Mevduat Hesabı Ürünleri​

Şirketiniz için vadeli, vadesiz veya kasa mevduatı hesabı açtırarak birikimlerinizi ticari bankacılığın avantajlarıyla değerlendirin.

Mevduat Hesabı Ürünleri

Vadesiz Mevduat

TL veya döviz cinsinden vadesiz hesap açtırarak birikimlerinizi yatırabilir, her türlü ödemeyi bankamız aracılığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz.

Avantajları nelerdir?

 • Vadesiz Mevduat Hesabı ile nakit ve çek taşıma zahmetinden kurtulur, her türlü ödemenizi rahatlıkla yaparsınız.
 • İnternet Şubesi ve Odea uygulaması üzerinden hesaplarınızı yönetebilir, ödemelerinizi ve diğer bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda Odeabank İletişim Merkezi arayarak bilgi alabilir, sorularınızı sorabilirsiniz.

Vadesiz Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Henüz Odeabank müşterisi değilseniz Odeabank şubelerinden hesap açabilirsiniz. Yeni bir Vadesiz Mevduat Hesabı açmak için İnternet Şubesi, Odea uygulaması veya İletişim Merkezi'ni (444 8 444) kullanabilirsiniz.

Vadeli Mevduat

Birikimlerinizi değerlendirmek için hemen vadeli hesap açtırın. Odeabank güvencesinde, sizin belirleyeceğiniz vadeye özel faiz oranıyla sabit bir getiri elde ederek, biriktirmeye ve kazanmaya devam edebilirsiniz.

Odeabank Vadeli Mevduat Hesabı ile Türk lirası ve döviz (USD/EUR/GBP) cinsinden birikimlerinizi, belirleyeceğiniz vadelerde, avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirebilirsiniz.

Şirketinizin kaynaklarına değer katmak için Odeabank'ta hemen bir vadeli hesap açtırın! Sizin belirleyeceğiniz vadeye özel faiz oraınyla sabit getiri elde ederek birikimlerinize değer katabilirsiniz.

Avantajları nelerdir?

 • Vadeli hesap ile Odeabank'ın sunduğu avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
 • Bir günden birkaç yıla değişen vadelerde, tam istediğiniz sürede hesap açtırabilirsiniz.
 • Hesabınız vade içindeki faiz değişikliklerinden etkilenmez.
 • Vade sonunda hesabınız, aksini belirtmediğiniz sürece, aynı vadede ve o güne ait faiz oranıyla yenilenir.
 • Müşteri temsilciniz hesabınızı sizin için yakından takip eder.
 • Eğer isterseniz her ay sonu hesap ekstreniz size ulaştırılır.

Vadesiz Mevduat Hesabı nasıl açılır?

Henüz Odeabank müşterisi değilseniz Odeabank şubelerinden hesap açabilirsiniz. Yeni bir Vadesiz Mevduat Hesabı açmak için İnternet Şubesi, Odea uygulaması veya İletişim Merkezi'ni (444 8 444) kullanabilirsiniz.

Kasa Mevduatı

Kasa Mevduat Hesabı, Müşteri ile banka arasında Sözleşme’de, belirlenen limitler dahilinde ve vade süresi boyunca alt limitin altına düşmemesi ve herhangi bir nedenle vade süresinden önce Kasa Mevduat Hesabından ayrılmaması kaydıyla, faiz kaybı olmadan istediği zaman para çekip yatırabileceği, faizi günlük olarak tahakkuk eden TL/USD/EUR Para birimleri üzerinden açılabilecek bir mevduat ürünüdür.​​

Vadesiz Hesap Açmak için Gereken Belgeler

Yurt İçinde Yerleşik Gerçek Kişi Tacirler/Esnaf ve Sanatkarlar

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (varsa) ya da İmza Sirküleri/Beyanname veya odalardan alınacak onaylanmış tatbik imzalarını gösteren belge
 • Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ana Sözleşme veya İştigal Konusuna İlişkin Olarak)
 • Gerçek kişi tacirleri, Esnaf ve sanatkarlar için ayrıca;
 • İlgili Oda Kaydı veya Ticaret Sicil Kaydı
 • T.C. Kimlik Numarasını içeren kimlik örneği (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

Tüzel kişi tacirleri, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler (Kollektif-Komandit-Anonim-Limited Şirket ve Kooperatifler) için ayrıca;

 • Şirketi Temsile Yetkili Kişi / Kişilerin Kimlik Fotokopisi
 • Şirketi Temsile Yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Kooperatifler adına açılacak hesaplarda ayrıca;

 • Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtikleri Kooperatifi temsile yetkili kişi/ kişileri belirleyen kararın noter tasdikli sureti,
 • Varsa bankada hesap açılması ile ilgili kararın noter tasdikli sureti alınmalıdır.
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişi Tacirlerin Şubelerine Açılan Hesaplar

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Vergi Levhası
 • Ana Şirketin Belgeleri (Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri-Vergi Levhası)
 • Şubenin Kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Şube Açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu kararı (Şubenin ticaret ünvanı, açık adresi temsilcileri ve yetkilerini belirten) (Noter Tasdikli Sureti)
 • Şubenin Faaliyet Belgesi
 • Şubeyi Temsile Yetkili Kişi / Kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Kimlik Fotokopisi
 • Şubeyi temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişi Müşteriler

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil gazetesi (ana sözleşmenin yayınladığı/kuruluş gazetesi)
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Noter tasdikli imza sürküleri
 • Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik fotokopisi/adres teyit belgesi (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • Temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C.konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.

Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiliklerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Ana Şirketin Belgeleri(Şirket Ana Sözleşmesi -Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri – Faaliyet Belgesi )
 • Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş irtibat bürosunun kuruluşuna ilişkin izin yazısının aslı
 • İmza sirküleri
 • İrtibat Bürosunun faaliyetini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı (Türk Konsolosluğunca onaylı veya Apostille şerhi taşıyan )
 • İrtibat bürolarında temsile yetkili kişi/kişiler için kimlik belgeleri/adres teyit belgeleri (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C. konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.  

Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Şubeleri

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • Ana Şirketin Belgeleri(Şirket ana sözleşmesi -Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi - İmza Sirküleri )
 • Şube açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu kararı
 • Şubenin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Şubenin vergi levhası
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Şubeyi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Kimlik / Pasaport Fotokopisi/adres teyit belgeleri (Son üç aya ait abonelik gerektiren fatura)
 • Şubeyi temsile yetkili kişinin yetki belgesi veya yetkilendirilme belgesi
 • %25 üstü ortakların kimlik belgeleri

Yurt dışında düzenlenen belgelerin T.C. konsoloslukları tarafından onaylanmış veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi(apostil şerhi) düşülmüş örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümelerinin ibrazı gerekir.