Kampanyalar

Yatırım ürünlerine 10.000 TL’ye varan nakit ödül ve mevduata ek +%2 faiz avantajı!

16 Mayıs 2023 – 15 Ağustos 2023 tarihlerinde yalnızca dijital kanallardan müşteri olma başvurusunu tamamlayan Odeabank müşterileri en geç 31 Ağustos 2023’e kadar en az 10.000 TL tutarında yatırımını getirdiklerinde 10.000 TL’ye varan nakit ödül ve mevduatlarına ek +%2 Faiz oranı alıyor kazanıyor.

Bu kampanya sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Kampanya Koşulları

1. Kampanyadan 31 Ağustos 2023’e kadar yeni yatırım ürünü almak şartıyla, 16 Mayıs 2023 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında dijital kanallardan (mobil uygulama + internet sitesi) başvuru formunu tamamlayarak dolduran yeni müşteriler veya 31 Aralık 2022 – 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında Odeabank A.Ş.’de aktif 10.000 TL üstü varlığı bulunmayan mevcut müşteriler* faydalanabilecektir.

Hemen Başvur

2. Kampanya kapsamında tanımlanan ve yeni varlık bakiyesi getiren tüm müşteriler katılabilecek olup kampanyaya ayrıca bir katılım gerekmemektedir.

3. Kampanya kapsamında sunulan nakit hediye ve ek +%2 faiz oranı yalnızca dijital kanallardan kazanılan müşterilerimiz için geçerlidir. Şube kanalı ve şube kanalında kullanılan kısa kod aracılığı ile müşteri kazanımları kampanyaya dahil değildir.

4. 10.000 TL’ye varan nakit ödül hediyesi kampanya koşulları;

a. Kampanya kapsamında müşterilerin Odeabank A.Ş. hesaplarına aylık ortalamada minimum 10.000 TL tutarında yeni yatırım ürünü* almaları gerekmektedir. Yeni Yatırım Ürünü: Müşterinin Odeabank A.Ş. aracılığıyla kampanya başlangıç tarihinden sonra satın aldığı ekli listedeki tüm yatırım fonları, bono, Eurobond ve hisse senedi bakiyesinin Türk Lirası cinsinden toplamını ifade eder. Yabancı para cinsinden olan yatırım ürünlerinin bakiye büyüklüğü, yatırım bakiyelerinin gün sonlarındaki Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacaktır.

b. Müşterilere getirdikleri 30 günlük ortalama yatırım bakiyesi üzerinden, ilk yatırım ürünü alınmasından itibaren her 30 günün sonunda ve 120 gün boyunca aşağıdaki tutarlarda nakit ödül verilecektir. Her bir müşterinin ilk yatırım ürünü alması ile 120 günlük süre başlayacak, dolayısıyla her bir müşteri için ödül kazanımı bitiş tarihi farklı olacaktır.

Ortalama Yatırım Bakiyesi*** 30 günlük ödül miktarı 120 gün sonunda kazanabilecek maksimum ödül miktarı
10.000 TL – 99.999 TL 500 TL 2.000 TL
100.000 TL – 249.999 TL 1.500 TL 6.000 TL
Minimum 250.000 TL+ 2.500 TL 10.000 TL

c. Nakit ödül, koşulu sağlayan müşterinin ana şubesine ait vadesiz TL hesabına, koşulu sağladığı günü takip eden ilk iş günü yatırılacaktır.

d. Kampanya başlangıcı, kampanyaya katılan her bir müşterinin yeni yatırım ürünü alması ile başlar. Müşterinin ilk bakiye getirmesi için son tarih 31 Ağustos 2023’tür ve ödül kazanımı ilk yatırım ürünü alınmasına takiben 30 gün sonra yansıtılır. 120 gün boyunca her 30 gün sonunda aynı koşul aranır. Kampanyadan kazanılabilecek maksimum ödül miktarı 10.000 TL, minimum ödül miktarı ise 500 TL’dir.

e. Kampanya kapsamındaki ödüller, ilk yeni yatırım ürünü alımını takip eden 30 gün sonunda hesaplanacak olup müşterinin 30 günlük ortalama yatırım bakiyesinin kampanya kapsamındaki minimum (10.000 TL) yatırım bakiyesine denk olması gerekmektedir. Örnek 1: 2 Mayıs’ta ilk kez hesap açan bir müşteri aynı gün 25.000 TL fon alımı yapmış; 30. günde (1 Haziran tarihinde) ise 75.000 TL tutarında bir kez daha fon alımı yaparak toplam yatırım büyüklüğünü 100.000 TL’ye getirmiştir. Bu müşterinin 30 günlük ortalama yatırım bakiyesi 100.000 TL’nin altında olacağı için (75.000*1 + 25.000*29 = 800.000 TL 30’a bölünecektir) ilk ay alacağı ödül 500 TL nakit olacaktır.

