Yönetim Kurulu

Tamer Ghazaleh

Tamer Ghazaleh

Yönetim Kurulu Başkanı,
Ücretlendirme Komitesi Başkanı,
Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Tamer Ghazaleh

Ürdün Üniversitesi’nden Muhasebe alanında lisans derecesi (1998) bulunan Tamer Ghazaleh, aynı zamanda Harvard Business School bünyesinde Üst Düzey Yönetici Programı (2009) ve İleri Düzey Yönetim Programı’na (2019) katılmıştır.

Tamer Ghazaleh Bank Audi Grubu’na 2004 yılında Finans ve Yönetim Birimlerinden sorumlu olmak üzere Ürdün Şubelerine CFO olarak katılmıştır. Mart 2006’da Ghazaleh, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Bank Audi sae’ye (Mısır) geçmiş ve burada bankanın faaliyetlerinin Mısır’da daha da yayılmasına ve bankanın güçlü finansal koşullarının oluşturulmasına ciddi katkıda bulunmuştur. Sonrasında ise, Haziran 2014’te Beyrut’taki Genel Müdürlük bünyesinde Grubun Finanstan Sorumlu Genel Müdür Vekili, Mart 2015 yılında ise Grubun Finanstan Sorumlu Genel Müdürü olarak atanmış ve Temmuz 2020’de ise Grup Genel Müdür Vekilliğine terfi etmiştir.

Bank Audi Grubu bünyesindeki kariyeri boyunca Ghazaleh, Banka’yı finansal yönetim ve raporlama alanlarında uluslararası finansal yönetim için en iyi uygulamalara adapte etmek ve gelişen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına bağlı kalmak için, yeterli insan kaynağının seferber edilmesi ve gelişmiş entegre bilgi teknolojilerinin kullanılması yoluyla Banka’nın gelişmesi ve karmaşık ihtiyaçlara ve büyüme planlarına uyum sağlaması konularında Banka’nın finansal yönetimine ciddi katkı sağlamıştır. Kendisi, hâlihazırda, Bank Audi iştiraklerinden bazılarının Yönetim Kurulu Üyesi konumundadır ve Banka’nın Grup İcra Komitesi Eş Başkanı olarak Banka’nın stratejik ve günlük yönetimi konusunda Grup CEO’ya destek olma görevini yerine getirmektedir.

Bank Audi Grubu’na katılmadan önce Ghazaleh, uluslararası firmalarda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Deloitte and Touche M.E. (Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri)’de üç yıl çalışmıştır. 2001 yılında Standard Chartered Bank’a katılarak, 2002 yılından itibaren CFO ve 2004 yılına kadar da İcra, Risk ve APKO Komiteleri’nin Üyesi olarak görev almıştır. Kasım 2020 tarihinden itibaren Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Ghazaleh Ağustos 2023 itibarıyla Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Khalil El Debs

Khalil El Debs

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Risk Komitesi ve
Kredi Komitesi Üyesi

Khalil El Debs

Khalil El Debs, şu anda Bank Audi s.a.l. bünyesinde Grup Genel Müdür Vekili olarak görev yapmakta olup, Kurumsal & Ticari Bankacılık, Sermaye Piyasaları & Hazine, KOBİ, Bireysel Bankacılık, Enerji & Altyapı Finansmanı, Operasyonlar, Özel Bankacılık, Özel Sermaye ve Uluslararası Bankacılık Bölümlerinden sorumludur. Görevi bünyesinde, bankanın iş stratejilerinin ve politikalarının bu iş kolları özelinde gelişimini ve uygulanmasını yönetmektedir.

Kendisi ayrıca Bank Audi LLC (Katar) Yönetim Kurulu Başkanı olup Bank Audi France sa (Fransa) ve Bank Audi Suisse sa (İsviçre) bünyesinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1995 yılında Bank Audi Grubuna katıldığında, Khalil Debs Banka’nın Lübnan’daki kurumsal ve ticari kredilendirme faaliyetlerinin gelişiminde kilit rol oynamış ve aynı zamanda Bank Audi’nin 2004 yılından beri uyguladığı bölgesel yayılma politikasına etkin olarak katkıda bulunmuştur. Bank Audi’nin çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren iştiraklerinde Kredi Komitesi Üyesi olarak görev almasının yanı sıra, daha önce, Grup Kurumsal Bankacılık Yöneticisi olarak görev yapmış ve ilgili ülkelerdeki iştiraklerin kurumsal ve ticari kredilendirme faaliyetlerini yönetmiştir. 2008 yılında, Grubun Sendikasyon ve Proje Finansmanı departmanını kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Ayrıca MENA olarak adlandırılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde çok sayıda başarılı işlem gerçekleştirmiştir.

