Vadesiz Mevduat

Vadesiz Mevduat

Türk Lirası veya döviz cinsinden vadesiz hesap açtırarak birikimlerinizi yatırabilir, her türlü ödemenizi kolaylıkla bankamız aracılığıyla yapabilirsiniz.

Vadesiz Mevduat Hesabı'nın Avantajları

 • Vadesiz Mevduat Hes​abı ile nakit taşımanıza gerek kalmadan ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • İletişim Merkezi,İnternet Şubesi, Mobil Şube ve SMS Bankacılığı ile dilediğiniz zaman hesap bakiyenize ulaşabilir, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vadesiz Hesabı Nerelerden Açtırabilirsiniz?

Henüz Odeabank'ta hesabınız yoksa, Odeabank Şubeleri'nden hesap açabilirsiniz. Farklı bir Vadesiz Mevduat Hesabı'nı Odeabank İnternet Şubesi , Mobil Şube ve 444 8 444 Odeabank İletişim Merkezi aracılığı ile kolaylıkla açabilirsiniz.

Hesap Açılışı İçin Gerekli Belgeler

T.C. vatandaşı gerçek kişiler (yurt içi veya yurtdışı yerleşik)

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS)
 • T.C. Kimlik Numarasını içeren Kimlik Örneği (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi, Pasaport)
 • Adres teyit belgesi

Yurt içinde yerleşik yabancı gerçek kişiler

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
 • İkamet Tezkeresi / Pasaport / Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen diğer belgeler
 • Vergi kimlik numarası
 • Son üç aya ait abonelik gerektiren Fatura (elektrik, su veya telefon)
 • Pasaport ile yapılan kimlik tespitlerinde pasaportun noter tasdikli tercümesinin de ibrazı şarttır.
 • Avrupa Konseyi’ne üye ülke vatandaşlarının kimlik belgeleri, KKTC vatandaşlarının kimlikleri (bu belgelerle birlikte mutlaka Kimlik Kartı İle Seyahat Edenler İçin Hudut Kapılarından Giriş - Çıkış Formu’nun da ibrazı gereklidir. ), UNMIK-Travel Document/UNMIK Seyahat Belgesi

Yurt dışında yerleşik yabancı gerçek kişiler

 • Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
 • Vergi numarası
 • İkamet Tezkeresi / Pasaport / Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen diğer belgeler
 • Son üç aya ait abonelik gerektiren Fatura (elektrik, su veya telefon)
 • Avrupa Konseyi’ne üye ülke vatandaşlarının kimlik belgeleri, KKTC vatandaşlarının kimlikleri, (bu belgelerle birlikte mutlaka Kimlik Kartı İle Seyahat Edenler İçin Hudut Kapılarından Giriş - Çıkış Formu’nun da ibrazı gereklidir.)  UNMIK-Travel Document/UNMIK Seyahat Belgesi

Mevduat Sigortası

Yurtiçi şubelerimizde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, her bir gerçek kişi için 400 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Aşağıda belirtilen mevduatlar sigortaya tabi değildir:

 • İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ile diğer hesaplar
 • İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ile diğer hesaplar
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ile diğer hesaplar
 • Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat
 • Mevduat bankalarının yurtdışı şubelerinde açılan mevduat
 • Türkiye'de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduat
 • Bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinde verilen aşırı faizler

Sigortadan Yapılacak Ödemeler:

Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.