Lorem Ipsum​

Sanatsal bir eylem olarak tipografinin fonksiyonu; harflerin daima anlam oluşturmak için bir arada olması halini yorumlayan Zuzana Licko'dan alıntıyla "edinilmiş bir görsel alışkanlık" doğrultusunda şekillenir. Bu durum sosyo-kültürel yapı içerisinde temel öğrenim hakkının çevresel etkileşim ile kolektif edinimi olarak açıklanabilir. Sanatta yazıyı bir araç ya da sosyal iletişimin temel unsuru olarak ele alan Henri de Toulouse - Lautrec, El Lissitzky, Aleksandr Rodçenko ve çağdaşlarının tipografi kullanımı işte bu işlevselliğe odaklanır.Bu durumun aksine anlamlandırma yükümlülüğünden sıyrılan tipografinin işlevselliğini gözardı eden sanatçıların yaklaşımlarında, harflerin ve rakamların imgesel estetiği salt sanat ögesine evrilmiştir.

Odeabank’ın sanat platformu O’art,’ Lorem Ipsum’ sergisinde tipografinin bir araca dönüştüğü ya da amaç edinildiği bu iki zıt yaklaşımı bir arada sergileyerek, günümüz sanatıyla ilişkisini nesne-imge-gösterge ilişkiselliğinde yorumlar. Yazının imgeyle birleşiminde temsil ettiği, tasvir ettiği, hatırladığı ya da hayal ettiği, soyut ve somut düşüncenin sınırları ortadan kaldırır. Böylece sergi anlam ve anlamsızlık üzerinde bir yandan toplumun benimsediği göstergeler zincirini bozuma uğratırken bir yandan da olası tüm anlamları kucakladığı bir küratöryel yaklaşım sunar.

Begüm Güney küratörlüğünde Akaretler Sıraevler’de izleyeceğimiz sergiyi 17 Şubat – 17 Mart 2022 tarihleri arasında deneyimleyebilir, 17 Mart itibariyle web sitemiz üzerinden dijital sergiyi izleyebilirsiniz.

"Lorem Ipsum" sergisini buradan da deneyimleyebilirsiniz.