Khalil Debs, Lübnan Amerikan Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır ve 2001 yılından bu yana Sertifikalı Finansal Analist (CFA) unvanına sahiptir. Sn. Debs Ağustos 2023 itibarıyla Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Mouayed Makhlouf

Mouayed Makhlouf

Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi,
Risk Komitesi ve
Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi

Mouayed Makhlouf

Mouayed Makhlouf Ekim 2019’dan bu yana Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Mouayed Makhlouf, George Washington Üniversitesi’nden (Washington, DC) Finans alanında lisans derecesine sahiptir. Makhlouf, Bank Audi Grubu’ndaki görevine Ağustos 2019’da Genel Müdür ve Bank Audi sal Grup İcra Komitesi Üyesi olarak başlamış olup, esas çalışma alanı bölgesel kurumsal iş kolu ile Grup bünyesindeki çeşitli özel girişimlerdir.

Bank Audi bünyesine katılmadan önce Makhlouf, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Dünya Bankası Grubu bünyesinde, özel sektör yatırımları yoluyla bölge içerisinde ekonomik kalkınmayı desteklemek adına IFC’nin 250’den fazla çalışanı ve 14 ofisi ile, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde 20’yi aşkın ülkedeki yatırımları ve danışmanlık programlarından sorumlu Direktör olarak görev almıştır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi Direktörlüğü görevi süresince, IFC’nin bölgedeki çalışmaları doğrudan yatırımlar yoluyla katılım ve ilgili makamlar ve hükümetler aracılığıyla gelişime yönelik işlere odaklanma yoluyla, bölgesel ekonomilerin gelişmesine daha güçlü bir özel sektör katılımı için alan yaratmak adına ciddi bir çabaya tanıklık etmiştir.

Mouayed Makhlouf, öncesinde Finansal Kurumlar Grubu Müdürü olarak Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışmış, IFC’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ndeki yatırımlarından sorumlu olmuştur. Makhlouf, IFC’ye 1998 yılında Washington DC’de katılmıştır. IFC’deki kariyeri boyunca, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Türkiye, Avrupa, Latin Amerika ve Asya da dâhil olmak üzere birçok pazardan sorumlu olarak, farklı bölgelerde başlıca makamlarda çalışmıştır.

Antoine Najm

Antoine Najm

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi
Komitesi Üyesi

Antoine​ Najm

1993 yılında HEC Montreal Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Finans lisans derecesi alan Antoine Najm, ön lisans ve lise eğitimini Kanada’da tamamlamıştır.
Antoine Najm, Mayıs 2015’ten bu yana Bank Audi S.A.L.’de (i) Bölgesel Kredi Onayları ve İncelemeleri, Grup Kredi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi’ni içeren Grup Kurumsal Krediler, (ii) Grup Kredi Riski-Lübnan birimlerinden oluşan Grup Krediler Bölümü’nde Grup Krediler Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Bağımsız kredi onayından portföy incelemesine kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde Grup Kurumsal Krediler Portföyünü yönetmektedir. 2017 yılı başında Grup kredi portföyünün risk azaltımı stratejisini başlatıp hala geçerli olan bu stratejiyi yöneterek, Grup iştiraklerinin yerel limitleri üzerinde olan tüm kredilerinde bağımsız bir onay merci olarak rol almaktadır.

Grup İcra Komitesi Üyeliğinin yanı sıra, iştiraklerin (kredilerin sınıflandırılması ve sınıf değişiklikleri gibi konuları içeren) IFRS9 komitelerinin bir üyesi olan Najm, aynı zamanda Yönetim Kurulu Risk Komitesi toplantılarının dâimi davetlisi ve idari takip komitelerinin de kilit üyesidir.

Antoine Najm, Mayıs 2015’te Kredi Riski İnceleme Yöneticisi olarak Bank Audi Grubuna katılmıştır. Bank Audi Grubuna katılmadan önce, Ocak 2000–Nisan 2005 tarihleri arasında Kredi Departmanı Yöneticisi olarak da çalıştığı Bank Saradar’da çeşitli pozisyonlarda 11 yıl süreyle görev almıştır. Ocak 2020 tarihinde Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Dr. Ayşe Botan Berker

Dr. Ayşe Botan Berker

Yönetim Kurulu Üyesi,
Risk Komitesi Başkanı,
Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi
Üyesi

Dr. Ayşe Botan Berker

Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Dr. Botan Berker, lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise University of Delaware’de ekonomi dalında yapmış olup, Marmara Üniversitesi’nden finans doktoru unvanı almıştır. İş yaşamına, T.C. Merkez Bankası’nda dış borç uzmanı olarak başlayan Berker, daha sonra Dünya Bankası ve OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu bünyesinde sağlanan kredilerle ilgili çalışmalar yapmıştır. Ödemeler Dengesi Bölümü’nde müdür yardımcılığını takiben, Merkez Bankası’nın yurt dışı piyasalardan borçlanmalarını gerçekleştirmekten sorumlu Uluslararası Kuruluşlar Bölümü’nde müdürlük yapmıştır.

