Mevduat Hesabı Ürünleri

Mevduat Hesabı Ürünleri

Vadesiz Mevduat

TL veya döviz cinsinden vadesiz hesap açtırarak birikimlerinizi yatırabilir, her türlü ödemeyi bankamız aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz.

Vadesiz M​evduat Hesabı'nın Avantajları
 

 • Vadesiz Mevduat Hesabı ile nakit ve çek taşıma zahmetinden kurtulur, her türlü ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
 • Odeabank İletişim Merkezi ve İnternet Şubesi'nden, hesaplarınız hakkında bilgi alabilir, hesap özetinizi faksla isteyebilir, ödemelerinizi ve diğer bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • EFT ve havale işlemlerinizi gerçekleştirebilir, düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.


Vadesiz Hesap Nasıl Açılır?

Henüz Odeabank’ta hesabınız yoksa, Odeabank Şubeleri’nden hesap açabilirsiniz. Yeni Vadesiz Mevduat Hesaplarınızı ise Odeabank İnternet Şubesi , Odeabank Mobil Şube veya 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi aracılığı ile kolaylıkla açabilirsiniz.
 

Vadesiz Hesap Açmak İçin Gerekli Belgeler
 

Yurt İçinde Yerleşik Gerçek Kişi Tacirler / Esnaf ve Sanatkarlar
 

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (varsa) ya da İmza Sirküleri/Beyanname veya odalardan alınacak onaylanmış tatbik imzalarını gösteren belge
 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ana Sözleşme veya İştigal Konusuna İlişkin Olarak)
 • Gerçek kişi tacirleri, Esnaf ve sanatkarlar için ayrıca;
  • İlgili Oda Kaydı veya Ticaret Sicil Kaydı
  • T.C. Kimlik Numarasını içeren Kimlik Örneği (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
 • Tüzel kişi tacirleri, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler (Kollektif-Komandit-Anonim-Limited Şirket ve Kooperatifler) için ayrıca;
  • Şirketi Temsile Yetkili Kişi / Kişilerin Kimlik Fotokopisi
  • Şirketi Temsile Yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
  • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
 • Kooperatifler adına açılacak hesaplarda ayrıca;
  • Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtikleri Kooperatifi temsile yetkili kişi/ kişileri belirleyen kararın noter tasdikli sureti,
  • Varsa bankada hesap açılması ile ilgili kararın noter tasdikli sureti alınmalıdır.
  • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
    

Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişi Tacirlerin Şubelerine Açılan Hesaplar
 

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Vergi Levhası
 • Ana Şirketin Belgeleri (Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri-Vergi Levhası)
 • Şubenin Kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Şube Açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu kararı (Şubenin ticaret ünvanı, açık adresi temsilcileri ve yetkilerini belirten) (Noter Tasdikli Sureti)
 • Şubenin Faaliyet Belgesi
 • Şube’yi Temsile Yetkili Kişi / Kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopisi
 • Şube’yi temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
   

Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişi Müşteriler
 

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil gazetesi (ana sözleşmenin yayınladığı /kuruluş gazetesi)
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Noter tasdikli imza sürküleri
 • Şirketi temsile yetkili kişi / kişilerin kimlik fotokopisi / adres teyit belgesi (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • Temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
 • Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C.konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.
   

  Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiliklerin Türkiye'deki İrtibat Büroları
   

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Ana Şirketin Belgeleri(Şirket Ana Sözleşmesi -Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri – Faaliyet Belgesi )
 • Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş irtibat bürosunun kuruluşuna ilişkin izin yazısının aslı
 • İmza sirküleri
 • İrtibat Bürosunun faaliyetini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı (Türk Konsolosluğunca onaylı veya Apostille şerhi taşıyan )
 • İrtibat bürolarında temsile yetkili kişi/kişiler için kimlik belgeleri / adres teyit belgeleri (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
 • Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C. konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.
   

Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Şubeleri
 

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Ana Şirketin Belgeleri(Şirket ana sözleşmesi -Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri )
 • Şube Açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu kararı
 • Şubenin Kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Şubenin vergi levhası
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Şube’yi Temsile Yetkili Kişi / Kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Kimlik / Pasaport Fotokopisi / adres teyit belgeleri (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • Şube’yi temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri
 • Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C. konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.
   

Vadeli Mevduat
 

Birikimlerinizi değerlendirmek için hemen vadeli hesap açtırın. Odeabank güvencesinde, sizin belirleyeceğiniz vadeye özel faiz oranıyla sabit bir getiri elde ederek, biriktirmeye ve kazanmaya devam edebilirsiniz.
 

Vadeli Mevduat Hesabı'nın Avantajları
 

 • Vadeli hesap ile avantajlı Odeabank faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
 • 1 günden 1 yılı aşan vadeye kadar dilediğiniz vadede hesap açtırabilirsiniz.
 • Hesabınız vade içindeki faiz değişikliklerinden etkilenmez.
 • Vade sonunda hesabınız, aksini belirtmediğiniz sürece aynı vadede ve o güne ait faiz oranıyla yenilenir.
 • Müşteri temsilciniz gizlilik ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde, hesabınızı sizin için birebir takip eder.
 • İstediğiniz takdirde her ay sonu hesap ekstreniz size teslim edilir.
   

Vadeli Hesaplarınız Hangi Kanallar Aracılığıyla Açılır?
 

​Kasa Mevduatı
 

Kasa Mevduat Hesabı, Müşteri ile Banka arasında işbu Sözleşme’de belirlenen limitler dahilinde ve vade süresi boyunca alt limitin altına düşmemesi ve herhangi bir nedenle vade süresinden önce Kasa Mevduat Hesabından ayrılmaması kaydıyla faiz kaybı olmadan istediği zaman para çekip yatırabileceği, faizi günlük olarak tahakkuk eden TL/USD/EUR Para birimleri üzerinden açılabilecek bir mevduat ürünüdür.​​