Ekonomi

Sürdürülebilir bir Dünya için: Döngüsel Ekonomi​

Dünya nüfusu artmaya devam ediyor ve bu artışla beraber yaşamın devamı için gereken temel ihtiyaçların yanında mal ve hizmet gereksinimleri de artış gösteriyor. Tüm bunlar sanayi, tekstil, teknoloji, gıda, inşaat, enerji gibi sektörlerde daha fazla ham madde kullanımı anlamına geliyor. Kısıtlı kaynaklar her geçen gün daha fazla girdi olarak üretime giriyor, kaynakların plansız kullanımı çevre sorunlarına yol açıyor. Plansız kullanımının zararları, günümüzde tüm dünyada hakim olan ve basitçe kullan-at yöntemi olarak adlandırılabilecek doğrusal ekonomi nedeniyle daha büyük çevresel zararlara neden oluyor.

Kaynakların sınırsızmış gibi kullanıldığı doğrusal ekonomi sonucunda kullan-at yöntemi, kaynaklarımızın tek kullanımlık olarak düşünülmesine ve farklı şemalarda tekrar üretime ya da kullanıma alınmadan atık haline gelmesine neden oluyor. Ancak bunun bir alternatifi var: Döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi, mal ve hizmet üretimi için kullanılan kaynakların ya da ham maddelerin tek kullanım sonunda atık haline getirilmediği ve tekrar üretime dahil edildiği bir sistemi ifade ediyor.

Döngüsel Ekonominin Önemi

Döngüsel ekonomi, kaynakların yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Yeniden değerlendirme ise, doğrusal ekonominin en somut sonucu olarak düşünülen çöp dağlarının yeniden girdi olarak kullanılması yoluyla üretimi beslemesi anlamına geliyor. Örneğin, doğrusal ekonomi anlayışı evinizde kullandığınız elektrikli aletlerin bozulduğunda, kullanım süresi dolduğunda ya da teknolojisi eskidiğinde atılmasına yol açıyorken, döngüsel ekonomi anlayışı bu elektrikli aletlerin her elementinin yeniden girdi olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu da hem olası çöp dağlarının küçülmesine, hem doğaya zararlı içeriklerin toprağa, suya ya da havaya vereceği zararın önüne geçilmesine hem de kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesine destek oluyor. Döngüsel ekonomi, artık kullanmak istemediğiniz elektrikli bir aletin, plastik parçasının, pilinin, kablosunun, motorunun ya da metal bölümlerinin başka tasarımlarda kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Döngüsel ekonomi, sadece üreticilere sorumluluk yüklemiyor, tüketicilerin de bu sorumluluk bilincini taşıması gerekiyor. Üretici ve tüketicinin bu konuda işbirliği yapabilmesi için her iki tarafın da istekli olması önem taşıyor. Tüketicinin yeni bir ürün alırken eskisini geri dönüşüm sistemine girmesi amacıyla üretici firmaya ya da yetkili başka bir firmaya teslim etmesini örnek olarak gösterebiliriz. Diğer bir yöntem ise ürün satın almak yerine ürün kiralamak. Ürün kiralamak, sahipliğini değiştirmediği için kullanım ömrü izin verdiği sürece ürünün farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilmesine, sıfır atık politikasına destek olmaya izin veriyor.

Döngüsel Ekonominin Avantajları

Yenilenebilir enerji üretimini teşvik eden ve ekolojik ayak izi bırakılma miktarını azaltmaya yardımcı olan döngüsel ekonominin birçok avantajı var. Bu avantajların başında ekonomiye katkı geliyor. Döngüsel ekonomi, geri dönüşümü ve sıfır atığı desteklediğinden, özellikle kriz dönemlerde ekonomiyi koruyor. Üretim için gerekli bazı ham maddeler, halihazırda sistemde olan girdiler olduğundan ekstra maliyete katlanılmıyor. Yeni kaynaklara başvuru azaldıkça, ekonomi aktörleri kriz döneminin fiyat etkilerinden korunmuş oluyor.

Ham madde tasarrufu sağlamak da döngüsel ekonominin önemli avantajları arasında yer alıyor. Döngüsel ekonomide ürünler, geri dönüşüme izin verecek şekilde tasarlanıyor. Böylece ürünler, üreticiler için sadece tüketiciye transfer olacak nihai mal değil, yeni ürünlerin bileşeni olacak bir girdi olarak düşünülüyor. Bu ise üretimde ham madde tasarrufu anlamına geliyor.

Döngüsel ekonomiye yönelen üretici ve tüketici firmalar gün geçtikçe artsa da bir tüketici olarak sorumluluğun sadece firmalarda olmadığı ve kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilincini edinerek sürdürülebilir bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız.

*Odeabank olarak sürdürülebilirliğe ve çevreye önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevre konularında hazırladığımız yazılarla farkındalık yaratmayı arzuluyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. İçeriklerdeki bilgiler konusunda konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan evvel bir uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.​​​​