Çevresel ve Sosyal Politika

Odeabank, tüm bankacılık işlemlerinde çevresel ve sosyal olarak sağlam ve sürdürülebilir bir kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflemektedir. Odeabank, sorumlu iş anlayışı ile faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkileri mümkünse ortadan kaldırmayı eğer değilse en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısından hareketle uluslararası finans kuruluşlarının en iyi uygulamalarını örnek alarak “Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi”ni geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu çerçevede Odeabank oluşabilecek olumsuz çevresel ve sosyal etkileri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için;

  • Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Yasaklı Faaliyetler Listesinin referans alarak Odeabank Yasaklı Faaliyetler Listesi’ni belirlemiş ve benimsemiştir. Diğer uluslararası finans kuruluşlarının yönlendirmeleri doğrultusunda belirli dönemlerde güncellenen listede yer alan hiçbir faaliyete finansman sağlanmamaktadır.
  • Faaliyetlerinde çevresel ve sosyal konulara ilişkin tüm ulusal kanun ve düzenlemelere uygun hareket eder ve kredi ilişkisinde olduğu müşterilerinin de bu şekilde hareket etmesini amaçlamaktadır.
  • Odeabank Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi araçları yoluyla kurumsal ve ticari segmentlerde yer alan müşterilerini kredilendirme öncesinde çevresel ve sosyal riskler açısından değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
  • Kredilendirdiği faaliyetlerden/müşterilerden çevresel ve sosyal açıdan yüksek riskli olarak belirlenenlere ilave değerlendirmeler yapar ve kredilendirilecek faaliyetin çevresel ve sosyal risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınabilecek tedbirleri belirlemektedir.
  • Odeabank yenilenebilir enerji yatırımları, atık geri dönüşüm yatırımları, karbon salınımını düşürücü, verimlilik artırıcı yatırımlar gibi çevresel koşulları iyileştirici projelerin kredilendirilmesini desteklemektedir.
  • IFC, Finance in Motion, Türkiye Bankalar Birliği gibi kuruluşların işbirliği ve profesyonel danışmanların desteğiyle; Bank Audi grubu nezdinde Banka’daki çevresel ve sosyal bilincin geliştirilmesini sağlamak ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi uygulamalarını anlatmak amacıyla eğitimler düzenlemiştir.

Odeabank kendi faaliyetlerini sürdürürken de çevresel açıdan sorumlu davranır. Yine bu çerçevede;

  • Müşterilerine en iyi hizmetleri sunmak amacıyla optimum teknik ekipman ve hizmet sahasını inşa etme gayreti içerisinde olan Odeabank, müşterilerinin şubelerine ayak basmasıyla birlikte başlayan yolculuklarını dikkatle değerlendirmektedir. Müşterilerine ve çalışanlarına sunduğu ortamlarda çevreci uygulamaları ön plana çıkaran Odeabank, Apple TV üzerinden tüm toplantı odalarında “beyaz tahta” teknolojisini kullanarak toplantıların kâğıt kullanılmadan yapılmasını sağlamaktadır.
  • Veri üzerinde analiz yapabilen “iş zekâsı” uygulamalarından faydalanan Odeabank, gerçek anlamda kâğıt kullanılmayan ve çevre dostu iş süreçleri yönetmektedir. Aynı zamanda Odeabank, iş süreçlerinin hızlı bir biçimde bölümler arasında akışını sağlayan belge yönetimi sistemini kullanarak, müşterileriyle ilgili tüm dokümanları dijital ortamda saklamaktadır.
  • Odeabank şubelerinde imzanın zorunlu olduğu belgeler dışında diğer bankalardan farklı olarak kâğıt kullanılmamakta olup şubede kalması gereken belgeler elektronik ortamda sunulmaktadır. Odeabank şubelerinin bir diğer “yeşil yaklaşımı” ise mobil Q-matik uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde müşteriler sıra numaralarını kâğıt kullanmadan alabilmektedirler.
  • Odeabank, ayrıca ATM işlemleri sonrasında müşterilerine makbuz yerine SMS ya da e-mail seçeneği de sunarak hem çevreyi korumakta hem de müşteriye sunduğu hizmet ağını genişletmektedir.

Odeabank tarafından finanse edilen projelerin Çevresel ve Sosyal etkileri ile ilgili görüş, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki e-mail adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

cevreselvesosyalrisk@odeabank.com.tr