Çeşitli vadeli borçlanma araçları ile alternatif yatırım imkanları arıyor ya da yabancı para ile uzun vadeli yatırım düşünüyor olabilirsiniz. Kararınızı vermeden önce Odeabank’ın yatırım konusundaki uzman kadroları ile görüşebilir ve size özel çözümleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Döviz Alış/Satış

İthalat/İhracat işlemleri, yabancı para birimi cinsinden çek​ ve diğer borç senetlerinin nakde tahvil olması, bu kalemlere benzer diğer ödeme ve tahsilatlar ya da yatırım amacıyla Türk lirasını çeşitli yabancı para birimlerine çevirmeyi veya çeşitli yabancı para birimlerini Türk lirasına çevirmeyi ifade eder. Odeabank şubeleri, alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla döviz alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.

Altın Alış/Satış

Hesaplarında bulunan TL veye YP cinsi tutarlarını Altın olarak değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Odeabank şubeleri, alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla Altın alım-satım işlemleri yapabilirler. Altın işlemlerinde fiziki teslimat yapılmamakta olup kaydi olarak işlemlerinize aracılık etmekteyiz.

Parite Alış/Satış

İthalat/İhracat işlemleri, müşteri varlıklarında bulunan bir dövizi başka bir döviz cinsinden ödeme olması durumunda veya ödeme cinsi dövizin müşteri varlıklarından bulunmayıp yerine başka bir döviz cinsi varlığın dönüştürme koşuluyla kullanılmasını sağlayan, aynı zamanda yatırım amacıyla da bir döviz cinsinin başka bir döviz cinsine çevrilmesini sağlayan işlemlerdir. Odeabank şubeleri,alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla parite alım-satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Hesaplarında bulunan TL veye YP cinsi tutarlarını Altın olarak değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Odeabank şubeleri, alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla Altın alım-satım işlemleri yapabilirler. Altın işlemlerinde fiziki teslimat yapılmamakta olup kaydi olarak işlemlerinize aracılık etmekteyiz.

Döviz Swap

Bir para birimini önceden belli olan zaman aralığı için geçici surette başka bir para birimine dönüştürme faaliyeti ile, zaman aralığı sonunda tekrar elde edilen para birimini başlangıç para birimine çevirme işlemidir. Elde mevcut olan kaynak para birimi yerine geçici olarak başka bir para biriminde kaynak yaratmak veya borçlu olunan para birimini geçici surette başka bir para birimi cinsinden borca dönüştürüp vade sonunda tekrar ilk para birimi cinsinden borca dönüştürme olarak ta tanımlanabilir. Döviz swap’ı Odeabank Şubeleri ve ilgili birimler aracılığıyla yapabilirsiniz.

Faiz Swap

Bir borç ya da varlığın faiz getirisi veya faiz maliyetinin piyasa oranlarıyla beraber dalgalanmasına karşın söz konusu getirinin veya ödemenin sabit orana çevrilmesi ya da sabit oranda başlayan ödeme veya getirinin değişken orana çevrilmesidir. Çoğunlukla değişken oranlı kredi faizlerinin sabit orana çevrilmesi ya da sabit oranlı kredilerinin değişken orana çevrilmesi gibi ihtiyaçlarınız için bu işlemi yapabilirler. Odeabank Hazine bölümünden bu ürünle ilgili fiyatlama ve teknik destek alabilirsiniz.

Hazine ve Ozel Sektor Bono-Tahvil

T.C. Hazinesi veya Özel Sektör tarafından TL ya da döviz olarak orta/uzun vadeli ihraç edilen borçlanma senetleridir.

Hazine Bonoları bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir.

Ayrıca bu yatırım araçlarını vade sonunu beklemeden, dilediğiniz zaman satıp nakde dönüştürebilir, böylece piyasalarda oluşabilecek alternatif yatırım fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Odeabank şubeleri, alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla bono-tahvil alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.

Eurobond ( TC ve Ozel Sektör)

T.C. Hazinesi veya Özel Sektör tarafından yabancı para cinsinden doğrudan uluslararası piyasalarda ihraç edilen orta/uzun vadeli borçlanma senetleridir.

Birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara yönelik enstrümandır.

