Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası​

Genel Bilgiler

Bilgilendirme

Odeabank geliştirdiği ürün ve hizmetler ile sürdürülebilir kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra, benimsediği sosyal sorumluluk yaklaşımı ile tüm toplum için değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, kurulduğu günden beri ulusal ve uluslararası düzeyde başta cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi, spor, erişilebilirlik, eğitimi kültürel gelişim, sürdürülebilirlik, topluma yarar sağlanması ve çevrenin korunması olmak üzere çeşitli konulardaki hedeflerinin gerçekleşmesi için aktif rol almış ve iş birlikleri geliştirmiştir. Odeabank’ta çalışanlar ve yöneticilerin birlikte üstlendiği bir kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde toplumsal sorunların çözümü için kapsamlı ve etkili gönüllülük faaliyetleri yürütülmektedir. Tasarlanan ve yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal fayda yaratılmakta ve topluma pozitif katkı sağlanmaktadır. Odeabank, IFC Yasaklı Faaliyetler Listesini referans alarak Odeabank Yasaklı Faaliyetler Listesi’ni belirlemiş ve benimsemiştir