O'Art Program Turan Aksoy

Turan Aksoy 1964’te Erzincan’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nde ki eğitimininin ardından University of England’da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

İçinde yaşadığımız toplumun idealize edilmiş değerlerinin bir yansıması ya da tepkisi olarak bireyin davranışı, Turan Aksoy’un çalışmalarının temelini oluşturur. Bireysel olanla toplumsal olanın arasında kurguladığı üretimini biyografik ögelerle kişiselleştirir.

Teknik ve malzeme dağarcığını geliştirme sürecinde görece gerçek olanı tanımlama ve kavramsallaştırma arayışında multi-disipliner bir yol izler.

Figür mekan ve nesne ilişkisinde / resimsel estetiğine kapsamlı bir deformasyon ve soyutlama hakimdir.

İnsanın kendine ve varoluşuna dair görünümlerini canlandırdığı, yorumladığı ve somutlaştırdığı üretiminde izleyicisinin farklı kavrayışlarını eleştirel, politik ve ironik diliyle sorgulatır.

Aksoy’un yapıtları Art Dubai ve Contemporary Istanbul gibi uluslararası fuarlarda sergilenmiştir. Yapıtları bir çok özel ve kurumsal koleksiyonda yer alırken Istanbul Modern Müze’sinin koleksiyonunda da görülebilir.

Farklı kentlerde sürdürdüğü sanatsal üretimine 2002’den bu yana İstanbul’da devam eder. Kurucu üyesi olduğu ARUCAD Arkin University of Creative Arts and Design’da rektörlük görevine devam etmektedir.

O'Art Program Ters aşağı ve öne doğru

Tuval üzeri yağlı boya, 200x150 cm, 2012

Bireyin Toplumla olan bağları ve bağlantısızlığının ikileminde, içinde yaşadığımız toplumun idealize edilmiş değerlerinin bir yansıması ya da tepkisi olarak bireyin toplumla ilişkisi, birinci odanın seçkisinin odağıdır.

O'Art Program Kendisinden başka hiçbir şeyin hüznü

Tuval üzeri akrilik ve yağlı boya, 200x300 cm, 2018

Turan Aksoy, sanatsal üretiminin en başından beri kent yaşamının getirisi, toplumsallık, birliktelik ve birlikte olma zorunluluğunun bireyin üzerindeki yansımalarıyla ilgileniyor.

O'Art Program Umut olarak munzur

Tuval üzeri akrilik ve yağlı boya, 50x40 cm, 2013

Aksoy, doğanın temsiliyle pek ilgilenmediğini belirtse de 2. Oda seçkisiyle sanatçının kurduğu doğa ve kent ilişkisine işaret ediyor.

O'Art Program Ara alanlar serisinden

Tuval üzeri akrilik, 70x70 cm, 2012

Kent ve doğa karşıtlığının yarattığı ikilemde; modern kent şiddetin, düzensizliğin ve umutsuzluğun süregeldiği bir yer iken hem doğa hem kent imgeleri Aksoy’un resimlerinde görece bir şevkat, intizam ve umut barındırıyor.

O'Art Program Masa üstü resimlerinden

Kağıt üzeri karışık teknik, 20x20 cm, 2015

Turan Aksoy’un çalışmalarının yalın estetiğine tezat gibi görünen karmaşık bir taraf vardır. 3. Oda sanatçının üretiminde otobiyografik izler taşıyan, deforme ve aynı zamanda. yine soyutlayan estetiğini en saf haliyle gösteriyor. Seçki odağına Aksoy’un kendi iç çatışmasının ve farklı analitik bilincinin yarattığı bazı ikilemleri alırken izleyicisinin öznel algısında anlamın oluşmasına izin verir.

​​​​​​​​​​​​​​​