Odeabank şubeleri, alternatif dağıtım kanalları ve ilgili birimler aracılığıyla eurobond alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.

Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını ifade eden bir anlaşmadır. En önemli avantajı, işlem vade ve miktarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilmesidir. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Forward işlemler ağırlıklı olarak kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlemdir.

İşlem yapılan vadede işlem yapılan para biriminin seviyesi ne olursa olsun, forward yolu ile bağlanan işlem kuru geçerli olacaktır. Müşteri bu şekilde piyasalardaki dalgalanmalardan ve fiyat değişimlerinden etkilenmez.Baştan belli bir prim ödemesi gerektirmez.

Forward işlemleri hakkında detayları bilgiyi Odeabank Şubeleri'nden öğrenebilirsiniz.

Piyasaya ilişkin beklentiler doğrultusunda, mevduat getirisini yükseltmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilecek bir yatırım ürünüdür.

DCD içeriğindeki opsiyon işlemi sayesinde müşteri, bir para cinsini, belirlediği bir vade ve seviyeden alma ya da satma hakkını bankaya devrederek karşılığında belli bir prim alır. Bu primin getirisi ile birlikte bağlanan mevduatın getirisi de yükselmiş olur.

Opsiyon Tercihli Hesap ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bilgi alabilirsiniz

Alınan kredinin başka bir para birimi cinsinden geri ödenmesi riskine karşılık, kredinin müşteriye sıfır faize veya normalden daha düşük bir faize denk gelmesini sağlayan bir üründür. İşlemde müşteri bankaya döviz alım hakkı satar, karşılığında banka müşteriye opsiyon primi öder ve ödenen prim müşterinin kredi faizinden düşülür.

İşlemin yapıldığı andan itibaren, kredi vadesi sonunda müşterinin getireceği döviz veya TL tutarı belirlidir, ama hangi para birimi cinsinden getireceği belli değildir.

Kredi vadesinden 1 gün önce saat 14:00’te ki spot kura göre müşterinin kredisini hangi para birimi cinsinden kapatacağı banka tarafından belirlenir.

Opsiyon Tercihli Hesap ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Opsiyon, opsiyonu satın alan yatırımcıya bir varlığı belirli bir vadede veya vadeye kadar herhangi bir tarihte, belirli bir miktarda ve belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan kontrattır. Opsiyonda söz konusu alma veya satma hakkını kullanmak (opsiyonu uygulamak), kontratı satın alan tarafa aittir. Opsiyonu satın alan taraf bu opsiyon hakkı karşılığında opsiyon satıcısına başlangıçta belli olan bir prim ödemektedir. Opsiyon kontratları hem organize piyasalarda hem de tezgahüstü piyasalarda alınıp satılabilir. Bu nedenle opsiyonun vade, miktar ve fiyatı ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilir.

Opsiyon işlemlerinde vanilla ( sade ) tipi opsiyonlar yapılabileceği gibi kurun belirli bir seviyeye değmesi ile aktif olan (knock-in) veya iptal olan (knock-out) opsiyonlar da yapılabilmektedir. Bununla birlikte bu opsiyonlarla oluşturulabilecek strangle (çanak) ve straddle (pergel) vb. stratejilerle ihtiyaca ve beklentiye yönelik işlemler yapılabilir.

Opsiyon alıcısına herhangi bir döviz cinsini, belirli bir fiyattan, gelecekteki bir tarihte (Avrupa Tipi) ya da tarihe kadar (Amerikan Tipi) alma hakkı sağlayan üründür. Alıcısından farklı olarak, opsiyon satıcısı işlem yükümlülüğü altına girmektedir.

USD/TL, EUR/TL ve EUR/USD gibi çok sayıda kur ve parite üzerine ve her vadeye yapılabilir.

Gelir vergisi mükellefleri prim gelirinden ve/veya işlem kârı üzerinden %10 oranında stopaj öder.

Opsiyon alıcısına herhangi bir döviz cinsini, belirli bir fiyattan, gelecekteki bir tarihte (Avrupa Tipi) ya da tarihe kadar (Amerikan Tipi) satma hakkı sağlayan üründür.

Alıcısından farklı olarak, opsiyon satıcısı işlem yükümlülüğü altına girmektedir.