f. Kazanılan ödüllerin iadesi olmayacaktır.

g. Her bir müşteri bazında aylık ortalama yatırım bakiyesi dikkate alınacak olup ödül kazanımı mevcut ay içindeki yatırım bakiyesi hesaplanacaktır. Örneğin, ilk ay aylık ortalama toplam yatırım büyüklüğü minimum 10.000 TL olan müşterinin ilk ay için alacağı ödül 500 TL iken ikinci ay sonunda son ödül kazandığı günden başlayarak hesaplanan 30 günün sonunda aylık ortalama toplam yatırım bakiyesinin minimum 250.000 TL olması durumunda alacağı ödül 2500 TL olacaktır. Özetle, müşterinin ortalama yatırım bakiyesi her 30 günlük dönemde hangi tutar aralığına denk geliyorsa o aralığın karşılığı ödül kazanımı olacaktır.

h. Kampanya boyunca ilgili promosyon kampanyasına ilişkin maliyetler hiçbir şekilde kampanya kapsamında kullanılan yatırım fonlarına yansıtılmayacaktır.

i. Kampanyaya konu fonların yönetim ücretleri promosyon kampanyasına dahil oldukları süre boyunca artırılmayacaktır.

j. Ekte yer verilen yatırım fonlarının yatırım stratejileri, izahnameleri, fonlara ilişkin yatırımcı bilgi formları ile bağlı oldukları şemsiye fonlarının içtüzükleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yer verilen ilgili fonların ana sayfasında yer almaktadır. Ekte yer verilen kampanyaya dâhil yatırım fonlarının getirileri, yatırım stratejilerine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

k. Yeni yatırım hacmi kapsamına, dâhil olup itfa/tasfiye olacak fonlar listeden çıkarılacak ve yapılan değişiklikler konusunda müşterilere bilgi verilecektir.

5. 10.000 TL üzeri vadeli mevduatlarınıza +%2 ek faiz oranı kampanyası koşulları;

a. Kampanya kapsamında sunulan faiz oranları, 10.000 TL ile 2.500.000 TL tutar aralıklarıyla sınırlı olup 32-182 gün vade aralığında açılacak vadeli mevduat hesapları için geçerlidir. Belirtilen vade aralığında seçilen vade tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu en yakın tarih olarak belirlenir.

b. Kampanyalı TL vadeli mevduat hesap açılışı, müşteri olunan günü takip eden ilk iş günü gerçekleştirilebilir. Müşteri olunan gün kampanyalı oran ile hesap açılışı gerçekleştirilemez.

c. Açılacak vadeli mevduat hesaplarına vade sonunda 32-180 gün için % 5 , 181 ve 182 gün vadede ise %3 cari stopaj oranları uygulanır.

d. Kampanya kapsamında belirtilen mevduat faiz oranları yıllık basit brüt faiz oranlarıdır

e. +%2 faiz oranı, https://www.odeabank.com.tr/kampanyalar/yeni-tl-mevduatiniza-3400e-varan-faiz-orani-firsati-12941 sayfasında duyurulan yeni vadeli mevduat faiz oranı sayfasında duyurulan aynı vade ve tutar aralığındaki en yüksek faiz oranına brüt artış olarak eklenmektedir.

f. Kampanya başlangıcı, kampanyaya katılan her bir müşterinin yeni bir TL vadeli mevduat hesabı açması ile başlar. Müşterinin ilk vadeli mevduat hesabını bağlaması için son tarih 31 Ağustos 2023’tür. +%2 vadeli mevduat faiz oranı 120 gün boyunca müşteriye tanımlanacaktır. Müşteri bu süre içerisinde getireceği yeni para ve temditler için bu tekliften faydalanabilecektir.

6. Odeabank, hesap açarken yanlış bilgi veren, kampanyayı manipüle eden veya kampanyayı manipüle etmeye çalışan veya bu katılım koşullarını başka şekilde ihlal eden herhangi bir katılımcıyı kampanyanın dışında bırakma hakkını ve yeni müşteri edinim veya hesap açılışına dair iç prosedürlerine uygun olmayan durumlarda hesabı açmama hakkını saklı tutar. Bu sebeple doğan zararlardan Odeabank’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Kampanyadan doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.

8. İşbu kampanya katılım koşulları, başka bir yarışma, çekiliş, ikramiye ya da kampanya için kullanılamaz. Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin 1’inci fıkrasının c bendi uyarınca kapsam dışıdır.

9. Odeabank istediği takdirde bu kampanyayı uzatma ya da durdurma ve kampanya şartlarını değiştirme ve kampanyayı tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.

10. Kampanya ile ilgili soru ve talepleriniz için 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.