Çevresel ve Sosyal Politika ve Yasaklı Faaliyetler Listesi​

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) belirlemiş olduğu liste referans alınarak hazırlanan Odeabank Yasaklı Faaliyetler Listesi'ni inceleyin.

Genel Bilgiler

Bilgilendirme

Odeabank Çevresel ve Sosyal Politikası, bankanın kredilendirme süreçlerinden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkilerin tespiti ve önlenmesi için gerekli prensip ve düzenlemeleri içerir. Bu kapsamda Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) belirlemiş olduğu yasaklı faaliyetler listesi referans alınarak Odeabank Yasaklı Faaliyetler Listesi hazırlanmıştır ve bu faaliyetler finanse edilmez.

Ek olarak, kredilendirme sürecinde herhangi bir çevresel ve sosyal kanun veya mevzuata uyumsuzluk durumunda da kredilendirme faaliyetinin gerçekleştirilmeyeceği belirtilmektedir.​​

Odeabank Yasaklı Faaliyetler Listesi

 • Ülke mevzuatı, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarca yasa dışı olarak kabul edilmiş ya da yasaklanmış ürünlerin/faaliyetlerin (tıbbi ürünler, pestisit ve herbisitler, ozon tabakasına zararlı maddeler, poliklorlu bifeniller, yaban hayat, CITES - Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme - tarafından belirlenmiş ürünler vb.) üretimi/yürütülmesi ve/veya ticareti,
 • Silah ve cephane üretimi ve/veya ticareti,
 • Alkollü içecek üretimi ve/veya ticareti (şarap ve bira hariç ve toplam kurumsal portfoyün %3'ne kadar),
 • Tütün ürünleri üretimi ve/veya ticareti, (toplam kurumsal portfoyün %3'ne kadar)
 • Kumarhane ve eşdeğer işletmeler,
 • Radyoaktif madde üretimi ve/veya ticareti (medikal ekipmanlar, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif madde kullanımının limitli olduğu ve yeterli korumanın sağlandığı durumlar hariç),
 • Lifli asbest üretimi ve/veya ticareti (Lifsiz asbest içeriği %20'den az çimento kaplamaların alımı hariç),
 • 2,5 kilometreden uzun ağları sürükleyerek yapılan balıkçılık faaliyetleri,
 • Zorla iş gücü/çocuk işçilerin çalıştırıldığı sömürücü veya zararlı içeriği olan aktiviteler,
 • Birincil tropikal yağmur ormanlarında ticari tomrukçuluk faaliyetleri,
 • Sürdürülebilir idaresi olmayan ormanlarda ve Kritik Yaşam Alanlarında yürütülen ormancılık faaliyetleri,
 • IMO gerekliliklerini sağlamayan tankerlerde petrol veya diğer tehlikeli maddelerin deniz yolu nakliyesi,
 • Gerekli ihracat veya ithalat ruhsatı, lisansı veya ilgili ülkelerden alınmış ihracat, ithalat ve transit geçiş izni olmaksızın ürünlerin ticareti,
 • Pornografi ve fuhuş,
 • Basel Sözleşmesi ve ilgili hukuki düzenlemelerde belirtilenin dışında atık ve çeşitli atık mamullerinin uluslararası ticareti,
 • Biyoçeşitlilik kaynaklarının veya kültürel mirasın korunmasına ilişkin ülke mevzuatı ve uluslararası sözleşmelerce yasaklanan faaliyetler,
 • Irkçı, demokratik olmayan malzemelerin dağıtılması, halkın bir gruba karşı kışkırtılmasına yönelik malzemelerin üretimi ve dağıtımı,
 • Araştırmaya konu ülkenin Kimberley Process Certification Scheme'e ya da yeraltından çıkartılacak benzeri kaynakların konu edildiği diğer uluslararası anlaşmalara taraf olmadığı durumlarda elmas yataklarının araştırılması, elmasların ticarileştirilmesi.