Dijital Sanatın Yükselişi

Dijital Sanatın Yükselişi​

Her geçen gün dijitalleşen dünya, artık elini sanata da değdiriyor. Her türlü sanatsal aktivitenin çevrim içi platformlara taşındığı bu yeni dünya düzeninde; konser, tiyatro ve dans gösterilerinin ardından müzeler ve sanat sergileri de yenilenen teknolojik halleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Gelişen ve değişen teknoloji, kültürel ve sanatsal alanları da etkileyerek “dijital sanat” kavramının sanatseverler arasında gittikçe popülerleşmesini sağlıyor.

Dijital Sanat Nedir?​​

Sanatın, bilgisayar ve diğer dijital teknolojiler desteğiyle oluşturulan yeni biçimine dijital sanat adı veriliyor. Resimden heykele, fotoğraftan seramiğe kadar her alanı etkileyen dijital sanat, eserin sergilenme şeklinin yanı sıra ana konusu üzerinde de belirleyici bir role sahip oluyor.

Dijital sanatı; üretim sürecinde bilgisayarların rol aldığı, geleneksel sanattan farklı olarak teknolojinin yardımcı değil, yaratıcı konumunda olduğu, fiziksel gerçekliği olmayan nesnelerin üretilmesiyle var olan bir sanat biçimi olarak tanımlayabiliriz. 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan dijital sanat kavramı, 90’larda gerçekleşen dijital devrim ile daha yaygın bir hâle geliyor. Yeni iletişim teknolojileri olan bilgisayar ve internetin yaygınlaşması sayesinde “yeni medya sanatı” olarak da adlandırılan dijital sanat, sanatçılara yeni dijital imkânlar sağlayarak bunları araç, ortam veya konu olarak kullanabilme şansı yaratıyor.

Türkiye’de Dijital Sanat

Türkiye’deki sanat çevresi ile dijital sanatı tanıştıran kişi Özcan Onur oluyor. Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra Paris’e giderek PC ortamında grafik programları geliştiren bir ekibe katılan Onur, bu süreçte ürettiği eserleri 1986 yılında “Elektropentur” isimli sergisinde beğeniye sunuyor.

Dijital sanatı ülkemizde kullanan bir diğer önemli isim ise Hamdi Telli. 1984 yılında dijital sanat üzerinde çalışmaya başlayan sanatçı, bilgisayar grafiklerinden fotografik görüntüler oluşturarak bu akımı destekleyen eserler üretiyor.

2000’lerden sonra bazı vakıf ve gruplar, ülkemizde dijital sanatın gelişmesi ve geniş kitlelerce tanınması için çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu alanda kurulan ilk dernek olan NOMAD, interdisipliner yapısıyla dijital sanat alanında yeni kalıplar üretmeyi hedefleyerek dijital kültüre yönelik projeler geliştiriyor; sergi, festival, performansın yanı sıra akademik ders ve yayınlar gerçekleştiriyor.

Dijitale olan ilgi ve ulaşılabilirlik arttıkça tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital sanat eseri üreten sanatçıların sayısı giderek yükseliyor. Bu sanat formunun, her ne kadar yurt dışındaki gibi etkin şekilde temsil edildiğini söyleyemesek de dünya çapında gittikçe popülerleşmesi sayesinde Türkiye’deki gençlerin dikkatini çektiğini ve bu sanata karşı gösterilen ilginin arttığını söylemek mümkün.

Dijital Çağ ve Sanat İlişkisi

İnsanın doğal gelişim ve dönüşüm sürecinden etkilenerek sürekli bir değişime uğrayan sanat, günümüzde de zamana ayak uydurmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan dijital sanat formu; teknolojik ürünlerin yaygınlaştığı ve çok daha ulaşılabilir olduğu dijital çağda, yeni medyaya yönelen herkesin dikkatini çekmeye başlıyor.

Dijital çağ, dijital sanat eseri üretmenin yanı sıra sanatçılara, eserlerini çevrim içi sanat platformları üzerinden sergileme imkânı da sunuyor. Konserler, gösteriler, müzeler ve sergiler çevrim içi mecralarda sanatseverler ile buluşurken interaktif yapısı sayesinde de katılımcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor.

Özellikle 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, dijital sanata ve onun getirdiği olanaklara olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. İnsan hayatındaki her alanı olduğu gibi sanat faaliyetlerini de değiştiren pandemi, dijital çağın olanakları sayesinde fizikselden dijitale dönüşen bir deneyim sağlıyor. Salgın nedeniyle konulan yasaklar, kısıtlamalar ve bunlara bağlı olarak iptal edilen etkinlikler, sanatseverleri dijital sanata ve dijital sanat platformlarına yönlendiriyor. Dönemin getirdiği şartlar ve buna uygun olarak yeniden şekillenen faaliyetler nedeniyle dijital sanat; son zamanların parlayan yıldızı haline geliyor.

Siz de dünyayı esir alan bu pandemi sürecinde sanattan eksik kalmamak ya da zaman ve mekandan bağımsız olarak her türlü etkinliğe dahil olmak isterseniz Odeabank O’Art sanat platformu üzerinden gerçekleşen dijital sanat sergisi etkinliklerini takip edebilirsiniz. ​