Odeabank’ın sanat platformu O’art, günümüz sanatının tüm disiplinlerini sosyo-kültürel yapının güncel sorunlarının eleştirisi ile farklı mekanlarda herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlar.

O’art sergilerini çağdaş sergileme yaklaşımıyla; sanatçı-yapıt-mekan-izleyici ilişkisinin kurulduğu fiziksel sergileme geleneğini sürdürdüğü senelik programını bu yıl ilk defa dijital platforma da aktarmaktadır. Çevrimiçi erişilebilir 2020-2021 senelik programında gerçekleştireceği sergiler ile; biçim, form, içerik ve yaklaşım kısıtlamaksızın yeni sanat üretimini destekler. Hemen her sergi sırasında ele alınan konuların içeriklerine paralel hazırlanan atölye çalışmaları ve konuşmalar ile etki alanını genişleterek sanatçıların ve sanatın görünürlüğüne katkıda bulunur.​