Etik Kurallar

Etik Davranış Kuralları, Bankamızın tüm temsilcilerinin Bankanın bütününe ve onu oluşturan bölümlere karşı üstlendikleri kişisel ve mesleki yükümlülüklerine dair farkındalıklarını amaçlayan bir dizi etik ilkeden oluşmaktadır. Bankamızın temel değerleri esas alınarak oluşturulan ve “Bankacılık Etik Değerleri” çerçevesinde şekillenen bu ilkeler, dürüst iş konusunda en yüksek mesleki standartları kalıcı kılma ve işle ilgili hususları profesyonel ve adil bir çerçevede sonuçlandırma sürecine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.