Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

Odeabank (Banka), gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünyanın oluşmasında finans dünyasının sağlayabileceği olağanüstü etkinin farkında olarak, faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınmayı öncelikli olarak ele almaktadır. Bu kapsamda, Banka gerçekleştirdiği tüm bankacılık işlemleri ve operasyonlarda ülkemizin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı ve bu tür faaliyetlerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Banka, sorumlu iş anlayışı ile Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren diğer uluslar üstü kuruluşların iyi uygulamalarını rehber alarak müşterileri ve kendi faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel ve sosyal etkileri mümkünse ortadan kaldırmayı, eğer kaldıramıyorsa en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Banka, bu Politika ile sürdürülebilir kalkınmaya vereceği destek kapsamında izleyeceği genel ilkeler ile temel yönetim ve kontrol amaçlarını ve esasları tanımlamakta ve belirlemektedir.​​​