30.08.2018 tarihli ve 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin tam mükellef ve dar mükellef* gerçek kişiler için güncel mevduat stopaj oranları tabloda belirtilmiştir.

Vade Türk Lirası
(TL)
Yabancı Para
(YP)
Altın
(XAU)
Vadesiz ve 6 aya kadar
(6 ay dahil)
%5 %20 %15
1 yıla kadar
(1 yıl dahil)
%3 %16 %15
1 yıl üstü %0 %13 %15

Belirtilen stopaj oranları 31.08.201​8 tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içerisinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere değiştirilmiştir.

01.12.2018 itibarıyla 30.08.2018’den önce uygulanan stopaj oranları geçerli olacaktır.

* Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler. ​​​​