şey: nesnenin ihtimali​

İnsana özgü varoluşun bilişsel niteliklerinin aktarımını üstlenen ve sanatçı tarafından kayıt altına alınan sanat yapıtı kurgulanışı dolayısıyla keşfedilirken düşüncenin oluştuğu bir alana dönüşür.

Kişisel bir ifadenin ürünü olarak da tanımlanabilen sanat yapıtının, içerik, biçim, üslup, teknik ya da malzeme ile sanatçısı tarafından belirlenen -duyusal ve duygusal kurgusu; serginin temelini oluşturuyor. Seçkide tıpkı sanat yapıtı gibi bir başka kurgu alanı olarak belirlenen sergi mekanında bir araya gelen; Ahu Akgün, Çağla Ulusoy ve İnci Furni yapıtları, bu kez en ince detayına kadar kurgulanmadan, olağan olana yakın bir yerde duran kurgusuyla mekanda bir karşılaşma yaratıyor.

‘şey: nesnenin ihtimali’ sergisi, duyuların ve duyguların sembolik imgeleri ya da temsilleri ile ilgilenmiyor. Gündelik hayatın içindeki nesnenin kurgulanan estetik ve eleştirel potansiyelini ortaya çıkarıyor.