Odeabank Kârlılığını Koruyarak Büyüyor

Odeabank Kârlılığını Koruyarak Büyüyor​

Odeabank Kârlılığını Koruyarak Büyüyor

Odeabank kârlılığını artırarak sürdürülebilir büyüme performansını koruyor. Yılın ilk yarısında net kârını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %149 artırarak 150,3 milyon TL’ye yükselten Odeabank’ın aktifleri 37,4 milyar TL, toplam kredileri 26,8 milyar TL, mevduat büyüklüğü ise 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Odeabank’ın geçen yılın ilk yarısında 60,3 milyon TL olan net kârı, 2017’nin ilk yarısında 150.3 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu net kâr, bu yılın ilk altı aylık döneminde %8,5 özkaynak getirisi (ROE) elde edildiğini gösteriyor.

2017’nin ikinci çeyrek döneminde net kâr 57.1 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017 Haziran ayı sonu itibariyle aktifler 37,4 milyar TL, toplam krediler 26,8 milyar TL, mevduat büyüklüğü ise 28,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Mevduatın krediye dönüşme oranı % 94,4 oldu.

Basel III kriterlerine göre Odeabank’ın sermaye yeterlilik oranı %16.0, çekirdek sermaye (CET1) oranı %13.1 seviyesindedir.

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, 2017 ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Güçlü finansal performansımızı yılın ikinci çeyreğinde de sürdürüyoruz. Bu yılın ilk yarısında kârlılığımızı, geçen yılın aynı döneminin iki katına yükseltmeyi başardık. Ayrıca sermaye yeterlilik rasyomuzu da güçlendirdik. Odeabank olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Ba3 ve Fitch'den BB- kredi açılış notunu aldık. Kredi Garanti Fonu kapsamında 1.2 milyar TL'den fazla kredi kullandırarak ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyümesine destek vermeye devam ettik. Odeabank olarak, önümüzdeki dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle Türkiye ekonomisi için katma değer yaratmayı ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

NOTLAR:

  • Nisan 2017'deki referandum nedeniyle artan siyasi belirsizliklere rağmen ekonomik ve mali görünüm güçlü yükseliş işaretleriyle iyileşmeye devam ediyor. GSYİH, yılın ilk çeyreğinde reel olarak %5 büyüdü. Buna göre 2017 ve 2018 yılları için büyüme tahminlerimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu çerçevede, bankacılık faaliyetlerinde ikinci çeyrekte artış gözlemleniyor. İkinci çeyrekte Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının ardından kredi büyümesi, TCMB'nin sıkı likidite politikasının da etkisiyle, mevduat maliyetinde keskin bir artışa yol açarak hızlandı.
  • Odeabank 2017 yılının ikinci çeyreğinde, karşılıklar ve vergilerden sonra 57,1 milyon TL net kâr elde ederek altı aylık net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre %149 artırarak 150.3 milyon TL’ye yükseltti. 2016 yılının ilk yarısında net kâr 60,3 milyon TL seviyesindeydi. Bu güçlü performansı sağlayan en önemli etmen, yılın ikinci çeyreğinde mevduat maliyetinin artması neticesinde marjlar üzerinde oluşan baskılara rağmen, net faiz geliri elde etmeyi sürdürebilmemiz ve net komisyon geliri yaratabilmemiz oldu. 2017 yılının ilk yarısında 129,5 milyon TL net kredi karşılığı ayırdıktan sonra, kredi maliyet oranı % 1.0 seviyesine ulaştı.
  • Kontrollü büyüme stratejimiz neticesinde 2017 Haziran sonu itibariyle Odeabank'ın toplam aktifleri, 2016’nın aynı dönemindeki 31 milyar TL seviyesinden %20,6 artarak 37.4 milyar TL’ye yükseldi. Buna paralel olarak toplam kredilerimiz Haziran 2016’daki 21.9 milyar TL’den Haziran 2017 itibariyle 26.8 milyar TL’ye ulaştı. Toplam kredi riski, nakit dışı krediler de dahil edildiğinde 29.5 milyar TL’yi bulmaktadır.
  • Kurumsal ve ticari krediler toplam portföyün %64'ünü temsil ederken KOBİ kredilerinin payı %23, tüketici kredilerinin payı ise % 13 seviyesindedir. Kredilerin 1,2 milyar TL’lik bölümü Kredi Garanti Fonu (KGF) çerçevesinde oluşturulmuş olup, Banka’nın %1,4’lük kredi pazar payı içinde %0.8’lik bir bölümü temsil etmektedir.
  • Banka’nın varlıkları büyük ölçüde toplam pasiflerinin ve özkaynaklarının %76’sını oluşturan mevduatlarla fonlanmaya devam etmektedir. Banka’nın toplam mevduatları 2017 Haziran sonunda 28,4 milyar TL olarak gerçekleşerek 2016 Haziran sonundaki 24,3 milyar TL’lik mevduat toplamından %17 oranında artış göstermiştir.
  • Odeabank'ın özkaynakları, 2016 yılı Aralık ayı sonunda 3.4 milyar TL'den 2017 Haziran ayı itibariyle 3.6 milyar TL'ye yükselerek %5’lik büyüme gösterdi. Buna paralel olarak, toplam sermaye yeterlilik oranı Aralık 2016'da %14.96 iken 2017 Haziran ayı sonunda %15.98'e ulaştı. CET1 oranı da %13.10’a yükseldi. Odeabank ayrıca, 1 Ağustos’ta 300 milyon USD’lik uluslararası tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Bunun neticesinde Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu %17.97’ye yükseldi.