Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerinde Uygulama Saati Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme

Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerinde Uygulama Saati Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme​

Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerinde Uygulama Saati Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme

Bakanlar Kurulunun 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2016/9154 sayılı kararı uyarınca, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.”

Odeabank Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’ nin 19.5.5. numaralı maddesi uyarınca, İşlem Talimat Formu’nda aksi belirtilmedikçe, Tezgahüstü Piyasa Türev Araç işlemlerinde son bildirim saati (kesinleştirme saati) Tezgahüstü Piyasa Türev Araç işlemlerine ilişkin tutar,işlem bedeli veya işlem karından herhangi biri Türk Lirası olan işlemler için Londra Yerel Saati ile 12:00”, diğer işlemler için (G10 işlemlerde) “NY Yerel Saati ile 10:00” olarak kabul edilmiştir (mevcut uygulamada Londra Yerel Saati 12:00 Türkiye Yerel Saati ile 14:00’e- New York Yerel Saati 10:00 Türkiye Yerel Saati ile 17:00’ye denk gelmektedir.).

Yukarıda yer alan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, yabancı ülkelerin kış saati uygulamasına geçişiyle birlikte, yukarıda belirtilen son bildirim saati (kesinleştirme saati) TL bazlı işlemlerde 30 Ekim 2016’dan itibaren “Türkiye Yerel Saati ile saat 14:00 yerine saat 15:00’e”, diğer işlemlerde (G10 işlemlerde) ise 6 Kasım 2016’dan itibaren “Türkiye Yerel Saati ile saat 17:00 yerine saat 18:00’e” denk gelecektir.

Bu farklılıklar sırasıyla Londra yerel saati için 26 Mart 2017 ve New York yerel saati için 12 Mart 2017’ ye kadar devam edecek ve uygulamada bir değişiklik olmazsa yaklaşık 6 aylık bir süreden sonra son bildirim saati (kesinleştirme zamanları), saat 14:00 ve 17:00’deki eski saatlerine denk düşecektir

Söz konusu işlemlerle ilgili nakit akışlarınızı bu değişiklik uyarınca dikkate almanızı rica ederiz.