Yatırım Ürünleri​

Şirketinizin kaynaklarını farklı yatırım ürünleriyle, istediğiniz vadelerde Odeabank'ta değerlendirin.
 

Doğru yatırım ürünleriyle portföyünüzü çeşitlendirin.

Döviz Alış/Satış

İthalat/ihracat işlemleri, yabancı para birimi cinsinden çek ve diğer borç senetlerinin nakde tahvil olması, bu kalemlere benzer diğer ödeme ve tahsilatlar ya da yatırım amacıyla Türk lirasını çeşitli yabancı para birimlerine çevirmeyi veya çeşitli yabancı para birimlerini Türk lirasına çevirmeyi ifade eder. Odeabank şubeleri ve alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla döviz alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.

Döviz Swap

Bir para birimini önceden belli olan zaman aralığı için geçici surette başka bir para birimine dönüştürme faaliyeti ile, zaman aralığı sonunda tekrar elde edilen para birimini başlangıç para birimine çevirme işlemidir. Elde mevcut olan kaynak para birimi yerine geçici olarak başka bir para biriminde kaynak yaratmak veya borçlu olunan para birimini geçici surette başka bir para birimi cinsinden borca dönüştürüp vade sonunda tekrar ilk para birimi cinsinden borca dönüştürme olarak ta tanımlanabilir. Döviz swap’ı Odeabank şubeleri ve Genel Müdürlük Hazine bölümü aracılığıyla yapabilirsiniz.

Faiz Swap

Bir borç ya da varlığın faiz getirisi veya faiz maliyetinin piyasa oranlarıyla beraber dalgalanmasına karşın söz konusu getirinin veya ödemenin sabit orana çevrilmesi ya da sabit oranda başlayan ödeme veya getirinin değişken orana çevrilmesidir. Çoğunlukla değişken oranlı kredi faizlerinin sabit orana çevrilmesi ya da sabit oranlı kredilerinin değişken orana çevrilmesi gibi ihtiyaçlarınız için bu işlemi yapabilirler. Odeabank Hazine bölümünden bu ürünle ilgili fiyatlama ve teknik destek alabilirsiniz.

Hazine Bonosu/Devlet Tahvili

T.C. Hazinesi tarafından TL ya da döviz olarak ihraç edilen borçlanma senetleri, paranızı değerlendirmenizi sağlayan orta ve uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu, bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ile orta ve uzun vadede yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca bu yatırım araçlarını vade sonunu beklemeden, dilediğiniz zaman satıp nakde dönüştürebilir, böylece piyasalarda oluşabilecek alternatif yatırım fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Repo

Piyasa koşullarına göre belirlenen faiz oranları üzerinden hazine bonosu veya devlet tahvilinin geri alım taahhüdüyle satımıdır. Müşterilerimize şubeler ve alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla sunulmaktadır.

Eurobond

Eurobond, devlet ya da kurumların, dış borçlanma sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Birikimlerini yabancı para cinsinde, uzun vadeli atırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara yönelik bir enstrümandır ve vadesinden önce nakde çevrilebilir.

Daha fazla bilgi almak tüm Odeabank şubelerini ziyaret edebilir ya da 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Özellikleri nelerdir?

 • Genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilir.
 • Vade genellikle 5-30 yıl arasındadır.
 • Kupon faizi sabit ya da değişkendir. Altı ayda bir ya da yılda bir ödemeli olabilir. USD tahviller 6 ayda bir, EUR tahviller yılda bir kupon ödemelidir.
 • Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.
 • Valörlerde standart işlem tarihi T+3 iş günüdür.
 • Bankamızın Eurobond satışı için belirlediği minimum rakam 10,000 USD olarak belirlenmiştir.

Avantajları nelerdir?

