Üst Yönetim (İcra Kurulu Üyeleri)

Mert Öncü

Dr. Mert Öncü

Genel Müdür

Dr. Mert ÖNCÜ​

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Mert Öncü, Chicago DePaul Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş, aynı üniversitede asistanlık görevi yürütmüştür. 1992 – 1994 yılları arasında ise Chicago Mercantile Exchange Group’ta stajını tamamlamıştır.

2001 yılında Öncü, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Bankacılık doktora derecesini almıştır. 2010 yılında Insead Fransa’da ‘‘Büyüyen Liderler ve Büyüyen Şirketler Sertifika Programı’’nı, 2017 yılında ise Harvard Üniversitesi’nde ‘‘İleri Seviye Yönetim Programı’’nı (AMP) tamamlamıştır. Dr. Mert Öncü kariyerine 1994 yılında Koçbank’ta başlamış, 2006 yılında Koçbank – Yapı Kredi birleşmesinde görev almıştır. Birleşme sonrasında Yapı Kredi’de Hazine Yönetimi’nde üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, 2007 - 2013 yılları arasında İzmir’de kurulmuş olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyesi görevini de yürütmüştür. 2011 yılında Yapı Kredi’de Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi üst düzey görevlerinin yanında, Ocak 2018 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Dr. Mert Öncü, 2 Nisan 2018’de Odea Bank A.Ş’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yalçın Avcı

Yalçın Avcı

Genel Müdür Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
Ticari Bankacılık

Yalçın Avcı

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1997 yılında ise Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini almıştır. 1995 - 1997 yılları arasında Türk Boston A.Ş.’de Kredi Analist ve Müşteri Temsilcisi, 1997-1998 yılları arasında İktisat Bankası Ankara Şubesi’nde Müşteri Temsilcisi olarak çalışmıştır.

HSBC Bank’ta 1998-2000 yılları arasında Uzman Müşteri Temsilcisi, 2000-2002 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2002-2005 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Grup Müdürü, 2005-2010 yılları arasında ise Kurumsal Bankacılık Sektör Başkanı olarak görev almıştır. 2010 - 2012 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı görevine gelmiştir. 2012 yılından itibaren, Odea Bank A.Ş’de Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Yalçın Avcı, Kasım 2018’de Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile Kobi Bankacılığı işkollarının birleştirilmesi ile birlikte Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Gökmen Uçar

Mehmet Gökmen Uçar

Genel Müdür Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
Finans, Finansal Kontrol ve
Strateji

Mehmet Gökmen Uçar

Mehmet Gökmen Uçar, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Uçar, 1998-2002 yılları arasında Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.‘de (PwC) Bağımsız Denetçi olarak çalışmış ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanını almıştır. Koçbank’a 2002 yılında katılan Uçar, 2005 yılına kadar Mali Kontrol ve Planlama’da Bütçe Planlama ve MIS Yönetmeni olarak görev almıştır.

Uçar, 2005-2007 yılları arasında UniCredit Grubu bünyesinde İtalya, Almanya ve Avusturya'da strateji, bütçe ve planlama alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2008 yılında Yapı Kredi'ye dönen Uçar, sırasıyla Sermaye Yönetimi, Gider Kontrol ve Tahsis Yöneticisi, Finansal Raporlama Grubu Başkanı ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü olan Uçar, Ağustos 2012 tarihinden itibaren Perakende Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş ve aynı dönemde KKB Yönetim Kurulu üyesi olarak da çalışmıştır. Uçar, Ocak 2016 tarihinden Temmuz 2018 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı Kredi Bankası İcra Komitesi üyesi olarak görev almıştır. Temmuz 2018'de Odea Bank A.Ş.'de Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Mehmet Gökmen Uçar, Kasım 2018 itibariyle Finans, Finansal Kontrol ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Aralık 2021 itibarıyla ise Genel Müdür Vekili olarak görevlerini sürdürmektedir.

Sinan Erdem Özer

Sinan Erdem Özer

Genel Müdür Yardımcısı
Teknoloji ve Operasyon

Sinan Erdem Özer

Sinan Erdem Özer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Koç Üniversitesi’nde ise MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 1994 yılında Koçbank’ta başlayan Özer, 2006 yılına kadar Sistem Mühendisliği, Bölüm Müdürlüğü, Sistem Destek ve Operasyon Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Yapı Kredi Bankası ve Koçbank entegrasyon projesi sırasında altyapı ekibinin liderliğini de üstlenen Özer, 2008 - 2010 yılları arasında Yapı Kredi BT Hizmet ve Destek Grupları Yöneticiliği, 2010 – 2018 yılları arasında Altyapı, İşletim, İç Müşteri Destek, Güvenlik ve İştirakler Yazılım ekiplerinden sorumlu Grup Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Özer, Eylül 2018 tarihi itibariyle Odea Bank A.Ş. Teknoloji ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Hüseyin Gönül

Hüseyin Gönül

Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Hüseyin Gönül

Hüseyin Gönül, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği dalında lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1995 yılında, Demirbank A.Ş. Yönetici Programı ile başlayan Gönül, 1996-1998 yıllarında Demirbank A.Ş’de İç Denetçi, 1999-2005 yılları arasında Dışbank A.Ş’de sırasıyla İç Denetçi ve Risk Yöneticisi olarak görev yapmıştır.