1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Londra Temsilciliği görevini yürüttükten sonra, 1999 Ocak ayında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan ayrılarak, Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun Türkiye ofisini açmıştır. 2012 yılı mart ayına kadar Fitch Ratings Türkiye’nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Nisan ayında Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri şirketini kurmuştur. 2012-2018 döneminde Turcas Petrol A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmış olup halen İş Leasing A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Botan Berker, Ekim 2020’den bu yana Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Dr. Farid Lahoud

Dr. Farid Lahoud

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi

Dr. Farid Lahoud

Farid Lahoud, Aralık 2020’den bu yana Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

İş hayatına Londra merkezli lider bir iskonto şirketinde başlayan Lahoud, daha sonra 1991 yılında Bank Audi Lübnan’a katılmıştır. Bank Audi’deki kariyeri boyunca kurumsal ve yapılandırılmış finansman ile proje finansmanı bölümlerinde üst düzey roller üstlenen Farid Lahoud, aynı zamanda borçlanma programları, banka sermaye enstrümanları, hibrit hisse senedi ihraçları ve varlığa dayalı menkul kıymet programlarının oluşturulması ve yapılandırılmasını yönetmiştir. 2006 yılında Bank Audi Grup Genel Sekreteri olarak atanan Dr. Lahoud 2020 yılında ise Grup Baş Uyum Görevlisi ve grup bünyesindeki çeşitli iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Gözetim Danışma Kurulu Üyesi olarak görev alan Farid Lahoud, 2013-2016 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü’nün Gözetim Danışma Kurulu Üyesi (2014 ve sonrasında ise Başkanı) olarak görev almıştır.

Farid Lahoud’un Paris Sorbonne Üniversitesi bağlantılı, Lübnan merkezli ESA İşletme Okulu’ndan Doktora derecesi ve Londra Şehir Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden ise Mühendislik Lisans derecesi bulunmaktadır.

Chahdan Jebeyli

Chahdan Jebeyli

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi
Başkanı

Chahdan Jebeyli

Chahdan Jebeyli, Haziran 2021’den bu yana Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Bank Audi Grup Baş Hukuk ve Uyum Görevlisi olarak görev yapan Chahdan Jebeyli, Grup içerisindeki Hukuki ve Uyumla ilgili konuların yönetiminden sorumludur.

Kendisi ayrıca Suudi Arabistan Krallığı’nda faaliyet gösteren Audi Capital bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı’dır. Aynı zamanda Lübnan Bankalar Birliği Uyum Görevlileri Komitesi’nin başkanlığını yürüten Jebeyli, ayrıca Lübnan’da Judiciary Studies Institute (Hukuki Çalışmalar Enstitüsü) bünyesinde öğretim üyesidir. Chahdan Jebeyli, Citibank’ta Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Hukuk ve Uyum Konularından sorumlu Müdür olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında Bank Audi Grubuna katılmış olup Citibank’tan önce ise ABD’de ticari konular ve bankacılık konularında faaliyet gösteren bir hukuk firmasında çalışmıştır.

Oya Aydınlık

Oya Aydınlık

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı

Oya Aydınlık

Maryland Üniversitesi’nden İşletme alanında Lisans Derecesi bulunan Oya Aydınlık, kariyerine Arthur Andersen’de Denetçi olarak başlamıştır. Sonrasında Müfettiş olarak Societe Generale bünyesine katılan Aydınlık, 1991 ve 1996 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kendisi bir süreliğine Londra’da çalışmış ve JPM İstanbul Şubesi’nin kuruluşunda görev almış olup sonrasında JPMC Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi olarak Türkiye’ye taşınmıştır. Aydınlık, ayrıca hisse senedi, vadeli işlemler ve opsiyon konularında aracılık hizmeti veren JPM Menkul Değerler A.Ş. şirketinde de Müdürler Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

2011 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Credit Agricole Türkiye bünyesine katılmış ve daha sonra Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Sonrasında ise, Standard Chartered Yatırım Bankası’nın bankacılık lisansını almasının ardından, kariyerine Kurumun Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak devam etmiş ve bu görevini 2020 yılına kadar sürdürmüştür.

