İnsan Kaynakları​

Odeabank’ın önem verdiği değerleri, çalışanlara yaklaşımını, Odealist olmanın anlamını ve bankamızdaki aktif iş ilanlarını inceleyin.

Değerlerimiz

Odeabank çalışma kültürü; çalışanlara saygı, sevgi ve güven sınırları içinde, açık ve çift taraflı iletişime dayalı, uzun yıllar devam edebilecek bir çalışma ortamı sağlama prensibine dayanır.

Yaratıcı ve yapıcı zekaya sahip bir ekiple birlikte çalışmanın getirdiği avantajla, Odeabank'taki her birey bulunduğu ortama katma değer sağlar. Tüm çalışanların ekip ruhuna güç katarak, etik değerler çerçevesinde keyifle çalışması hedeflenir. Çeşitliliği yakalama ve uluslararası kültür yapısının ayrıcalıklarını kurum içinde deneyimleme olanakları desteklenir.

Odeabank'ı başarıya taşıyacak yolda deneyim, yenilikçilik, sorumluluk bilinci ve dinamizmin hakim olduğu bir iş ortamına sahip olunması hedeflenir.

Özgünlük

 • Paydaşlarımızı anlar, yaşamlarını kolaylaştırırız.
 • Kişisel etkimizi bırakarak farklılaşırız.
 • Yaratıcı düşünür, hızlı ve pratik çözümler sunarız.

Heyecan

 • Merak eder, keşfeder ve sürekli öğrenmeye inanırız.
 • Birlikte tasarlar, birlikte sonuçlandırırız.
 • Gelişmek ve geliştirmek için cesur kararlar alırız.

Saygı

 • Bireye saygı duyar, çeşitliliğe ve çok sesliliğe değer veririz.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler, eşit bir dünya için gönüllü oluruz.

Açıklık

 • Hesap verebilirlik prensibiyle dürüst ve güvenilir ilişkiler kurarız.
 • Düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi açıkça paylaşırız.
 • Yalın, erişilebilir kalmayı önemseriz.

Bir Odealist’i Nasıl Tanırsın?

 

İş İlanları

Rekabetçi çalışma hayatında mesleki gelişimin sürekliliği büyük önem taşıyor. Odeabank, grup stratejisi ve iş ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanlara şirket içi farklı kariyer imkanları sağlamak adına içerden işe alım, tayin, terfi, görevlendirme ve uluslararası görevler sağlayarak çeşitli kariyer gelişim olanakları sunar.

KARİYER FIRSATLARI
image

Odealist Olmak

Odeabank’ta kariyer yönetimi ve planlaması; çalışanların beceri ve yetkinlikleri çerçevesinde gelişimlerini destekleme, potansiyellerini kişiye özel yatırımlarla ortaya çıkarmalarını sağlama ve kariyer imkanlarını zenginleştirme odağıyla yapılır.

Etkin bir yetenek yönetimi stratejisiyle çalışanlara başarılı bir kariyer yolu oluşturmak için destek verilirken, aynı zamanda Odeabank'ın ilerleyen süreçlerdeki başarılarında aktif rol üstlenebilecek bireyler geleceğe hazırlanır.

İnsan Kaynakları Politikası

Bankamızın temel ilkesi, en önemli değerimizin insan kaynağı olduğu fikridir.

Bu fikrin uygulamaya yansıması için Odeabank, bankacılık sektöründeki en etkin İnsan Kaynakları ekiplerinden birini oluşturmak ve geliştirmek konusunda kararlılık göstermiştir.

İnsan Kaynakları Departmanı, bankanın hedeflerine uygun ekipleri oluşturma amacıyla hareket eder. Bu konudaki kararlılık, İnsan Kaynakları’nın tüm çalışanların seçimi, işe alımı, motivasyonu, istihdam edilen çalışanların tutundurulması ve gelişimi konusunda üstlendiği rolde de kendini göstermektedir.

Beklendiği gibi İnsan Kaynakları; her alanda en doğru çalışanları işe almayı, bu çalışanları elde tutmayı ve onların gelişimini hedefler. Bu doğrultuda etkili bir gelişim ve eğitim sistemi sunar, yüksek performans kültürü oluşturmayı hedefler, çalışanlara destek olacak açık, çift taraflı bir iletişim kültürü geliştirir ve başarılı performansı tanıyarak ödüllendirir. ​​​​

İşe Alım Süreci

Odeabank’ta tüm seçme ve işe alma süreçleri, söz konusu pozisyonun gerekliliklerini en yeterli şekilde karşılayacak olan eğitim, deneyim, yetkinlik ve donanıma sahip olan adayı işe almaya yöneliktir. Büyüme ve gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkacak açık pozisyonlar kariyer sitelerinde (Linkedin, Kariyer.Net vb.) duyurulur. Başvurular titizlikle değerlendirilir, pozisyonun özellik ve gerekliliklerinin karşılanması halinde adaylarla doğrudan iletişime geçilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Performans Yönetimi

Odeabank Performans Yönetimi, geribildirim ve koçluk desteği veren ve ekip çalışmasını benimsemiş bir yönetim tarzı yoluyla, çalışanın gelişimine ve daima daha yüksek performansa teşvik eden bir yaklaşım temelinde oluşturulmuştur.
Performansın takibi ve koçluğu süreklilik göstermekle birlikte, hedef belirleme ve performans değerlendirmesi yıllık bazda yapılır.
Performans değerlendirmeleriyle, çalışanın gelişim gösterme konusunda özendirilmesi, gelişimi için gerekli desteklerin(eğitim, iş üzerinde deneyim vb.) sağlanması, yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişimin arttırılması ve nesnellik kültürünün geliştirilmesi yoluyla kurumun bütünsel performansının arttırılması hedeflenir.

Ücretlendirme ve Yan Haklar Politikası

Odeabank Ücretlendirme ve Yan Haklar Politikası, sektör uygulamaları baz alınarak, kurum içi adil ve şeffaf bir ödüllendirme stratejisiyle kurgulanmıştır.
Yüksek performansı teşvik etme ve başarıyı ödüllendirme odaklı bir yaklaşım ilkesiyle oluşturulan Odeabank Ücretlendirme ve Yan Haklar Politikası, piyasa dinamikleri ve kurum içi adalet göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar çerçevesinde belli aralıklarla değerlendirilir ve gerekli durumlarda revize edilir.​​

Eğitim İmkanları

Odeabank, en değerli kaynağının insan olduğu prensibiyle hareket ederek en iyi ekibi yetiştirme ve gelişimi sürekli kılma bakış açısıyla eğitim faaliyetlerini yürütür.
İşe yeni başlayan çalışanlara, banka kültürünü tanıtma, ortak değerleri ifade etme ve Odeabank'a en kolay şekilde adapte olmalarına yönelik oryantasyon programı sunulur.
Farklı rollerin, farklı ekiplerin ihtiyaçlarını giderme, iş kolu ve birimlere özel olarak ilgili alanda görev yapan çalışanların gelişimlerini desteklemeye yönelik, güncel uygulamalar eğitimlere entegre edilerek eğitim programları hazırlanır.
Çalışanlar, iş sorumluluklarıyla doğrudan bağlantılı ve daha yüksek performans göstermelerini destekleyecek şekilde davranış, iletişim gibi beceri eğitimleri ile teknik becerilerin üzerinde durulduğu çeşitli eğitim faaliyetlerine davet edilir.