Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortası

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortası

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortası ile sadece kazalara karşı değil mutlu anlarda da maddi desteğiniz hazır.

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortası ile hayatın beklenmedik risklerine karşı sevdiklerinizi maddi güvence altına alırken evlilik, doğum, taşınma ve mezuniyet gibi mutlu günlerin de tadını çıkartın. Mutlu günler ferdi kaza sigortası ile kaza sonucu meydana gelebilecek vefat ve kalıcı sakatlık risklerine karşı korunmuş olun.

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortası ile birlikte sunduğumuz Mini Check up ile EKG’den kan tahliline kadar birçok hizmetten yılda bir defa olmak üzere ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Teminatlar:

Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık: Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içersinde tam veya kısmi kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Hayat Olayları: Hayat Olayları Teminatı ile de evlilik, doğum, sizin veya çocuğunuzun 4 yıllık üniversite mezuniyeti ve görev nedeniyle taşınma durumlarında, poliçe yılı bazında tek sefer olmak üzere poliçede yazılı teminat tutarı kadar finansal katkıda bulunulur.

Vergi Avantajı: Ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirinizin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmayacak şekilde vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

18-69 yaş aralığındaki sağlıklı bireyler bu sigortadan faydalanabilir.

Mutlu Günler Ferdi Kaza Sigortasına Nasıl Sahip Olabilirim?

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesi olan Odea Bank şubelerinden ürünlerimize sahip olabilirsiniz.​

Detaylı bilgi için en yakın Odea Bank Şubesi’ni ziyaret edebilirsiniz.