Dış Ticaret ve Finansman​

Dış Ticaret alanında çalışan şirketinizin ithalat ve ihracat işlemleri için sunduğumuz özel kredileri ve finansal çözümleri inceleyin.

İthalat & İhracat İşlemleri

Mal Mukabili Ödeme

İthalatçının satın aldığı malların bedelinin, mallar gümrükten çekildikten sonra bedellerinin ödenmesi yöntemidir. İthalatçı firma için mallar teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığı için risk içermez.

Vesaik Mukabili Ödeme

İthal edilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, bedelinin tahsil edilmesinden sonra ithalatçının bankası aracılığıyla ithalatçıya teslim edilmesi ile gerçekleşen işlemdir. Bedel ödenmeden mallar çekilemeyeceği için ihracatçı açısından risk içermez.

Peşin Ödeme

İthalatçının, ithal ettiği malların bedelini peşin olarak mallar sevk edilmeden önce ihracatçıya ödemesi işlemidir.

Akreditif

İthalatçının bankası tarafından düzenlenen, alınan mal ve hizmetler hakkında belirlenen koşulların gerçekleştirilmesi halinde belirli bir tutarın ihracatçıya ödeneceğinin taahüt edildiği, banka garantili bir ödeme yöntemidir. İthalatçının bankası, ithalatçı ve ihracatçı arasında aracı görevi üstlenmektedir. İhracatçı koşulları yerine getirdiğinde banka ödemeyi yapar.

Teyitli İhracat Akreditifi

Amir bankanın ödeme taahhüdüne ek olarak teyit bankasının da ödeme taahhüdünde bulunduğu akreditiflerdir. Akreditif şartları dahlinde uygun vesaikin ibrazının akabinde amir banka ile birlikte teyit bankası da ihracatçıya yönelik ödeme yükümlülüğü altına girer.

Dış Ticaret Finansmanı

Poliçe Kabul/Aval Kredileri – Poliçe İskontosu

İthalatçı tarafından düzenlenip ihracatçının keşide ederek belirlenen vadede poliçe bedelinin ödemesinin yapılacağının banka tarafından garanti edilmesi şeklindeki ödeme yöntemidir. Poliçeye ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi ile poliçe ihracatçı tarafından iskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.

TCMB Reeskont Kredileri

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan firmalara yönelik olarak T.C. Merkez Bankası tarafından uygulanan "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi" programı ile T.C. Merkez Bankası kaynağından müşterilerimize kullandırdığımız ihracat taahhüdü doğuran kredilerdir.

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi, ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten firmalara ihracata hazırlık döneminde daha ucuz finansman ile desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank tarafından, bankalar aracılığıyla, ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılan kredi türü bankamızca kullandırılır. TL veya döviz olarak kullanılan bu kısa vadeli ihracat kredilerin kullanım şartları Türk Eximbank tarafından belirlenir.

İhracat Akreditif İskontosu

İhracatçı firmanın teyitli veya teyitsiz ihracat akreditiflerinin iskonto edilmesidir. Böylece akreditif vadesinden önce ihracatçıya finansman sağlanmış olur. İthalatçının ödemeyi yapması halinde risk kapanır.

İthalat Akreditif İskontosu

İthalat işlemlerinde, ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmeyi talep ettiği durumlarda ithalatçı firmanın vadeli ödeme yapmasına olanak sağlayan bir kredi türüdür. Bankamızca uygun şartlarda açılan vadeli akreditifler ile ihracatçı firmaya akreditif ödeme vadesinden önce uygun vesaik ibrazı karşılığında ödeme yapılır ve aynı zamanda ihracatçının bankası tarafından akreditif iskonto edilerek ithalatçı firmaya finansman sağlanır.

Ülke Kredileri (ECA Kredileri)

İhracat Kredi Kurumları (ECA), bulundukları ülkenin ihracatını artırmak ve ihracatı teşvik etmek amacıyla kurulmuş olup müşterilerimizin yatırım malı ağırlıklı ithalatlarının orta ve uzun vadeli finansmanı için ECA garantisi veya sigortası kapsamında kullandırılan kredilerdir.

Teminat Mektupları TL/YP

Teminat Mektupları TL/YP

Gerçek veya tüzel kişiler lehine bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin yapılması gibi konularda alacaklı olan resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek veya tüzel kişilere hitaben banka tarafından düzenlenen ve ilgili işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden bir garanti mektubudur. Taahhüt yerine getirilmediğinde mektup üzerinde belirtilen tutarın, mektubu veren banka tarafından karşılanacağı belirtilir. TL veya yabancı para üzerinden bankamızca ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen mektuplar için vadesi ve türüne göre belirlenecek oranlarda mektup komisyonu tahsil edilmektedir.

Yurt dışı Teminat Mektupları

Harici Garantiler

Banka tarafından düzenlenen, yurt dışındaki muhatap kişi veya kurumlara hitaben oluşturulmuş; borcun ödenmesi, bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi bir taahhüdün yerine getirilmesini içeren bir banka ödeme yükümlülüğüdür. Taahhüt yerine getirilmezse mektup üzerinde belirtilen tutar bankamız tarafından muhattaba ödenir.

Kontrgarantiler

Bankamız müşterilerine hitaben yurt dışındaki lehtar emriyle hazırlanmış ve lehtarın bankasının kontrgarantisi teminata alınarak müşterilerimize düzenlenen garanti mektuplarıdır.

Stand-By (Teminat) Akreditifleri

Alıcının ödeme gücünü ve kredibilitesini gösteren, garanti mektubu sayılabilecek bir akreditif türüdür. Stand-by akreditiflerde belirli bir taahhüdün yerine getirilmesi şartı yerine bir SBLC içerisinde belirtilen edimin yerine getirilmemei durumunda ödeme gerçekleştirilir.

Özel Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri

Özel Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri

Ticari döngülerinizi inceleyerek size özel yapılandıracağımız ürünleri dinlemek için şubelerimize gelebilir veya bize ulaşabilirsiniz.