Türev ve Yapılandırılmış Ürünler

Türev ve Yapılandırılmış Ürünler

DCD – Opsiyon Tercihli Hesap

Piyasaya ilişkin beklentiler doğrultusunda, mevduat getirisini yükseltmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilecek bir yatırım ürünüdür.

DCD içeriğindeki opsiyon işlemi sayesinde müşteri, bir para cinsini, belirlediği bir vade ve seviyeden alma ya da satma hakkını bankaya devrederek karşılığında belli bir prim alır. Bu primin getirisi ile birlikte bağlanan mevduatın getirisi de yükselmiş olur.

Hazine Bonoları bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir.

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, SİZİ HEMEN ARAYALIM: (212) 386 84 44

DCD (Opsiyon Tercihli Hesabın) Avantajları

  • Yapacağınız yatırım ile piyasalarda doğabilecek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
  • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD…)

Opsiyon Tercihli Hesap Nasıl Açılır?

Opsiyon Tercihli Hesap ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Opsiyon İşlemleri

Opsiyon, opsiyonu satın alan yatırımcıya bir varlığı belirli bir vadede veya vadeye kadar herhangi bir tarihte, belirli bir miktarda ve belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan kontrattır. Opsiyonda söz konusu alma veya satma hakkını kullanmak (opsiyonu uygulamak), kontratı satın alan tarafa aittir. Opsiyonu satın alan taraf bu opsiyon hakkı karşılığında opsiyon satıcısına başlangıçta belli olan bir prim ödemektedir. Opsiyon kontratları hem organize piyasalarda hem de tezgahüstü piyasalarda alınıp satılabilir. Bu nedenle opsiyonun vade, miktar ve fiyatı ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilir.

Ayrıca, kurun belirli bir seviyeye değmesi ile aktif olan (knock-in) veya ölen (knock-out) opsiyonlar ve vanilla tipi opsiyonlardan oluşturulabilecek strangle (çanak) ve straddle (pergel) stratejilerini ihtiva ürün bileşenleri ile ihtiyaca ve beklentiye yönelik işlem yapılabilir.

Opsiyon İşlemlerinin Avantajları

  • Opsiyon Alıcısı, opsiyon işlemi ile belli bir prim ödeyerek işlem yapılmak istenen enstrümanın vadede oluşabilecek fiyat hareketlerinden etkilenmez. Vade günü işlemi yapıp yapmama hakkına sahiptir.
  • Opsiyon, fiyat hareketlerine karşı alıcısına öngördüğü ölçüde sigorta imkanı tanır.
  • Opsiyon Satıcısı, kendisinin belirlediği risk ölçüsünde bu riske tekabül eden getiriye de sahip olma imkanına sahiptir. Böylelikle sahip olduğu varlığın risksiz (faiz) getirisinin dışında bir getiriyi de prim olarak opsiyon alıcısından talep eder.

Opsiyon İşlemi Nasıl Yapılır?

Opsiyon işlemleri ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bligi alabilirsiniz.

Forward İşlemleri

Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen bir anlaşmadır. En önemli avantajı, işlem vade ve miktarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilmesidir. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Forward işlemler ağırlıklı olarak kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlemdir.

Forward İşlemlerinin Avantajları

  • İşlem yapılan vadede işlem yapılan para biriminin seviyesi ne olursa olsun, forward yolu ile bağlanan işlem kuru geçerli olacaktır. Müşteri bu şekilde piyasalardaki dalgalanmalardan ve fiyat değişimlerinden etkilenmez.
  • Baştan belli bir prim ödemesi gerektirmez.

Forward İşlemi Nasıl Yapılır?

Forward işlemleri ile ilgili Odeabank Şubeleri'nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yapılandırılmış Ürünler

Türev ürünlere dayanılarak, bir ya da birkaç farklı finansal enstrümanın bir araya getirildiği ve çeşitli stratejilere uygun olarak paketlendiği ürünlere verilen genel isimdir. Herhangi bir ürüne bağlı olarak tasarlanabilir ve müşterinin risk iştahına göre farklılaştırılabilir.

