Türev ve Yapılandırılmış Ürünler​

Odeabank'ta Opsiyon, Forward İşlemleri ve diğer yapılandırılmış ürünlere yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. 

MÜŞTERİ OL

DCD: Opsiyon Tercihli Hesap

Genel Bilgiler

Piyasaya ilişkin beklentiler doğrultusunda, mevduat getirisini yükseltmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilecek bir yatırım ürünüdür.

DCD'deki opsiyon işlemleri sayesinde müşterilerimiz; bir para cinsini belirlediği vade ve seviyeden alma/satma hakkını bankaya devrederek karşılığında belirli bir prim alır. Bu primin getirisiyle birlikte bağlanan mevduatın getirisi de yükselmiş olur.

Hazine Bonoları bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise bir yıl veya daha uzun vadeli, dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir.

DCD (Opsiyon Tercihli Hesap)'nin Avantajları

  • Yapacağınız yatırımlarda piyasalarda doğabilecek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
  • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD…)

Opsiyon Tercihli Hesap Nasıl Açılır?

Opsiyon Tercihli Hesap ile ilgili detaylı bilgiyi Odeabank şubelerinden alabilirsiniz.

Opsiyon İşlemleri

Genel Bilgiler

Opsiyonlar, opsiyonu satın alan yatırımcıya bir varlığı belirli bir vadede veya vadeye kadar herhangi bir tarihte, belirli bir miktarda ve belirli bir fiyattan alma/satma hakkı tanıyan kontratlardır. Opsiyonda söz konusu alma veya satma hakkını kullanmak (opsiyonu uygulamak), kontratı satın alan tarafa aittir. Satın alan taraf, bu opsiyon hakkı karşılığında opsiyon satıcısına başlangıçta belirlenmiş olan primi öder. Opsiyon kontratları hem organize piyasalarda hem de tezgahüstü piyasalarda alınıp satılabilir. Bu nedenle opsiyonun vade, miktar ve fiyatı ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilir.

Ayrıca, kurun belirli bir seviyeye gelmesiyle aktif olan (knock-in) veya ölen (knock-out) opsiyonlar ve vanilla tipi opsiyonlardan oluşturulabilecek strangle (çanak) ve straddle (pergel) stratejilerini ihtiva ürün bileşenleri ile ihtiyaca ve beklentiye yönelik işlemler yapılabilir.

Opsiyon İşlemlerinin Avantajları

  • Opsiyon Alıcısı, opsiyon işlemi ile belli bir prim ödeyerek işlem yapılmak istenen enstrümanın vadede oluşabilecek fiyat hareketlerinden etkilenmez. Vade günü geldiğinde işlemi yapıp yapmama hakkına sahiptir.
  • Opsiyon, fiyat hareketlerine karşı, alıcısına ön gördüğü ölçüde sigorta imkanı tanır.
  • Opsiyon Satıcısı, kendi belirlediği risk ölçüsüne denk gelen getiriye de sahip olma imkanına sahiptir. Böylelikle, sahip olduğu varlığın risksiz (faiz) getirisinin dışında bir getiriyi de prim olarak opsiyon alıcısından ister.

Opsiyon İşlemi Nasıl Yapılır?

Opsiyon İşlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi Odeabank şubelerinden alabilirsiniz.

Forward İşlemleri

Genel Bilgiler

Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım/satımını düzenleyen bir anlaşmadır. En önemli avantajı, işlem vade ve miktarının ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilmesidir. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Forward işlemler, ağırlıklı olarak kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlem çeşididir.

Forward İşlemlerinin Avantajları

  • İşlem yapılan vadede işlem yapılan para biriminin seviyesi ne olursa olsun, forward yolu ile bağlanan işlem kuru geçerli olacaktır. Müşteri bu şekilde piyasalardaki dalgalanmalardan ve fiyat değişimlerinden etkilenmez.
  • Önceden belirli bir prim ödemesi gerektirmez.

Forward İşlemi Nasıl Yapılır?

Forward işlemleriyle ilgili detaylı bilgiyi Odeabank şubelerinden alabilirsiniz.