 • Döviz cinsinden, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişi ve şirketler için uygun bir yatırım aracıdır.
 • Uluslararası piyasalarda işlem görür.
 • Belli dönemlerde kupon ödemesi yaparak, yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlar. Kuponlar genellikle sabit faizlidir. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır.
 • Eurobond'lar uzun vadeli olmalarına karşın, yatırıcımlarına Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinde olduğu gibi vade sonundan önce nakde dönüştürülebilmenin avantajını sunar.
 • Diğer döviz cinsi yatırımlara göre getirisi daha yüksektir; ancak uluslararası piyasalarda işlem gördüğü için, hem yurtiçi hem de yurtdışı ekonomik ve siyasal gelişmelerin yaratabileceği fiyat dalgalanmalarına açıktır. Bu yüzden ana para riski mevcuttur.
 • Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi yoktur.
 • T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobond'lar devlet garantisi altındadır.

DCD

Mevduat getirinizi yükseltmek amacı ile tercih edebileceğiniz bir yatırım ürünüdür. DCD içeriğindeki opsiyon işlemi sayesinde müşteri, bir para cinsini, belirlediği bir vade ve seviyeden alma ya da satma hakkını bankaya devrederek karşılığında belli bir prim alır. Bu primin getirisi ile birlikte bağlanan mevduatın getirisi de yükselmiş olur.

Avantajları nelerdir?

 • Yapacağınız yatırımla piyasalarda doğabilecek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
 • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD…)

Forward İşlemleri

Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen bir anlaşmadır. En önemli avantajı, işlem vade ve miktarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilmesidir. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Forward işlemler ağırlıklı olarak kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlemdir.

Avatanjları Nelerdir?

 • İşlem yapılan vadede, işlem yapılan para biriminin seviyesi ne olursa olsun, forward yolu ile bağlanan işlem kuru geçerli olacaktır. Bu şekilde piyasalardaki dalgalanmalardan ve fiyat değişimlerinden etkilenmezsiniz.
 • Baştan belirlenmiş bir prim ödemesi gerektirmez.

Daha fazla bilgi almak tüm Odeabank şubelerini ziyaret edebilir ya da 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Opsiyon İşlemleri

Yeni çağın hızlı değişen finansal piyasalarında, yatırımlarınıza ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sağlayacak bir alternatif opsiyon kontratlarıyla tanışın!

Opsiyon, opsiyonu satın alan yatırımcıya bir varlığı belirli bir vadede veya vadeye kadar herhangi bir tarihte, belirli bir miktarda ve belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan kontrattır. Opsiyonda söz konusu alma veya satma hakkını kullanmak (opsiyonu uygulamak), kontratı satın alan tarafa aittir. Opsiyonu satın alan taraf bu opsiyon hakkı karşılığında opsiyon satıcısına başlangıçta belli olan bir prim ödemektedir.

Opsiyon kontratları hem organize piyasalarda hem de tezgahüstü piyasalarda alınıp satılabilir. Bu nedenle opsiyonun vade, miktar ve fiyatı ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilir. Opsiyon kontratlarına konu varlıklar çok değişkendir, ihtiyaca bağlı olarak döviz, faiz, hisse senedi, varlığa dayalı endekslere, sermaye piyasası araçlarına ve ham maddeye dayalı kontratlarda işlem yapılabilir. Ülkemizde şu anda en çok işlem gören kontratlar döviz ve hisse senedi kontratlarıdır.

Daha fazla bilgi almak tüm Odeabank şubelerini ziyaret edebilir ya da 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Avantajları nelerdir?

Opsiyon Alıcısı, opsiyon işlemi ile belli bir prim ödeyerek işlem yapılmak istenen enstrümanın vadede oluşabilecek fiyat hareketlerinden etkilenmez. Vade günü işlemi yapıp yapmama hakkına sahiptir. Opsiyon, fiyat hareketlerine karşı alıcısına öngördüğü ölçüde sigorta imkanı tanır.

Opsiyon Satıcısı, kendisinin belirlediği risk ölçüsünde bu riske tekabül eden getiriye de sahip olma imkanına sahiptir. Böylelikle sahip olduğu varlığın risksiz (faiz) getirisinin dışında bir getiriyi de prim olarak opsiyon alıcısından talep eder.