Sürdürülebilirlik İlkeleri​

Genel Bilgiler

Belirlenen sürdürülebilirlik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim değişikliği kaynaklı riskler ve fırsatlar belirlenerek iş süreçlerine entegre edilecektir.
 • Faaliyetlerin sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulacaktır.
 • Kredilendirme faaliyetlerini uluslararası anlaşmalarla belirlenen hedefler, Birleşmiş Milletler tarafından teşvik edilen ilke ve prensipler ile uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirecektir.
 • Tüm faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarını en düşük seviyeye indirmek için aksiyon alacaktır.
 • Odeabank kendi faaliyetleri için gerekli enerjiyi olabildiğince yenilenebilir enerjiden temin edecek ve emisyon salımını azaltacaktır.
 • Radyoaktif madde üretimi ve/veya ticareti (medikal ekipmanlar, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif madde kullanımının limitli olduğu ve yeterli korumanın sağlandığı durumlar hariç),
 • Sürdürülebilir davranışları, eylemleri ve müşterilerinin sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini destekleyecektir.
 • Son teknolojik gelişmelerin kullanarak müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacaktır.
 • Odeabank sürdürülebilirliği günlük operasyonel faaliyetlerinin bir parçası halinde getirmeyi hedeflemektedir.
 • Odeabank her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemine yönelik gerekli önlemleri alacak ve bu eylemleri cezalandıracaktır.
 • Odeabank tüm çalışanların memnuniyetini göz önünde bulunduracak şekilde insana yakışır bir iş ortamını destekleyecektir.
 • Odeabank fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı sağlamaya devam edecektir.
 • Odeabank sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için finansal piyasaların katkısının artırılmasına dönük çalışmalara katkı sunacaktır.
 • Odeabank sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini gözeterek gerçekleştirecektir.
 • Odeabank bulunduğu toplumu kalkındırmaya yönelik eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerinde bulunacaktır.
 • Odeabank, kendisinin ve ait olduğu grubun vizyon ve misyonunu göz önünde bulundurarak paydaşların duyduğu güven ve inancın sürdürmesine odaklanacaktır.