FATCA&CRS​

Foreign Account Tax Compliance Act – Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası’nı inceleyin.

Genel Bilgiler

Odea Bank A.Ş., FATCA düzenlemeleri gereği ABD Gelir İdaresi IRS’e (Internal Revenue Service) Model 1 IGA kapsamında “Reporting Model 1 FFI” olarak kayıt olmuştur.

Aracı kimlik numaramız (Global intermediary identification number)

(GIIN)):6F3FZT.00009.ME.792 ve form türümüz W-8BEN-E’dir.

FATCA Sorumlu Kişisi: Ersin Pirgaip
E-mail: ersin.pirgaip@odeabank.com.tr

FATCA ve CRS düzenlemeleri ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa bilgilendirme amaçlı ve genel kapsamda olup, yetkili kurumlar (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ABD Milli Gelirler İdaresi-IRS, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü-OECD) tarafından yayımlanan veya yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir. Odea Bank A.Ş. olarak, müşterilerimizin Türkiye dışındaki ülkelerdeki vergi yükümlülükleri ve karşılaşabilecekleri olası vergi yaptırımları konusunda vergi veya hukuki danışmanlık verememekteyiz. Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili olarak vergi veya hukuk danışmanına başvurmalıdırlar. FATCA ile ilgili detaylı bilgi için IRS’in http://www.irs.gov ve Gelirler idaresinin http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/haberler/FATCA/FATCA_Turkce.pdf CRS ile ilgili düzenlemeler için ise OECD’nin http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard web adresleri ziyaret edilebilir.

FATCA formunu görmek için tıklayınız.

Chip&Pin nedir?

Chip&PIN, kredi kartı kopyalama ve kayıp-çalıntı risklerini azaltan, kart sahipleri ve satış noktasındaki işlemler açısından güvenlik ve esneklik sağlayan, EuroPay, Mastercard ve Visa tarafından dünya genelinde standartları (EMV Standartları) belirlenmiş olan bir sistemdir. Tüm Bank'O Card kredi kartlarımız EMV uyumlu olarak basılmaktadır.

FATCA ve CRS Nedir?

FATCA, (Foreign Account Tax Compliance Act – Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 01.07.2014 itibari ile uygulamaya konulan yabancı hesaplar vergi uyum yasasıdır.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında karşılıklılık esası çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29 Temmuz 2015'te imzalanmıştır. Anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, Bakanlar Kurulu anlaşma metnini ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

CRS (Common Reporting Standard – Ortak Raporlama Standartı), Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında hazırlanan ve kapsamdaki ülkelerin birbirleri arasında yapacakları bilgi değişimleri ile ülkelerin karşılaşacakları vergi kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan global bir bilgi değişimi düzenlemesidir.

Türkiye’de CRS mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuzu oluşturmuş ve Kılavuzu kurumun veri gönderim sistemi BTRANS’ta yayımlamıştır. Ayrıca, CRS kapsamındaki yükümlülüklerin 1 Temmuz 2017 itibariyle uygulamaya alındığı resmi yazı ile bildirilmiştir.

Odea Bank A.Ş. olarak FATCA ve CRS düzenlemeleri kapsamındaki sorumluluklarımız

Odeabank A.Ş. yerel ve uluslararası mevzuatların yanı sıra, faaliyet gösterdiği Audi Grup politikaları ve prensipleri ile de uyumlu bir şekilde hareket eder. Vergi şeffaflığına ilişkin düzenlemelere uyumlu olma ve ulusal ve uluslararası finansal düzenin salahiyeti için basiretli tacir olarak faaliyette bulunma amacı ile gerekli politika, prosedür ve kontrollerin uygulanması prensibini benimsemiştir.

1 Temmuz 2014 itibari ile yürürlüğe giren FATCA ve 1 Temmuz 2017 itibari ile yürürlüğe giren CRS ile ABD vergi mukimlerinin ve yabancı ülke mukimlerinin ve bunların kontrol ettikleri kurumların finansal kuruluşlarda tuttukları finansal hesapların tespit edilmesi ve belirlenen zamanlarda ilgili yerel yetkili kurumlara raporlanması istenmektedir. Bu kapsamda, Odea Bank olarak müşterilerimizden FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep ediyoruz.

