24.10.2019 – 13.12.2019

‘Altı Üstü’ sergisi görünür olanın insanın temel ihtiyaçları ile ilişkisini irdelerken, neyin görünür olduğuna dair bir analiz yapıyor. Tepki uyandıran bir görüntü olarak çevre kirliliği, görünür kılındığı her mecrada görüşü şoka uğratacak kadar etkilidir. Buna rağmen insan, bilhassa sonuçları orta - uzun vadeli etkiye sahip olan ekolojik problemler gibi her daim şahitlik etmediği büyük meseleleri görmezden gelmeye meyillidir. Güvencesizlik, belirsizlik, gelecek kaygısıyla mücadele eden birey, dünyayı kuşatan ekolojik krizin farkında değildir. İnsanın büyük problemleri içgüdüsel ve zihinsel reddinin sebebi de budur. Bu durum problemlerin görünürlüğünün göreceliğine ve toplumsal farkındalığa hatta en derinde görünen ve görünür kılınanın algısına dair bir sorunun altını çizer.

Bu sorunları seçkisinin odağına alan ‘Altı Üstü’ sergisi, 7 sanatçının katılımıyla 24 Ekim-13 Aralık 2019 tarihleri arasında O’Art Etiler Galeri’de izlenebilir.

O'Art Program

Dünya, Dekota üzerine karışık teknik ve elde şekillendirme, 25X37.5X25 cm, 2019

Alper Bıçaklıoğlu

1982 Sakarya doğumlu sanatçı İzmir'de yaşamakta ve çalışmaktadır. Bıçaklıoğlu üretiminde sokak ve sokak sanatı, grafitti gibi sokak alt kültürlerinden beslenmektedir. Gerçeklik kavramlarını sorguladığı minyatür eserlerinde hazır hiçbir malzeme kullanmamaktadır.

Çevre kirliğimi ve plastik tüketimine karşı bir söylemle ürettiğim bu iş 83 milyar ton atığın küçük bir kısmıdır.

O'Art Program

İsimsiz, Tuval üzeri akrilik, 140cm X140 cm, 2019

Atilla Galip Pınar

1978 Ankara doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Sanatçı yapıtlarında, varoluş karşısındaki çaresizliğin, yalnızlığın ve tutsaklığın farkına varan bireyin tedirgin ruh halini; figür, renk ve form seçimlerinin titizlikle yapıldığı, detaylı ve yüksek enerjili kompozisyonlarla yansıtır.

Pınar’ın üretim anlayışının çizgisinde olan yapıtı, önceki dönemlerinde olduğu gibi varoluş üzerine yoğunlaşan düşünce akışının bir yansımasıdır. Farklı görsel dillerin harmanlandığı yapıtta, geometrik temelli yoğun bir renk kurgusu göze çarpmaktadır.

O'Art Program

Hayvanat bahçesinin son günü, tuval üzeri yağlıboya, 170X235 cm, 2016

Aylin Zaptçıoğlu

1985 Hamburg doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. 2007'de Bologna Güzel Sanatlar Akademisi'nde aldığı eğitimin adından, 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun oldu.

Yapıt ilk bakışta her şeyin yolunda olduğu izlenimi verse de odaklanıp kompozisyonun içine girildiğinde sistemin yok olduğu ve insanların kendi derdine düşüp kaos yaratmak yerine bu başlangıcı coşkuyla kutladığı farkedilir; bu seferki seremoniler hayvanları avlamak için değil, kurtarmak için... İnsanlar onları kendi ortamlarına geri götürebilmek için seferber olmuşlardır. Hayvanat bahçesi tamamen boşaltılana kadar da durmayacaklar. Bu dünyada kurallar geçmişten ders alabilen ve günün koşullarına adapte olabilenler tarafından yeniden yazılmaktadır.

DAHA FAZLASINI GÖSTER
O'Art Program

Tuval Üzeri Yağlıboya,140X180 cm, 2017

Tarık Töre

1985 İzmir doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Töre, hızlı görsel veri akışına maruz kalırken zamanın ruhunu anlamaya çalışan bir kuşağa aittir. Eserleri, grubu Palmiyeler'in müziğiyle aynı atmosferi paylaşmaktadır; "İstanbul'a özgü kaosun kasvetinden etkilenen şarkı sözleri ve eğlenceli bir psch - surf - pop atmosferi".

Tarık Töre’nin Gösteri, 2017 eseri izleyiciye büyük bir değişimin şehrin göbeğinden geleceğini hissettirir. Töre’nin diğer eserlerinde olduğu gibi tanıdık ama tuhaf bir manzara yer alır. Gösteri, zamana, mekana ve ölçeğe dair algımızla oynarken belirgin bir karmaşa ile geleceğe dair yoğun bir umut arasında ince bir denge kurar.

O'Art Program

İsimsiz, Atık plastik metal, 95 X152X85 cm, 2012

Bahadır Yıldız

1976 doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Yıldız, üretiminde doğa ve sanayi zıtlığı içinde devam eden, akıntı ve erimeyle ilgileniyor. İki karşıt alanın içinden çıkan imgeleri ve şeyleri: heykel, resim, yerleştirme olarak gösteriyor.

2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Heykel Bölümünden mezun oldu.

Makinaların dışarıya kustuğu 250 derece eriyik halde olan plastik , kuruyup atık olmadan önce metal parçaların üzerine akıtıldılar. Fabrika hurdalarından yapılan iskeletin belirlediği şema üzerinde,hammaddenin sıcak, eriyik akıntısı ile oynayarak devam eden süreç; Fabrikanın kendi üretim süreci ile eşzamanlı ve aynı mekanda gerçekleşti. Seri üretimin içinden fırlayıp, bant dışında heykele dönüşen atık-hata…

O'Art Program

Yıllarımı Sizin İçin Heba Ediyorum, Kağıt üzeri karakalem, 10X15 cm, 2017

Bora Aşık

1990 İstanbul doğumlu Bora Aşık, İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Görsel sanatların yanı sıra edebiyatla da ilgilenen sanatçı, başka canlıların dünyayı nasıl gördüklerini anlayabilmenin yollarını arar. Çizimlerinde kullandığı canlı-cansız her nesne ile empati kurmaya çalışır. Kendi ‘sürreal gerçekliğini’ yaratırken biçimlerden ziyade hisler ile ilgilenir.

‘Bir zamanlar penguen olduğumuzu çocuklarıma nasıl söylerim. Vücudumuz bu haldeyken bana inanmalarını nasıl beklerim. Sudaki yansımamızdan bile kaçar olduk. Hepsi sizin yüzünüzden.’

O'Art Program

İlk Av, karışık teknik, 125X225 cm, 2018

Tan Taşpolatoğlu

Tan Taşpolatoğlu eserlerinde farklı yerler ve zamanlardaki bireylerin varoluşuna, yaşadığı topluma ve doğaya yabancılaşma sürecini ele alır. Multidisipliner yaklaşımı ile yığıldıkça belirsizleşen anların anlamların yüklü olduğu parsel parsel genişleyen çok zamanlı katmanlar üretir.

Tan Taşpolatoğlu (1977), Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.

Tan Taşpolatoğlunun asamblaj, enstalasyon ve video gibi farklı araçlarla inşa ettiği disiplinler arası bağlar; insanın farklı lokasyon ve çağlarda kendisi ve çevresi ile ilişkisini araştıran, bireyin varoluşuna, yaşadığı topluma ve doğaya yabancılaşmasını sorgulayan; yığıldıkça belirsizleşen anların anlamlarıyla yüklü, parsel parsel genişleyen çok zamanlı katmanlardır.

​​​​