Bireysel Finansman Kredisi​

Hayalleriniz için daha fazla beklemeyin!

Yüksek tutarlı nakit finansman ihtiyaçlarınız için size ya da bir yakınınıza ait gayrimenkul ipoteğiyle avantajlı faiz oranlarına sahip Bireysel Finansman Kredisi kullanabilirsiniz.

Genel Bilgiler

Nasıl kullanılır?

Teminat göstereceğiniz gayrimenkul, konut, iş yeri ya da imarlı arsa olabilir. Sahip olduğunuz konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. İş yeri veya imarlı arsa ipoteği alınacaksa gayrimenkulün %50'sine kadar kredi kullanılabilir.

Size ait konut ipoteğiyle kredi kullanmanız halinde, krediniz Konut Finansmanı Yasası'na tabi olacağı için BSMV (Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi) muafiyeti olacaktır.

Konut ipoteğe alınıyorsa, Konut Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırılır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için gereken belgeler:

 • Kimlik Belgesi (TC Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport)
 • Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait bir adet doğalgaz, elektrik, telefon ya da su faturası
 • Gelir Belgesi
  • Şahıs Şirketi, şirket ortağı olan, Serbest Meslek Sahipleri ya da Ticaret Erbabı:
   Son 3 yıla ait Vergi Levhası, bilanço ve gelir tablosu/ işletme hesap özeti
   Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda kayıt belgesi
  • Ücretli Çalışanlar:
   Maaş bordrosu veya maaş yazısı ve şirket imza sirküleri ile SGK hizmet dökümü
  • Emekliler:
   Emekli maaşı hesap cüzdanı veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesabı bilgisini içeren yazı
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler:
   Gelire konu tapu belgesi, ilgili kira kontratı ve kira tahsilatını gösterir belge
  • Menkul Geliri Elde Edenler:
   Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı veya hesap hareketleri
 • Ek olarak ipotek ettirilecek gayrimenkule ait tapu fotokopisi gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Odeabank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Örnek Kredi Hesaplama

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı Aylık Maliyet Oranı Efektif Yıllık Maliyet Oranı
50.000 TL 24 Ay %6,99 4.764,15 TL 250 TL %15 %0 %8,0988 %154,5959

*50.000 TL tutarında ve 24 ay vadeli kredi için hesaplanmıştır. Gerçek kişinin kendi konutunu teminata verdiği durumda BSMV'den muaftır. Örnek hesaplamaya BSMV dahil edilmemiştir. KKDF dahildir. Efektif yıllık maliyet oranı hesaplamasına binde beş oranında Kredi Tahsis Ücreti, 826 TL tutarında ipotek tesis ücreti ve 4.750 TL tutarında ekspertiz ücreti dahil edilmiştir. Kredili hayat sigortası, DASK primi ve konut sigortası primi dahil edilmemiştir.