Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum

Gelecek nesillere ve eğitime gösterdiği özeni; faaliyetleri, iş birlikleri, bağış ve sponsorluklarıyla ortaya koyan Odeabank, başta dezavantajlı ve kırılgan kesimler olmak üzere tüm toplum için değer yaratmak ve doğayı korumak amacıyla iş birlikleri, sponsorluklar ve bağışlar gerçekleştirmektedir.

TEMA Vakfı İş Birliği
Odeabank, 2017 yılından bu yana TEMA Vakfı ile iş birliğini sürdürmektedir.2017-2022 yılları arasında “Odeabank Oksijen Hesap ile geleceğin oksijeni teminat altında” sloganıyla çocukların doğa eğitimini ve ağaçlandırmayı desteklemiştir. 2022 yılı sonuna kadar Oksijen Hesap sahipleri adına 32.429 fidan bağışı yapılmış ve beraberinde 12.457 çocuğun doğa eğitimine destek sağlanmıştır.2023 yılında ise uzaktan müşteri edinimi ile kağıt tüketimini azaltmayı da hedefleyerek dijital olarak kazandığı her bir yeni bireysel müşterisi için 1 fidan dikmeye başlamıştır.

Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulamaları
Odeabank 2016 yılında Enerji Yönetim Platformu’nu devreye almıştır. Bu platform ile birlikte tüm Odeabank şubelerinin enerji tüketimleri, kompanzasyon jeneratör ve UPS ekipmanlarının blok zincir teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlamaktadır. Platform ile birlikte:

  • Şubelerin enerji tüketimleri takip altına alınmıştır,
  • Klimaların kontrollü kullanımı ve set değerlerinin ayarlanması çalışmaları yapılmıştır,
  • Enerji kesintilerinde farklı senaryo analizleri gerçekleştirilerek şubelerin devre dışı kalmaması sağlanmıştır,
  • Devreye alındığı tarihten 2023 yılına kadar 9.700.569 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır,
  • Devreye alındığı tarihten 2023 yılına kadar 5.058 ton CO2 salımının önüne geçilmiştir.

Enerji Yönetim Platformu’na ek olarak Odeabank bünyesinde çeşitli verimlilik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Odeabank doğrudan çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına hız vererek devam etmektedir.

Kredilendirme Faaliyetleri Kaynaklı Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
Odeabank kredi tahsis süreçlerinde tahsis ettiği kredilerin çevresel ve sosyal etkilerini ve risklerini takip etmektedir. Banka, faaliyet alanı olan bankacılık sektöründe kredilendirme sürecinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe olan katkısına dikkat ederek çalışmalarını sürdürülebilir kalkınma kapsamında yürütmektedir. Kredilendirme faaliyetleri kaynaklı dolaylı risklerin azaltılması amacıyla 2013 yılından itibaren Çevresel ve Sosyal Politika ile birlikte Yasaklı Faaliyetler Listesi yayımlanmıştır. 2016 yılında çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesi sistematiğinde majör değişiklikler meydana gelmiş ve kredi tutarında bir limit olmadan tüm kurumsal/ticari ve KOBİ kredilerini değerlendirmeye alınmaya başlanmıştır.

Odeabank’ın Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Prosedürü ile, kurumsal/ticari müşteri ve KOBİ’lere tahsis edilecek kredilerin sosyal ve çevresel riskleri değerlendirdiği çerçeve belirtilmektedir. Prosedür Odeabank Çevresel ve Sosyal Politika’sına dayanmaktadır. Politikanın esas aldığı uygulamalar ise International Finance Corporation (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kurumların uygulamalarıdır.

Banka bünyesinde bulunan “Çevresel ve Sosyal Risk Ekibi” müşterilerin çevresel ve sosyal risk değerlendirmelerini Odeabank Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi çerçevesi altında incelemektedir. Odeabank şubelerinde başlayan çevresel ve sosyal risk değerlendirme süreci, Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Ekibi, Şube Pazarlama, Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis, Kredi Koordinasyon iş birimlerinin koordineli çalışması ile birlikte kredi müşterilerinin belgeleri ışığında “Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Formu”nun doldurulmasıyla ilerlemektedir. Karar matrisi metodu yardımıyla gerekli aksiyonlar belirlenmekte ve uluslararası standartlara göre sektörün çevresel ve sosyal risk kategorisi tespit edilmektedir. Odeabank, çevresel ve sosyal risklerin yanı sıra “Yasaklı Faaliyetler Listesi”ni de değerlendirmeye tabi tutmakta ve bu listede yer alan herhangi bir faaliyet finanse edilmemektedir.