FATCA ve CRS düzenlemeleri kapsamında müşterilerimizin sorumlulukları

Bankamız nezdinde hesabı bulunan tüm gerçek ve tüzel müşteriler, hangi ülkenin vergi mükellefi olduklarının tespiti için istenen bilgileri beyan etmek ve kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. Odea Bank’ın mevcut müşterisi olan ve FATCA ve CRS mevzuatları kapsamında kendisinden beyan formu ve ek bilgi talep edilen, ancak beyan formunu ve ek bilgiyi sunmayan müşteriler T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacak raporlamanın kapsamına dahil edilir.

FATCA ve CRS düzenlemeleri kapsamında müşterilerimizin sorumlulukları

1-Gerçek Kişiler

FATCA

 • ABD vatandaşı, ABD yerleşik veya oturma/çalışma izni olan (green card’ı olan)

CRS

 • OECD kapsamında katılımcı ülke yerleşik kişiler

2-Tüzel Kişiler

FATCA

 • ABD yerleşik veya ABD’de tescil edilmiş/kurulmuş kurumlar
 • ABD vergi mukimi gerçek kişilerin ortak olduğu ve/veya yönettiği Pasif Finansal Olmayan Kurumlar

CRS

 • OECD katılımcı ülke yerleşik veya katılımcı ülkede tescil edilmiş/kurulmuş kurumlar
 • OECD katılımcı ülke vergi mukimi gerçek kişilerin ortak olduğu ve/veya yönettiği Pasif Finansal Olmayan Kurumlar

FATCA ve CRS düzenlemeleri kapsamında Maliye Bakanlığı’na iletilecek bilgiler nelerdir?

 • Adı-Soyadı/Unvanı
 • Adresi
 • Vergi mukimi olunan ülke/ülkeler
 • Mukim olunan ülke tarafından verilen Vergi kimlik numarası (VKN)
 • Doğum yeri ve tarihi (gerçek kişiler için)
 • Hesap numarası
 • Bilgilerini ileten finansal kuruluşun unvanı ve kimlik numarası
 • Hesabının takvim yılı sonu itibariyle bakiyesi veya değeri
 • Hesabına raporlama dönemi içinde ödenen ya da alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutarı
 • Hesabına raporlama dönemi içinde ödenen ya da alacak kaydedilen temettünün toplam brüt tutarı (saklama hesapları için)
 • Hesabına raporlama dönemi içinde ödenen ya da alacak kaydedilen diğer gelirlerin toplam brüt tutarı (saklama hesapları için)
 • Hesabına raporlama dönemi içerisinde ödenen ya da alacak kaydedilen finansal varlıklarının satışından ya da itfasından doğan toplam brüt tutar (saklama hesapları için)
 • T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilecektir.

FATCA ve CRS düzenlemelerine uyulmamasının sonuçları nelerdir?

 • FATCA'ya uyum sağlamayan finansal kuruluşların ve beyan vermekten kaçınan müşterilerinin, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 stopaj (gelir vergisi) uygulanabilecektir. (Stopaj uygulaması, ABD veya ABD adına yetkili kurumlar tarafından yapılabilir.)
 • FATCA ve CRS kapsamında gerekli bilgileri beyan etmeyen, kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmeyen uyumsuz müşteriler GİB'e raporlanacaktır.
 • FATCA'ya uyum sağlamayan finansal kuruluşlar, FATCA uyumlu Yabancı Finansal Kuruluşlar nezdinde hesap açtıramayabilecektir.
 • CRS mevzuatına uyumsuzluk olması durumunda; (gerekli bildirimin yapılmaması, eksik/yanıltıcı bildirimde bulunulması, bildirimler için belirlenen süre ve usullere uyulmaması gibi durumlarda) 213 sayılı V.U.K. Mükerrer 355.nci maddesi kapsamında her bir bildirim için yaptırım uygulanması (Özel usulsüzlük cezası) söz konusu olacaktır.