktan çok, tersine sosyal, toplumsal ve kültürel olan ile güçlü bağlar kurmaktadır. Kurulmuş olan bu ilişki, yine geçmişle bugünü karşı karşıya getiriyor ve belleği güncel olanla ve an’ın farkındalığı ile yeniden inşa ediyor.

O'Art Program Yusufçuk

Metal üzerine elektro statik boya, 185 x 70 x 70 cm, 2012

ERDAL DUMAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi’nin kuruculuğunda yer aldı. Birçok karma ve kişisel serginin yanı sıra sergi yürütücülüğü ve paneller gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seçmeli dersler vermektedir.

O'Art Program Ana (Evlatlar)

Kâğıt üzerine mürekkepli kalem, 84 x 64 cm, 2003 - 06

ERİNÇ SEYMEN

Erinç Seymen, 1980’de, İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Bob Flanagan üzerine yazdığı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Militarizm, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim kodları, toplumsal cinsiyet, milliyetçilik gibi konular üzerine çeşitli konferanslara katıldı. Siyahi, Kaos GL gibi dergilerde yazıları yayınlandı. 2002 yılından itibaren, İstanbul, Ankara, Viyana, Paris, Londra, Helsinki, Lizbon ve Eindhoven’da kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.

O'Art Program Eski - Yeni Usta

Metal - Pleksiglas - Neon - Fotoğrafi 44 x 70 x 12 cm, 2015

FIRAT ENGİN

2004 yılında, Hacettepe Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Hacettepe Üni. SBE Heykel Ana Sanat dalı’nda Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Erasmus Programı kapsamında 2008-2009 eğitim döneminde ENSA Bourges, Fransa’da çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında Hacettepe Üni.

SBE Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı’nı tamamladı. İstanbul, Cenova, Kahire, Varşova, New York, Bourges, İskenderiye, Mardin ve Ankara dahil olmak üzere pek çok kentte ulusal ve uluslararası sergi, sempozyum, fuar, bienal ve projede yer aldı. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı toplam 9 kişisel sergi gerçekleştirdi. Şu anda serbest sanatçı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

O'Art Program Üzerinden Teker Geçen Jüri

Kumaş üzerine dikiş, 99,5 x 149 cm, 2009

GÜNEŞ TERKOL

Güneş Terkol, 1981 yılında, İstanbul’da doğdu. 2004’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden, ardından 2008’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan sanatçı, işlerinde kumaş, dikiş, ses ve desen üzerinden cinsel kimlikler arası iletişime ışık tutuyor.

Kolektif üretimin, ortaklaşa çalışmaların ve ortak bir amaçla bir araya gelişlerin de çok önemli olduğuna inanan sanatçı, 2005 yılından beri bireysel çalışmalarının yan sıra Ha Za Vu Zu sanat kolektifi ile de üretimler yapıyor ve ayrıca Ha Za Vu Zu üyesi 3 sanatçı: Oğuz Erdin, Güçlü Öztekin, Güneş Terkol’un yeni grubu GuGuOu ile performanslarına devam ediyor.

O'Art Program Manzara

Kâğıt üzerine karakalem, 70 x 200 cm, 2017

HACER KIROĞLU

1985’te, İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2009 yılında aynı kurumda Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2012 yılında, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde değişim programı kapsamında eğitim gördü.

Türkiye’ de pek çok grup sergisinde çalışmaları yer alan sanatçı, ayrıca Almanya, Rusya, Polonya, İtalya ve İsviçre’de de uluslararası sergilerde yer aldı. İlk solo sergisi “Tepeden Yukarı, Yokuştan Aşağı”, 2017’de, İstanbul’da, Pilot Galeri’de gerçekleşti.

O'Art Program Düğün aniden oldu çamaşırları toplayamadı

Kâğıt kesme rölyef, 55 x 70 cm, 2016

MELİKE KILIÇ

Melike Kılıç, 1982’de, Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. Kılıç, eserlerinde kestiği kâğıtlardan kurguladığı dünyalar ile bir masalın, bir hikâyenin anlatıcısı olduğunu ifade ediyor. Özellikle duvar yerleştirmeleri ve kâğıt rölyefler anlatım dilinin bir parçası olan sanatçı, masallardan, rüyalardan ve hayali varlıklardan esinleniyor. İnsanlık tarihi kadar, insanlığın ve dünyanın geleceğine dair çıkarımlar yaptığı işleri mevcuttur.

O'Art Program Endişe

El kesimi kalıp kâğıt, 105 x 127 cm, 2015

SERKAN YÜKSEL

1976’da, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu. 1996-1998 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İş Eğitimi Bölümü’nde okudu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarının geneli, düşünsel ve duygusal ifade gerginliğinin yaşandığı hasta bir toplumun, siyasetin, günlük yaşamın metaforlarından oluşmaktadır. Temel olarak desenle yola çıkan, ama kolaj ve başka teknikleri içinde barındıran çalışmalar gerçekleştirmektedir.

O'Art Program İsimsiz

Kâğıt üzerine füzen, 72 x 78 cm, 2015

YUNUS EMRE ERDOĞAN

1988 doğumlu sanatçı, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı (2011). Üniversitenin aynı bölümünde Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Yunus Emre Erdoğan, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Erdoğan, çalışmalarında, bakışını mekân ve nesnelere yöneltir. Gözü oyalayan detaylar, ışık ve boşluk resimlerinde ele aldığı konulardan. Ağırlıklı olarak füzen malzemeyle oluşturduğu çalışmaları dingin olduğu kadar gerilimli atmosfere sahiptir. Detaylardaki mekânsal öğelerin biçimselliğinden zaman zaman sıyrılarak indirgemeci bir tavır sergiler.

O'Art Program Matter

Video, Kâğıt üzerine kurşunkalem çizimler, 1’ 06”, Edition: 2/3 + 1 AP, 2016

YUŞA YALÇINTAŞ

Yuşa Yalçıntaş, 1985’te doğdu. Yalçıntaş’ın birer tiyatro sahnesini andıran kompozisyonlarında, tek tip çocuk figürleri ve gerçek dışı mekân betimlemeleri göze çarpar. “Aslında yarattığım her kompozisyon bir ritüel, aynı zamanda oyun” diyen Yalçıntaş, resimdeki her çocuğa bir rol, her nesneye de işlevler yükler.

Belirli bir hikâye anlatma amacı gütmeyen yapıtlarında ne olup bittiği asla tam olarak açıklanmaz. Sanatçının yarattığı gizli ve bir çeşit şifreli durumun içinde konumlanan çocuklar kendi aralarında oyunun kurallarını bilirler. Kompozisyondaki her şey, mekân, kıyafetler, pozisyonlar oradaki ritüel için özel olarak tasarlanmıştır.

​​​​​​​