Yapılandırılmış Ürünler

Genel Bilgiler

Türev ürünlere dayanılarak, bir ya da birkaç farklı finansal enstrümanın bir araya getirildiği ve çeşitli stratejilere uygun olarak paketlendiği ürünlere yapılandırılmış ürünler denir. Herhangi bir ürüne bağlı olarak tasarlanabilir ve müşterinin risk tercihine göre farklılaştırılabilir.

Ürün tiplerine baktığımızda yön odaklı ve getiri odaklı olarak iki temel ayrım yapmak mümkündür. Belli başlı ürün örneklerimiz ve açıklamaları aşağıdadır:

Asimetrik Forward

Standart forward işleminden farklı olarak, müşterinin avantajlı olduğu pozisyonlardaki kârın kaldıraç katsayısı aracılığıyla sınırlandırıldığı sıfır maliyetli opsiyon işlemidir. Örneğin kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken zararda olduğu durumda iki birim işlem yapmaktadır. Bu yüzden asimetrik forward kuru, normal bir forward kuruna kıyasla daha avantajlı seviyelerden pozisyon alınmasını sağlar.

Normal bir forward işlemindeki riskler burada da mevcuttur. Müşteri yükümlülük altında olduğu için kurun aleyhine gelişmesi durumunda zarara girecektir.

Call Pivot

Call Pivot işlemi önceden belirlenmiş vadelerde, hem döviz alım hem de satım yönünde işlem yapma potansiyeli olan ve kurların belirli bir bant içinde kalmasını bekleyen müşteriler için tasarlanmış, sıfır maliyetli bir opsiyon işlemidir. Kurlar beklentilerine uygun hareket ederse müşteriler vade tarihlerinde avantajlı seviyelerden döviz alım ya da satım yönünde işlem yapacaklardır.

Öte yandan bu tarihte döviz spot kurları işlem için belirlenen bandın üstünde olursa müşteri piyasa kurundan daha düşük seviyelerden dövizini satmak durumunda kalacaktır. İşlem büyüklükleri kaldıraç oranına göre değişecektir. Kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken, zararda olduğu durumda iki birim işlem yapar.

Pivot Forward

Pivot Forward ürünü, Call Pivot işlemine ek olarak, döviz kurunun her vadede bantlar arasında kalmasıyla müşterinin avantajlı seviyelerden alım satım işlemleri yapabilmesinin yanında, kurun bantların altına inmesi durumunda da avantajlı seviyeden satış fırsatı tanımaktadır.

Öte yandan bu tarihte döviz kurları işlemler için belirlenen bandın üzerine çıkarsa müşteri piyasa kurundan daha düşük seviyelerden dövizini satmak durumunda kalabilir. İşlem büyüklükleri kaldıraç oranına göre değişecektir. Kaldıraç oranı iki ise müşteri işlemlerinde kârda olduğu durumlarda bir birim işlem yaparken, zararda olduğu durumda iki birim işlem yapar.

Zero Cost Collar

Tek vade için farklı seviyelerden alım ve satım olmak üzere iki ayrı opsiyon işleminden oluşan bu ürünle spot piyasada pozisyonda olan bir müşteri, elindeki döviz kurunun yükselişi ya da düşüşü yönündeki beklentisine göre herhangi bir maliyet ödemeden zararını sınırlama şansı yakalar. Müşterinin mevcut döviz pozisyonunun lehine bir hareket olması durumunda kârı da belirli oranda kısıtlanacaktır.

Digital Opsiyonlar

Vade içinde veya vade sonunda döviz kurunun belirli bantlar arasında kalması veya dışında olması gibi çeşitli senaryolara göre tasarlanabilen ve düz opsiyonlarla da birleştirilerek diğer kura dönüş riskinin alınması şartıyla maliyetsiz biçimde müşteriye sunulabilen ürünlerdir. Eğer şartlar sağlanırsa müşteri belirli bir risk ile kaldıraçlı bir getiri kazanma imkânı elde eder.

Odeabank'ta bu ürünler gibi çok sayıda alternatif yatırım ürünlerini de bulabilirsiniz. Farklı vade ve risk tercihlerinize göre, hedefleriniz doğrultusunda yapılandırılmış ürünleri iyi hizmet kalitesiyle sunmak için çalışıyoruz.