Proje Finansmanı ​

Büyük ölçekli projeler için şirketinizin ihtiyacı olan finansal çözümlerle ilgili bilgi alın ve uzmanlarımızla görüşerek en uygun planı oluşturun.

Proje Finansmanları

Altyapı Projeleri

Liman, havalimanı, kamu hastaneleri, otoyol ve köprüler gibi büyük tutarlı finansman gerektiren altyapı projelerinin analizi yapılır, bu projeler için en uygun finansman yapıları oluşturulur ve bu çerçevede uzun vadeli proje kredileri sağlanır.

Enerji Projeleri

Termik santraller, elektrik dağıtım projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları gibi enerji proje analizlerinin yapılarak, gerekli tüm incelemeler sonrasında projenin özelliklerine en uygun finansman yapısı oluşturulur ve proje finansmanı sağlanır.

Ticari Gayrimenkul Projeleri

Alışveriş merkezi ve karma konut projeleri gibi ticari gelir yaratan gayrimenkul projeleri değerlendirilir ve bu projelere uzun vadeli proje finansmanı sağlanır.

Satın Alma Finansmanı

Özelleştirme Finansmanı

Hisse satışı ve blok satış yöntemiyle yapılan özelleştirmeler başta olmak üzere Türkiye'de gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinde özelleştirilen varlığın veya hizmetin yapısına uygun uzun vadeli finansman sağlanır.

Şirket Satın Alımları

Stratejik yatırımcıların veya özel sermaye şirketlerinin yaptığı şirket satın almaları finanse edilir. Bu kapsamda hem özelleştirme işlemleri hem de özel sektör şirket satın almaları değerlendirilir.

Sendikasyonlar

Sendikasyonlar

Büyük tutarlı Proje ve Satın Alma Finansmanı kredilerinin bir bankalar konsorsiyumu tarafından sağlanabilmesi için ilgili bankalar bir araya getirilir, ortak koşullarla uzun vadeli kredilerin kullandırılması için gereken koordinasyon sağlanır, verilen kredilerin ilgilenen bankalara birincil ve ikincil piyasada devredilmesi işlemleri yürütülür.

Diğer Yapılandırılmış Finansman Seçenekleri

Diğer Yapılandırılmış Finansman Seçenekleri

Borç yapılandırmaları, bono ihraç yapılandırılmaları, refinansmanlar, hazine garantili işlemler, yap-işlet-devret ve işletme hakkı devri modeliyle özel sektörün yaptığı diğer projeler finanse edilir.