Odea Bank A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bankamız, ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar da dahil olmak üzere, Banka ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermekte ve aşağıda sıralanan temel ilkeleri benimsemektedir:

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleme
  • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
  • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  • Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere linkte yer alan Odea Bank A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Politikanın temel amacı, Bankamız tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri işleme amaçları, kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Veriler’in aktarıldığı alıcı grupları, Kişisel Veriler’in işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreler ve imha işlemlerine yönelik benimsenen sistemler ile söz konusu Kişisel Veriler’in korunmasına yönelik Banka tarafından benimsenen kurallar ve uygulamalar hakkında detaylı açıklamalarda bulunmak olup; böylece Bankamız tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişileri ve kamuoyunu bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.