2005 yılında Fortis Bank A.Ş.'de Kredi Riski Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlenmiş. Şubat 2011'de TEB A.Ş.'de Derecelendirme Modelleri Geliştirme Direktörlüğü görevine atanmıştır. Gönül, Haziran 2019 itibarıyla Odea Bank A.Ş.'de İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Emir Alpay

Emir Alpay

Genel Müdür Yardımcısı
Hazine, Sermaye Piyasaları ve
Finansal Kurumlar

Emir Alpay

Emir Alpay, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama dalında lisans, 1997 yılında ise Kuzey Londra Üniversitesi Uluslararası İşletme dalında yüksek lisans derecelerini almıştır.

Kariyerine 1999 yılında Koçbank’ta başlayan Alpay, 2006 yılında Yapı Kredi Bankası’na geçerek burada sırasıyla Kurumsal Satış Direktörlüğü, Hazine, Türev Ürünler ve Döviz Piyasaları Grup Direktörlüğü görevlerini üstlenmiş; 2013 yılında Yapı Kredi Portföy Yönetimi CEO görevine atanmıştır. Alpay, Eylül 2019 itibarıyla Odea Bank A.Ş.’de Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Cenk Demiröz

Cenk Demiröz

Genel Müdür Yardımcısı
Krediler

Cenk Demiröz

Cenk Demiröz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans, Cornell Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, 2000 yılında HSBC Bank Kurumsal Bankacılık Birimi’nde Müşteri Temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır.

2002-2010 yılları arasında, HSBC Bank Kurumsal ve Ticari Krediler Birimi’nde görev yapmıştır. 2010 yılında ING Bank’ta Ticari ve KOBİ Kredileri Eş Başkanı olarak görev aldıktan sonra, HSBC Bank’a geri dönerek Kurumsal, Ticari ve Finansal Kurumlar Krediler Tahsis, Piyasa ve Karşı Taraf Risklerinden sorumlu Direktör olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arası Albaraka Türk Bankası’nda Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve GM Vekili görevlerini üstlenen Demiröz, Kasım 2019 itibarıyla Odea Bank A.Ş.’de Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Ebru Vardar

Ebru Vardar

Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları

Ebru Vardar

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Ebru Vardar, kariyerine Vestel’de başladı. 1997 yılında Arthur Andersen şirketinde İK danışmanı olarak kariyerine devam eden Vardar, 6 yıllık danışmanlık deneyimi boyunca farklı sektörlerde birçok yeniden yapılanma projesinde çalıştı.

2003 yılı itibarıyla Ernst & Young şirketinde İK Direktörü rolünü üstlendi. 2013 yılında Yapı Kredi Bankası’na geçerek İK Direktörlüğü görevini sürdüren Vardar, kariyeri boyunca kurum kültürü, işveren markası, performans yönetimi ve ödüllendirme sistemleri, işe alma, yetenek yönetimi konularında projeler gerçekleştirdi. Son olarak Boyner Büyük Mağazacılık İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ebru Vardar; Eylül 2019’da Odea Bank A.Ş.’ye katılmış olup, Şubat 2022 itibarıyla İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Cem Taner

Cem Taner

Genel Müdür Yardımcısı
Kredi İzleme ve Takip

Cem Taner

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Cem Taner Bankacılık kariyerine 1996 yılında Koçbank Yönetici Adayı (MT) Programı ile başladı. Daha sonra sırasıyla Citibank, Oyakbank ve HSBC Bank'ta Kurumsal ve Ticari Bankacılık Bölümlerinde çeşitli yönetsel görevler üstelenen Cem Taner 2012 yılına kadar HSBC Bank'ta Kurumsal Merkez Grup Başkanı olarak görev aldı. 2012 senesinde ise henüz kuruluş aşamasında iken Odeabank'a Kurumsal ve Ticari Bankacılık Merkez Direktörü olarak katılmıştır.

Odeabank'ta 2019 yılında Kredi İzleme ve Takip Bölümü'nün re-organizasyonu ve yeniden yapılandırılması ile görevlendirilen Cem Taner, Şubat 2022 tarihine kadar Kredi İzleme, Kobi Yakın Takip, Bireysel Tahsilat, Veri Analiz ve Raporlama, İdari Takip, Sorunlu Krediler Yönetimi ve Kredi Varlık Yönetimi Bölümlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Bu görevlerinin yanı sıra halen Odeabank'ın sektörde bir ilk olarak geliştirdiği yapay zeka kullanan ve makine öğrenmesine dayalı yeni bir erken uyarı sistemi kurulması projesinin başında olup Şubat 2022 itibariyle Kredi İzleme ve Takip'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Gurcan Kirmizi

Gürcan Kırmızı

Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Bankacılık

Gürcan Kırmızı

Gürcan Kırmızı, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur.

Kariyerine 2002 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi Direktörü olarak başlayan Kırmızı, 2013 yılında aynı kurumda Perakende Bankacılık Pazarlama Analitiği ve Birebir Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır. 2015 – 2018 yılları arasında Kredi Risk Yönetimi Grup Direktörü olarak görev alan Kırmızı, 2018 – 2019 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası Perakende Bankacılık Segment Yönetimi Grup Direktörü görevini yürütmüştür. Kasım 2019’dan bu yana McKinsey&Company İstanbul Ofisi’nde Yardımcı Ortak görevini yürüten Gürcan Kırmızı, Kasım 2022 itibariyle ise Odea Bank A.Ş. Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.