USD/TL, EUR/TL ve EUR/USD gibi çok sayıda kur ve parite üzerine ve her vadeye yapılabilir.

Gelir vergisi mükellefleri prim gelirinden ve/veya işlem kârı üzerinden %10 oranında stopaj öder

Opsiyon Tercihli Hesap ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Par Forward

Birbirini takip eden bir nakit akışı için, vadelerin tümüne aynı forward kurunun verilmesidir. Cari kurdan bağımsız olarak her iki tarafta işlemi gerçekleştirmek zorundadır.

Asimetrik Forward

Standart forward işleminden farkı, yapılan işlemde müşterinin vadede dezavantajlı olduğu kur seviyeleri için bankaya daha fazla miktarda döviz alım/satım hakkı vermesidir. Bu işlemde, müşterinin almış olduğu opsiyonun anapara tutarının satmış olduğu opsiyonun anapara tutarına oranı ile ifade edilen bir kaldıraç oranı belirlenir. Örneğin kaldıraç oranı iki ise, müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken zararda olduğu durumda iki birim işlem yapmaktadır.

Bu yüzden müşteriye avantaj sağlanması amacıyla belirlenmiş asimetrik forward kurunun normal bir forward kurundan daha iyi olması ve müşterinin işleme avantajlı başlaması sağlanır.

Kaldıraçlı Destek Forward

Aynı Asimetrik forward gibi standart forward işleminden farkı, yapılan işlemde müşterinin vadede dezavantajlı olduğu kur seviyeleri için bankaya daha fazla miktarda döviz alım/satım hakkı vermesidir. Bu işlemde, müşterinin almış olduğu opsiyonun anapara tutarının satmış olduğu opsiyonun anapara tutarına oranı ile ifade edilen bir kaldıraç oranı belirlenir. Ancak asimetrik forwarddan farklı olarak cari kur müşteri alım/satım isteğine göre almış olduğu opsiyon hedef seviyesinin belirli bir seviye ( destek seviye ) üzerine çıkması durumunda hedef seviyeden alınan/satılan tutar kadar destek seviyeden satılarak/alınarak kar realize edilir. Böylece piyasadaki cari kur seviyesinden daha avantajlı bir kurdan işlem yapmış olur. Bu ürün talebe göre kaldıraçsız da fiyatlanabilir.

Pivot Forward

Pivot Forward işlemi önceden belirlenmiş vadelerde, hem döviz alım hem de döviz satım yönünde işlem yapma potansiyeli olan ve kurların belirli bir bant içerisinde kalmasını bekleyen müşteriler için uygun bir üründür.

Pivot Forward, işlem vadelerindeki spot kur seviyesine göre değişen miktarlarda alım veya satım yönünde işlemle sonuçlanır. Alım veya satımın yapılması ve miktarıyla ilgili bilgiler işlem koşullarında belirtilmiştir.

Müşteri dayanak para biriminde, belirlenen vadelerde spot kur üzerinde bir işlem kuru belirleyerek, Pivot seviyesi Avrupa tipi knock out olan bir put opsiyonu alır ve belli bir çarpanı kadar call opsiyonu satar. Müşteri eş zamanlı olarak, belirlenen vadelerde spot kur altında bir işlem kuru belirleyerek, Pivot seviyesi Avrupa tipi knock out olan bir call opsiyonu alır, belli bir çarpanı kadar put opsiyonu satar.

Zero Cost Collar

Bu ürün ile; spot piyasada pozisyonda olan bir müşteri, elindeki döviz kurunun yükselişi ya da düşüşü yönündeki beklentisine göre herhangi bir maliyet ödemeden zararını sınırlama şansı yakalar. Müşterinin mevcut döviz pozisyonunun lehine bir hareket olması durumunda kârı da belirli oranda kısıtlanacaktır.

Spot piyasada uzun döviz pozisyonu olan müşterinin, görece yüksek bir kurdan alım opsiyonu satması ve görece düşük bir kurdan satım opsiyonu alması ile veya spot piyasada kısa pozisyonu olan müşterinin, görece yüksek kurdan alım opsiyonu alması ve görece düşük kurdan satım opsiyonu satması ile oluşacak pozisyonu ifade eder.

​​​​​​​​​​​