Krediler

Krediler

Rotatif Krediler

Kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla, belirtilen vade ve limit içinde kalmak şartıyla istediğiniz zaman ve miktarda para çekmenize imkan veren borçlu cari hesap şeklinde çalışan kredi türüdür. İstenilen zaman kredinin kısmen veya tamamen kapatılabilmesi faiz yükünü hafifletmektedir. Vadesi ve faiz oranı kullanım anında sabitlenmeyen rotatif kredi için faiz tahakkuku 3 ayda bir yapılmaktadır.

Spot Krediler

Vadesi belli finansman ihtiyaçlarınız için bir defada kullanabileceğiniz, kredi anaparası ve faizi vade tarihinde kapatılan kredi türüdür. Spot kredi tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi kredi süresi boyunca değişmez. Sabit faiz oranı ile piyasa dalgalanmalarının etkisinden kaçınabilirsiniz.

Kredili Mevduat Hesabı

Kredili Mevduat Hesabı ile hesap bakiyeniz "0" olsa bile, önceden sizin için belirlenmiş limitler dahilinde hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizi yapmaya devam edebilir (fatura ödemeleri, havale, eft vb.), nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyi kullanarak karşılayabilirsiniz. Ürün kullanımı ile ilgili hesap hareketlerinizi ve borç faiz tutarınızı gösteren her türlü bilgiyi, her ayın sonunda tarafınıza gönderilen ekstre ile görebilirsiniz.

İskonto Kredisi

Çek, senet gibi ticari işlemlerden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerinizi vadesinden önce ciro ve teslim yoluyla bankaya satılarak nakde çevrilebilen kredi türüdür. Alacaklısı olduğunuz çek/senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, KKDF ve BSMV düşüldükten sonra kalan meblağın ödenmesi ile kullandırılan iskonto kredi, firmanıza kısa vadeli finansman ve nakit yönetimi sağlar.

İşletme Kredisi

Yurtdışından döviz olarak temin edilen ve bankalar aracılığı ile TL veya DEK olarak kullandırılan kredilerdir. Vade kısıtı olmayan işletme kredisi, geri ödemelerinizi aylık eşit taksitler halinde veya esnek ödemeli olarak yapabilmenize olanak sağlar. Ayrıca ortalama vade 1 yılı aştığında KKDF'den muafiyet sağlanır.

Döviz Kredisi

İhracat veya ihracat sayılan satışlar ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan kredi türüdür. İhracatın finansmanında kolaylık sağlayan döviz kredileri, ihracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti sağlamanıza olanak verir. Döviz kredisini spot kredi ve rotatif kredi olarak kullanmak mümkündür.

Dövize Endeksli Kredi

Döviz kredilerinden farklı olarak herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın döviz olarak borçlanılan ancak Türk Lirası olarak kullanılan, riskin döviz endeksli olarak takip edildiği kredi türüdür. Döviz kredisi kullanamayan ancak döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalar faaliyetlerinin finansmanını Döviz Endeksli Kredi olarak yapabilirler.

Taksitli Kredi

Tek seferde kullanılan, geri ödemelerin ise belirlenen vade içerisinde aylık eşit taksitler halinde veya kendi nakit akışınıza göre belirleyeceğiniz esnek ödeme planı üzerinden yapılan kredi türüdür. Taksitli kredi nakit ihtiyaçlarınızda, taşıt alımları ve işyeri alımlarınızın finansmanında kullanılabilir.

Yatırım Kredisi

Proje Finansmanı birimimiz tarafından hazırlanan yatırım ihtiyaçlarınız için uygun yatırım projeksiyonları doğrultusunda sağlanan nakdi ve gayrinakdi kredilerdir. Yatırım kredileri birim tarafından hazırlanan iş planı, sektör analizleri ve nakit akış projeksiyonları doğrultusunda oluşturulur.

İhracat Kredisi

İhracat faaliyetlerinde ve ihracat sayılan satış ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların sevk öncesi veya sonrası ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılan kredi türüdür. İhracat amacıyla kullandırılan ihracat kredisi ile ihracat taahhüdüne bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından yararlanabilirsiniz.