Ortaklık Yapısı

Odeabank Hisse Sahipleri Hisse Adedi Hisse Sahipliği
Bank Audi SAL* 2.513.293.000,00 %76.42
European Bank for Reconstruction and Development 263.394.000,00 %8.01
International Finance Corporation 209.251.900,00 %6.36
IFC FIG Investment Company S.a.r.l 112.674.100,00 %3.43
H.H Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan 131.697.000,00 %4.00
Mohammad Hassan Zeidan 58.532.000,00 %1.78
Toplam 3.288.842.000 %100,00

 

*30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Bank Audi SAL’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

HİSSEDARLAR/ HİSSEDAR GRUPLARI ÜLKE (NİHAİ EKONOMİK MÜLKİYET) HİSSEDARLIK ORANI
FRH Investment Holding SAL Lübnan %12.25
Sheikh Dheyab Bin Zayed Bin Sultan Al-Nahyan Birleşik Arap Emirlikleri %7.96
Al-Hobayb Ailesi (2) Suudi Arabistan Krallığı %5.87
Audi Ailesi (2) Lübnan %5.01
Merhum Sheikha Suad Hamad Al Saleh Al Homaizi’nin Ailesi Kuveyt %4.42
Akig Investment Holdings Ltd Irak %4.26
Phoenicia Enterprises S.A Lübnan %3.37
Al-Sabah Ailesi (2) Kuveyt %3.21
European Bank for Reconstruction and Development - EBRD İngiltere %2.90
Ali Ghassan El Merhebi Ailesi Lübnan %2.78
Kel Group Lübnan %2.49
Mohammed Bin Dhoheyan Bin Abdul Aziz Al Dhoheyan Suudi Arabistan Krallığı %2.37
Investment & Business Holding SAL Lübnan %2.30
Imad Ibrahim Itani Lübnan %1.88
International Finance Corporation - IFC ABD %1.70
Yönetici ve Çalışanlar (3) Lübnan %1.52
Diğer   %14.16
Global Depo Sertifikaları (GDS’ler) (4)   %21.55
Toplam (5)   %100.00

 

1)Hissedarlık oranı rakamları, adı geçen Hissedarların sahip olduğu Adi Hisse Senetlerini temsil etmekte olup ihraç edilen ve tedavüldeki Adi Hisse Senetlerinin toplam sayısının yüzdesi olarak belirtilmiştir.

2) Audi Ailesi, Al Sabah Ailesi ve Al-Hobayb Ailesi sırasıyla şu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır: (i) Marc Jean Audi ve Sherine Raymond Audi, (ii) Mariam Nasser Sabah Al Nasser Al Sabah ve (iii) Abdullah Al-Hobayb.

3) Yukarıda ayrı bir satırda yer verilen Audi ailesi üyeleri bu orana dahil değildir.

4) Global Depo Sertifikaları, Banka’nın GDS programı kapsamında “The Bank of New York Mellon” tarafından kayıt sahibi olarak emanetçi sıfatıyla sahip olunan adi hisse senetlerini temsil etmektedir. Yukarıda bahsedilen Adi Hisse Senetlerinin mülkiyetine ek olarak, Banka’nın Adi Hisse Senetlerinin %8.35’lik kısmı GDS’ler aracılığıyla FRH Investment Holding s.a.l. (hakim hissedarı dahil olmak üzere), Sheikh Dheyab Bin Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, Al-Hobayb Ailesi, Audi Ailesi, Merhum Sheikha Suad H. Al Homaizi’nin Ailesi ve Mohammed Bin Dhoheyan Bin Abdul Aziz Al Dhoheyan’a aittir (sırasıyla ortaklık oranları %1.56, %2.13, %1.66, %0.51, %1.23, ve %1.27’dir). GDS mülkiyeti hakkındaki bilgiler Bank Audi için anonim olduğundan, GDS mülkiyetine ilişkin detaylar (yürürlükteki Lübnan mevzuatı uyarınca) kişisel beyanlara dayanmaktadır.

5) İşbu tarih itibarıyla, toplam adi hisse senedi sayısı 588.538,215 adettir. Banka (ve iştirakleri) hisselerin ve/ veya Banka’nın Adi Hisse Senetlerinin %81.13’ünü temsil eden GDS’lerin vasisidir.