Haziran 2021’den bu yana Odea Bank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı’dır.

Ebru Oğan Knottnerus

Ebru Oğan Knottnerus

Yönetim Kurulu Üyesi, Risk
Komitesi ve Ücretlendirme
Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi
Yedek Üyesi

Ebru Oğan Knottnerus

Ebru Oğan Knottnerus, 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerini çeşitli özel sektör banka ve kuruluşlarında, önemli bölümü risk yönetimi uzmanlığı olmak üzere teftiş kurulu, iç kontrol, finansal planlama, çeşitli sistem yazılım uygulamaları ve proje yönetimi alanlarında yönetici ve üst düzey yönetici olarak sürdürmüştür.

T. Garanti Bankası A.Ş.’de 2001-2018 yılları arasında Risk Yönetimi Başkanı olarak banka ve iştiraklerinin risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamıştır. Ayrıca, 2002 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu Risk Yöneticileri Derneğinde, Yönetim Kurulu Üyesi ve 2008 ile 2014 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

2018 yılından bu yana Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Pasha Bank Gürcistan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ebru Oğan Knottnerus, Temmuz 2021’den bu yana Odea Bank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 30 yıldır.

Hilmi Güvenal

Hilmi Güvenal

Yönetim Kurulu Üyesi

Hilmi Güvenal

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Güvenal, 1993 yılında Harvard Business School bünyesinde Yönetim Geliştirme Programı’nı tamamlamıştır.

15 yıl boyunca Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren birçok şirkette Yönetim Kurulu ve Komite üyeliklerinin yanı sıra pek çok üst düzey görev üstlenmiştir. Güvenal, 2002 yılında, ortakları ile beraber danışmanlık alanında faaliyet gösteren Reform Kurumsal firmasını kurmuş, 2009 ve 2019 yılları arasında ise bir varlık yönetim şirketi olan Hayat Varlık Yönetim A.Ş. firmasının CEO’su olarak görev yapmıştır.

Güvenal, halen Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Elias Abou Sleiman

Elias Abou Sleiman

Yönetim Kurulu Üyesi

Elias Abou Sleiman

Elias Abou Sleiman, Londra'daki London School of Economics'in Ekonomi Fakültesinden Karşılaştırmalı Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Beyrut Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesine sahiptir.

Elias Abou Sleiman, 2009 yılında Bank Audi Grup bünyesine bankanın Lübnan'daki risk departmanında, Karşı Taraf Kredi Riski Grup Başkanı olarak katılmıştır. Elias Abou Sleiman daha önce 16 yıl boyunca Londra'da çeşitli bankacılık işlerinde çalışmış, son olarak ABN-AMRO Bank'ta Kıdemli Risk Yetkilisi - Başkan Yardımcısı ve daha sonra RBS'de Türevler ve Alım Satım Kredi Riski alanında görev almıştır. Elias Abou Sleiman, Haziran 2018'de Bank Audi'nin Grup Baş Risk Sorumlusu pozisyonuna terfi etmiş olup görevine halen devam etmektedir. Elias Abou Sleiman, Bank Audi Grup İcra Komitesi üyesidir ve Banka'nın ALCO ve IFRS 9 komitelerinde yer almaktadır. Elias Abou Sleiman halen Bank Audi LLC'nin (Katar) yönetim kurulu üyesidir. Eylül 2023 tarihi itibarıyla, Odeabank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Dr. Mert Öncü

Dr. Mert Öncü

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel
Müdür ve Kredi Komitesi
Başkanı

Dr. Mert Öncü

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Mert Öncü, Chicago DePaul Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş, aynı üniversitede asistanlık görevi yürütmüştür.

1992 – 1994 yılları arasında ise Chicago Mercantile Exchange Group’ta stajını tamamlamıştır. 2001 yılında Öncü, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Bankacılık doktora derecesini almıştır. 2010 yılında Insead Fransa’da “Büyüyen Liderler ve Büyüyen Şirketler Sertifika Programı”nı, 2017 yılında ise Harvard Üniversitesi’nde “İleri Seviye Yönetim Programı”nı (AMP) tamamlamıştır.

Dr. Mert Öncü kariyerine 1994 yılında Koçbank’ta başlamış, 2006 yılında Koçbank–Yapı Kredi birleşmesinde görev almıştır. Birleşme sonrasında Yapı Kredi’de Hazine Yönetimi’nde üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, 2007-2013 yılları arasında İzmir’de kurulmuş olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmüştür.

2011 yılında Yapı Kredi’de Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi üst düzey görevlerinin yanında, Ocak 2018 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Dr. Mert Öncü, 2 Nisan 2018’de Odea Bank A.Ş.’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.