Odeabank O’Art “IŞIKLIK / SKYLIGHT” Sergisiyle Senkron’da

Odeabank O’Art “IŞIKLIK / SKYLIGHT” Sergisiyle Senkron’da​

Odeabank O’Art “IŞIKLIK / SKYLIGHT” Sergisiyle Senkron’da

Odeabank’ın sanat platformu O’Art, Özge Topçu’nun mekâna özgü yerleştirmesi ’Işıklık / Skylight’ ile Türkiye’de video sanatını mercek altına alan eş zamanlı sergi etkinliği ’Senkron’ kapsamında yer alıyor. Begüm Güney küratörlüğünde Kılıç Ali Paşa Hamamı’na uygulanan dijital yerleştirme, 15 Mayıs 2021 tarihlerine kadar sanal ortamda Odeabank web sitesi üzerinden gezilebilecek.

Odeabank O’Art, fiziksel olarak bir araya gelmenin kısıtlandığı bu günlerde 2021 yılının ikinci sergisi ‘Işıklık / Skylight’ı çevrimiçi olarak sanatseverler ile buluşturuyor. Özge Topçu, sergide dijital sanat ile mekâna özgü ens-talasyonu bir araya getiriyor. Sanatçı, son çalışmalarında ele aldığı geometrik form olan 4 boyutlu hiperküpü, Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda yeniden kurguluyor ve mekanla etkileşime geçiriyor.

İngiltere’nin ikinci büyük sanat ödülü olan The MAC International Art Priz’a da aday gösterilen Özge Topçu’nun ışık heykeli, ilk kez sergilendiği Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda formun izdüşümlerini ışık ile yeniden dönüştürüyor. Bu form, modern geometride dört boyutlu teseraktın doğurduğu bir yıldız formu olarak öne çıkıyor. Sanatçı, seriye hakim bu formla reel bir varlık alanına ait olmayan bir düşüncenin -‘Düz Dünya’ teorisinin geri gelişini, tüm öznel çağrışımlardan arındırarak; yatay, dikey ve diyagonallere indirgiyor. Selçuklu, Osmanlı ve Geleneksel Türk Mima-risinde de karşılaştığımız yıldız motifini oluşturmasının keşfi -Kılıç Ali Paşa Hamamı’na yerleştirilen ‘Işıklık / Sky-light’ bu mimari öğelerin eşliğinde kurgulanan, enstalasyonun mekanla ilişkisi daha yayılmacı bir tavrı taşırken - tarihsellikten - mekanın belleğinin korunan sürekliliğinden besleniyor. Özge Topçu, ‘Işıklık / Skylight’ sergisiyle ‘Düz Dünya’ teorisine karşıt ifadesi çevreyi ve sosyal yapıyı oluşturan unsurların bir araştırması olarak; epistemo-lojideki bu geri dönüşün nedenlerini anlamaya çalışmaktadır.

Özge Topçu, sergiyle ilgili açıklamasında; "Dataya sahip olanın gücünün artmasına karşın, datanın anlamlı hali olan bilgiye veya bilgeliğe olan rağbet gitgide azalıyor. Hamamın ışıklık kısmını yer ve gök arasında bir arayüz gibi gördüm. Kamusal ve özel arasındaki ayrımın geçirgen hale geldiği bir arayüz.” dedi.

Küratör Begüm Güney ise: “Özge Topçu’nun araştırdığı ‘bilimsel bilgi’nin dönüşümüne bir önerme olarak; “post-truth” olgusu ile cevap vermek ayrıca mümkün. Ardılı olduğu kavramın kabul görmediği bir zamana ait anlamın-da kullanılan bu kavram; ‘doğru ve hakikatin’ (olgusal gerçekliğin) önemini yitirdiği bir döneme işaret etmektedir. Topçu bu çevrimiçi sergi ile geçmişin ve bugünün tarihsel, sosyal ve fiziksel ortamının kesiştiği, yaratılan bir melez mekanda; yeni bağlamlarla ‘bilmeye’, anlamaya ve kavramaya çalışır.” diye konuştu.

’Işıklık / Skylight’, sergisinde yer alan Özge Topçu’ya ait yapıt “blockchain” teknolojisinin sanattaki formu dijital olarak NFT ile yapılandırılacak bir iş. Sergi Senkron kapsamında 30 Nisan tarihlerine kadarSenkron web sitesi www.senkronvideo.art ve 15 Mayıs’a kadar ise Odeabank web sitesi www.odeabank.com.tr ve sosyal med-ya hesapları üzerinden 7/24 canlı olarak izlenebilecek.