Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Odeabank, faaliyetlerini finans sektörünün sürdürülebilirliğe olan katkısının farkında olarak belirli sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, faaliyetlerine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iyi uygulamaların rehberliğinde yön vererek ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır. 2022 yılında yayımlanmış olan Odeabank Sürdürülebilirlik Politikası’nda Odeabank tarafından sürdürülebilir kalkınmaya verilen desteğin ilkeleri ve kontrol amaçları tanımlanmıştır.

Belirlenen sürdürülebilirlik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim değişikliği kaynaklı riskler ve fırsatlar belirlenerek iş süreçlerine entegre edilecektir.
 • Faaliyetlerin sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulacaktır.
 • Kredilendirme faaliyetlerini uluslararası anlaşmalarla belirlenen hedefler, Birleşmiş Milletler tarafından teşvik edilen ilke ve prensipler ile uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirecektir.
 • Tüm faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarını en düşük seviyeye indirmek için aksiyon alacaktır.
 • Odeabank kendi faaliyetleri için gerekli enerjiyi olabildiğince yenilenebilir enerjiden temin edecek ve emisyon salımını azaltacaktır.
 • Sürdürülebilir davranışları, eylemleri ve müşterilerinin sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini destekleyecektir.
 • Son teknolojik gelişmelerin kullanarak müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacaktır.
 • Odeabank sürdürülebilirliği günlük operasyonel faaliyetlerinin bir parçası halinde getirmeyi hedeflemektedir.
 • Odeabank her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemine yönelik gerekli önlemleri alacak ve bu eylemleri cezalandıracaktır.
 • Odeabank tüm çalışanların memnuniyetini göz önünde bulunduracak şekilde insana yakışır bir iş ortamını destekleyecektir.
 • Odeabank fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı sağlamaya devam edecektir.
 • Odeabank sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için finansal piyasaların katkısının artırılmasına dönük çalışmalara katkı sunacaktır.
 • Odeabank sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini gözeterek gerçekleştirecektir.
 • Odeabank bulunduğu toplumu kalkındırmaya yönelik eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerinde bulunacaktır.
 • Odeabank, kendisinin ve ait olduğu grubun vizyon ve misyonunu göz önünde bulundurarak paydaşların duyduğu güven ve inancın sürdürmesine odaklanacaktır.