Eşitliği Evde Uygulamanın Yolları

Eşitliği Evde Uygulamanın Yolları​

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı kadına ve erkeğe yalnızca cinsiyetleri göz önüne alınarak eşit haklar tanımamak olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda barışçıl, huzurlu ve sürdürülebilir bir dünya düzeninin temel şartı. Son 20 yıldır toplumsal bilinçlenmenin artması ile beraber daha çok kız çocuğunun eğitime katıldığını ve daha çok kadının parlamentolarda ve üst düzey pozisyonlarda görev aldığını görüyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile çocuklar ilk olarak evlerinde karşılaşıyor. İşte bu nedenle aileler, bu konuda önemli bir sorumluluk taşıyor. Gelecek neslin cinsiyet eşitliği hakkındaki düşüncelerini anne, baba, vasiler ve diğer aile bireyleri şekillendiriyor. Çocuklar ve gençler, evde gördükleri bu davranışları okulda, sokakta; yetişkin olduklarında ise iş hayatı ve ilişkilerinde sürdürüyor.

Eşitlik Evde Başlar!

Öncelikle çocuklarla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi kavramlar hakkında konuşmak gerekiyor. Çocuklarla ve gençlerle cinsiyetler arası eşitlik ve dünyada cinsiyet eşitliğini sağlamak için neler yapılması gerektiğini konuşmak, daha iyi bir gelecek için büyük önem taşıyor. Günümüzde hala ev içinde kadınlar temizlik ve yemek gibi ev işlerini, erkeklere oranla daha fazla üstleniyor. Bu nedenle aile içindeki erkek bireylerin bu konularda daha aktif rol alması, çocukların aklındaki kalıplaşmış yargıların önüne geçmeye olanak sağlıyor.

Aynı zamanda çocukların farklı rol modellerini benimsemelerine fırsat tanımak gerekiyor. Toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız olarak yalnızca onların isteklerine önem vererek çocukları yapmaktan keyif alacakları şeylere yönlendirmek bu anlamda önem taşıyor. Eşitlikçi bakışı kendi yaşamlarında uygulayabilen rol modelleriyle tanışmalarına destek olmak gerekiyor. Hatta bu rol modellerin bizzat anne, baba ve aile üyeleri olması çocukların bu algıyı yerleştirmeleri için çok daha faydalı oluyor. Bu sayede ev içinde cinsiyet eşitliği için bir adım atılabiliyor.

Günümüzde dünyanın dört bir yanında daha çok genç, kadın haklarını gün geçtikçe daha fazla savunmaya başlıyor. Gençler, kadın hakları konusunda eğitildiği ve bilgilendirildiği sürece daha iyi bir gelecek bizi bekliyor. Ailelere kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gençlerin eğitimi için önemli bir rol düşüyor.

Aile içindeki bireylerin cinsiyetler ve kadın hakları konusunda yanlış düşüncelerle mücadele etmesi önem taşıyor. Cinsiyet eşitsizliği, cinsiyetler arası biyolojik farklılıklardan doğmuyor. Tam tersine insanların oluşturduğu sosyal düzenden ileri geliyor. Toplum kadın ya da erkek olmanın ne demek olduğunu tanımlıyor ve bu sosyal şartlanmalar bireylerin genç yaştan itibaren cinsiyet rolleri ile sınırlı kalmasına neden oluyor. Aile içinde bu rollerin kırılması toplumsal cinsiyet eşitliği açısından büyük önem taşıyor. Örneğin ailedeki erkek bireylerin ev işlerinde veya kadınların iş hayatında daha aktif rol oynadığını görmek gibi ufak roller bile aile içinde bulunan gençlerin bilinçlenmesinde önemli fayda sağlıyor.

AÇEV tarafından yayınlanan Eşitlik için Babalar da Burada projesinin raporuna göre BADEP projeleri sayesinde babalar, toplumsal cinsiyet eşitliğini daha çok savunmaya başladı. Özellikle bu projeler sayesinde ev içindeki iş bölümü daha adil hale geldi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir diğer önemli nokta ise toplumun dayattığı kadın ve erkek rolleridir. Bu nokta, özellikle meslek seçiminde büyük bir öneme sahiptir. Örneğin kadınların fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiren meslekleri yapamayacağı kanısı yaygındır. Aileler, bu noktada bu durumun tersi örneklerini göstererek kadınların da bu tarz meslekleri yapabileceğini anlatarak kız çocuklarını cesaretlendirebilir.

Eşit Bir Yarın İçin Eşit Masallar

Cinsiyet eşitliği kavramı, küçük yaşta gelişir. Biz de Odeabank olarak eşit bir geleceğe inanıyoruz. Çocuklarımız eşit bir yarına uyansın diye, anne babalarda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin değiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Can Yayınları iş birliğinde bir projeyi hayata geçirdik. Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un içerik danışmanlığında yürütülen Eşit Masallar projemiz kapsamında en bilinen ve sevilen klasik masallar, eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı. Kitaplarımıza ücretsiz olarak web sitemizden, masal videolarımıza ise Odeabank Youtube hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Siz de eşitliği ilk olarak evde sağlayarak bilinçli bireylerin yetişmesine ve daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına destek olabilirsiniz.​​​