Kurumsal Kütüphane​

Bankamızla ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz ya da incelemek istediğiniz tüm belgeleri bir arada bulabilirsiniz.

BELGELER

Ana Sözleşme

Ana Sözleşme

Odeabank A.Ş.’nin esas sözleşmesini görüntüleyin.

GÖRÜNTÜLE
İç Yönerge

İç Yönerge

Odeabank A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki​ iç yönergesini inceleyin.

GÖRÜNTÜLE

coinKıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri

Kıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri ODEABANK İHBAR HATTI

Odea Bank A.Ş, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösteren kıymetli madenler aracı kuruluşu olarak Borsa düzenlemelerine ve uluslararası standartlar, usul ve esaslara uyum sağlanması prensibini benimsemiştir.

Bankamız Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum süreci kapsamı bir bütün olarak Borsa İstanbul sorumlu kıymetli maden tedarik zinciri uyum programının unsurları olan ve Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik ve Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ hükümlerine dayanılarak çıkarılmış yasal düzenlemeler ve prensipler kapsamında oluşturulmuştur.

Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında gerçekleşen işlemler ile ilgili şüphelerin oluşması veya yeni tespit edilen riskli bir durum oluşması durumunda "tedarikzinciri-ihbarhattı@odeabank.com.tr" Odeabank Tedarik Zinciri ihbar hattı üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

DÜZENLEMELER

Patriot Act

Patriot Act uyum formunu görüntüleyin.

GÖRÜNTÜLE

Wolfsberg Questionnaire

Uluslararası düzeyde kara para aklamanın önlenmesine yönelik detaylı soru formunu inceleyin.

GÖRÜNTÜLE

FATCA&CRS

Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası’nı inceleyin.

GÖRÜNTÜLE

Kıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri Bağımsız Güvence Raporları

GÖRÜNTÜLE

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Politikası

GÖRÜNTÜLE

Ücretlendirme Politikası

Odeabank'ın çalışanlar için uyguladığı ücretlendirme politikasını inceleyin.

GÖRÜNTÜLE