Ürün tiplerine baktığımızda yön odaklı ve getiri odaklı olarak iki temel ayrım yapmak mümkündür. Belli başlı ürün örneklerimiz ve açıklamaları aşağıdadır:

Asimetrik Forward

Standart forward işleminden farklı olarak, müşterinin avantajlı olduğu pozisyonlardaki kârın kaldıraç katsayısı aracılığıyla sınırlandırıldığı sıfır maliyetli opsiyon işlemidir. Örneğin kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken zararda olduğu durumda iki birim işlem yapmaktadır. Bu yüzden asimetrik forward kuru, normal bir forward kuruna kıyasla daha avantajlı seviyelerden pozisyon alınmasını sağlar.

Normal bir forward işlemindeki riskler burada da mevcuttur. Müşteri yükümlülük altında olduğu için kurun aleyhine gelişmesi durumunda zarara girecektir.

Call Pivot

Call Pivot işlemi önceden belirlenmiş vadelerde, hem döviz alım hem de döviz satım yönünde işlem yapma potansiyeli olan ve kurların belirli bir bant içerisinde kalmasını bekleyen müşteriler için tasarlanmış sıfır maliyetli bir opsiyon işlemidir. Kurlar beklentilerine uygun hareket ederse, müşteriler vade tarihlerinde avantajlı seviyelerden döviz alım ya da satım yönünde işlem yapacaklardır.

Öte yandan bu tarihte döviz spot kurları işlem için belirlenen bandın yukarısında olursa müşteri piyasa kurundan daha düşük seviyelerden dövizini satmak durumunda kalacaktır. İşlem büyüklükleri kaldıraç oranına göre değişecektir. Kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken, zararda olduğu durumda iki birim işlem yapmaktadır.

Pivot Forward

Pivot Forward ürünü Call Pivot işlemine ek olarak, döviz kurunun her vadede bantlar arasında kalması ile müşterinin avantajlı seviyelerden alım satım işlemleri yapabilmesine ek olarak, kurun bantların aşağısına inmesi durumunda da avantajlı seviyeden satış fırsatı tanımaktadır.

Öte yandan bu tarihte döviz kurları işlemler için belirlenen bandın üzerine çıkarsa müşteri piyasa kurundan daha düşük seviyelerden dövizini satmak durumunda kalabilecektir. İşlem büyüklükleri kaldıraç oranına göre değişecektir. Kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken, zararda olduğu durumda iki birim işlem yapmaktadır.

Zero Cost Collar

Tek vade için farklı seviyelerden alım ve satım olmak üzere 2 ayrı opsiyon işleminden oluşan bu ürün ile spot piyasada pozisyonda olan bir müşteri, elindeki döviz kurunun yükselişi ya da düşüşü yönündeki beklentisine göre herhangi bir maliyet ödemeden zararını sınırlama şansı yakalar. Müşterinin mevcut döviz pozisyonunun lehine bir hareket olması durumunda kârı da belirli oranda kısıtlanacaktır.

Digital Opsiyonlar

Vade içinde veya vade sonunda döviz kurunun belirli bantlar arasında kalması veya dışında olması gibi çeşitli senaryolara göre tasarlanabilen ve düz opsiyonlarla da birleştirilerek diğer kura dönüş riskinin alınması şartı ile maliyetsiz biçimde müşteriye sunulabilen ürünlerdir. Eğer şart sağlanırsa müşteri belirli bir risk ile kaldıraçlı bir getiri kazanma imkânı elde edecektir.

Odeabank'da bu ürünler gibi çok sayıda alternatif yatırım ürünlerinden bulabilirsiniz. Farklı vade ve risk tercihlerine göre, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda birçok yapılandırılmış ürünü üstün hizmet kalitesi sunmak öncelikli hedefimizdir.