DASK​

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Genel Bilgiler

DASK neleri kapsar?

 • Deprem
 • Deprem sonucu oluşan yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu oluşan yer kayması

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Bahçe duvarları,
 • İstinat duvarları,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler,
 • Asansörler,
 • Sahanlıklar,
 • Koridorlar,
 • Çatılar,
 • Bacalar,
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kar kaybı,
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özellikteki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız İhtiyarı Konut Sigortalarını tercih edebilirsiniz.

DASK ile Konut Sigortası arasındaki farklar nelerdir?

DASK ile konut sigortası birbirleriyle karıştırılsa da aslında oldukça farklıdır. DASK, oluşabilecek deprem ve depreme bağlı olarak gerçekleşen yangın ve tsunami gibi olaylardan dolayı binada oluşan zararları karşılamaktadır. Konut sigortası ise sadece binayı değil, evin içinde yer alan eşyaları da teminat altına almaktadır. Buna ek olarak konut sigortasının kapsamı depremle sınırlı değildir. Teminatlara bağlı olarak konut sigortasının içinde yangın sigortası ve hırsızlık sigortası gibi maddeler de yer alabilir.

Deprem Sigortası zorunlu mudur?

Evet, DASK yasal olarak zorunlu sigorta sınıfındadır.

DASK iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, yapılması mecburi sigorta türlerinden biri olduğu için iptali istisnai durumlar haricinde mümkün değildir. Bu durumlar;

 • Yanlışlıkla bir alan sigortaya dahil edildi veya yanlışlıkla bir bölge sigortalatıldıysa duruma göre primin tamamı sigortalıya iade edilerek iptal edilebilir.
 • Aynı alana birden fazla kez DASK poliçesi düzenlendiyse bu poliçelerden birisi iptal edilebilir.

DASK poliçesi için gereken belgeler nelerdir?

Zorunlu deprem sigortası başvurusunda, sigortayı yaptıracak kişinin ve sigortası yapılacak yerin bilgileri gereklidir.

 • Bina yapı tarzı,
 • Daire kullanım tarzı,
 • Toplam kat sayısı,
 • Bina inşa yılı,
 • Brüt m2,
 • Bina hasar durumu.

DASK sigorta bedeli nasıl hesaplanır?

Zorunlu deprem sigortası primi veya sigorta bedeli hesaplanırken çeşitli kriterler uygulanır. Binanın yaşı, hasar durumu, brüt metrekaresine göre çeşitlilik aranabilir. Şubelerimizi ziyaret ederek daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

Nasıl DASK yaptırabilirim?

Detaylı bilgi ve sigorta yaptırmak için Odeabank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

DASK Sigortası, AXA Sigorta A.Ş ve HDI Sigorta A.Ş tarafından sunulmaktadır. Odea Bank A.Ş. , AXA Sigorta A.Ş. ve HDI Sigorta A.Ş. acentesidir.​​