Ücretlendirme Politikası​

Odeabank'ın benimsediği çalışan ücretlendirme politikasının detaylarını inceleyin. 

Genel Bilgiler

1.Amaç

İş bu Politika’nın amacı, Odea Bank A.Ş. (“Banka”) Ücretlendirme politikasının genel ilkelerini düzenlemektir. Aksi başka türlü iş bu Politikada belirtilmemişse; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Banka’nın Ana Sözleşmesi hükümleri bu kapsamda geçerli olur.

2.Kapsam

Bu politika tüm Banka çalışanlarını kapsar.

3.Ücretlendirme Felsefesi

3.1.Bankanın Ödüllendirme Felsefesi

  • Türkiye’deki yazılı ücretlendirme politika ve uygulamaları, (Banka) faaliyetleri kapsamına uygun olarak ve etkin bir risk yönetimini dikkate alan ve risk alımına ilişkin Türkiye’deki tolerans sınırını aşmaya teşvik etmeyecek şekilde belirlenir.
  • YK üyeleri, departman yöneticileri ve diğer çalışanlara ödenecek olan maaşlar, Banka’nın etik değerleri ile stratejik hedefleriyle örtüşecek şekilde belirlenir.
  • Ücretler, kar ya da gelir gibi Banka’nın kısa vadeli performansı ile ilişkilendirilmez. Banka'nın genel ödeme politikası, piyasa dinamikleri, iç adalet ve banka çalışanlarının bireysel performansları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur.
  • Kurumsal Yönetim Politikası’nda belirtilen Komite üyelerine yapılacak herhangi bir ödeme söz konusu üyelerin üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak yapılır.
  • Performans bazlı ödemeler önceden garanti edilmez ve performans bazlı ödemelerde üstlenilen risklerin miktarı dikkate alınır.
  • İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir. Düzenli olarak incelenen ve bildirilen performans bazlı teşvik ödemeleri kriterleri departman yöneticileri tarafından ve ilgili çalışanların iş tanımlarını hazırlayarak belirlenir.
  • Banka’nın faaliyetlerinin güvenliğini tehlikeye attığı veya Banka’nın finansal yapısına zarar verdiği tespit edilen bireylerin ödemelerine ilişkin olarak performans bazlı ödemeler iptal edilebilir.
  • Performansla ilgili ödemeler için dikkate alınan kriterlere dair bilgiler ve ödeme şartları ile ortalama tutarlar Genel Kurul’a sunulan Yıllık Faaliyet Raporu’nda belirtilir.
  • Personel alımı ve terfilerin, çalışanın eğitimi, deneyimi ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak nesnel bir ölçüt kapsamında yapılmasına özen gösterilir.