İnsana özgü varoluşun bilişsel niteliklerinin aktarımını üstlenen ve sanatçı tarafından kayıt altına alınan sanat yapıtı kurgulanışı dolayısıyla keşfedilirken düşüncenin oluştuğu bir alana dönüşür.

Kişisel bir ifadenin ürünü olarak da tanımlanabilen sanat yapıtının, içerik, biçim, üslup, teknik ya da malzeme ile sanatçısı tarafından belirlenen -duyusal ve duygusal kurgusu; serginin temelini oluşturuyor. Seçkide tıpkı sanat yapıtı gibi bir başka kurgu alanı olarak belirlenen sergi mekanında bir araya gelen; Ahu Akgün, Çağla Ulusoy ve İnci Furni yapıtları, bu kez en ince detayına kadar kurgulanmadan, olağan olana yakın bir yerde duran kurgusuyla mekanda bir karşılaşma yaratıyor.

‘şey: nesnenin ihtimali’ sergisi, duyuların ve duyguların sembolik imgeleri ya da temsilleri ile ilgilenmiyor. Gündelik hayatın içindeki nesnenin kurgulanan estetik ve eleştirel potansiyelini ortaya çıkarıyor.

şey: 'nesnenin ihtimali' sergisini buradan da deneyimleyebilirsiniz.

​​​
O'Art Program

Çekirdekler, Kağıt üzeri kalem, 21x29 cm, 2021

ÇAĞLA ULUSOY

Çağla Ulusoy’un eserleri resmin yüzeyinde derinlik ve yaşanmışlık sağlamak, eşit ve demokratik ilişkiler kuran formlar ve renklerin uyumlu bir denge oluşturması arayışı içerisindedir.

Çağla Ulusoy Royal College of Art, resim bölümünden mezun olmuştur. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Sanatçının sergilenen eserleri; bariz hiyerarşiler kurmadan var olan formlar ve somut ve soyut arasında birçok referans ile okunabilen nesnelerden oluşuyor. Rengi nesnelerinin sınırlarını belirlemede ve kimi zaman arka planda onları eritmek için kullanıyor. Resmin yüzeyinde var olan bu meyveler sessiz birer yaşam döngüsünü anlatır.

O'Art Program

Burda değilim, bu yaşanmıyor-2, Tuval üzeri yağlı boya, 100x75 cm, 2020

AHU AKGÜN

Ahu Akgün eserlerinin odağına kişisel karşılaşmalarını alır ve konularını gündelik hayatta normalleştirdiğimiz anlarda bulur ve o anları üretiminin kahramanları olarak kurgular. Figür ve manzara resmini kendini en iyi ifade ettiği biçimler olarak tanımlarken her birini oto-portre olarak değerlendiriyor.

Ahu Akgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun olmuştur. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Sanatçının sergilenen eserleri pandeminin hayatına getirdiği “yeni”yi odak alıyor. Akgün’ün çevresine ve kendisine karşı artan duyarlılığı resimlerinin somut ve soyut yapısını şekillendiriyor.

O'Art Program

Still Life, Kağıt üzeri sulu boya, 46x60 cm, 2021

İNCİ FURNİ

İnci Furni üretimiyle temsilin, hareketin, jestin ve sözcüklerin alışılagelen kullanımlarını sekteye uğratır ve farklı ilişkilenme şekillerine olanak sağlayan formların izindedir. Sanatçı disiplinler arası pratiğiyle, desen, video performans ve hazır nesne kullanarak mekana özel yerleştirmeler yapar.

İnci Furni (1976) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun olmuştur. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Sanatçının sergilenen eserleri Furni’nin Bomonti’deki atölyesinde form bulan, yer değiştirirken şekli de değişen kağıt rulolarında nesne ve desenlerden oluşuyor. Kağıtlar ile kurduğu bu mekânsal fragmanda sanatçı; kağıttan mekana, mekandan imgeye performatif renk jestlerinden oluşan yeni desenleriyle efemeral bir natürmort kuruyor.

​​​​​​​​​​​​​​​